foto: fonet

BIRN-ova mera Vlade Srbije >

Godinu dana »Treće Vučićeve vlade«

Sa stanovišta onoga što su predstavnici vlade, odnosno njen predsednik, obećali građanima, samo uvidom u jedan pisani i javno dostupni dokument kakav je Ekspoze, može se videti da dosta obećanog nije ispunjeno uopšte, da nije ispunjeno u planiranom roku ili nije ispunjeno na način kako je to zamišljeno i planirano

Krajem aprila 2015. godine navršiće se tačno godinu dana otkad je formirana aktuelna vlada Srbije, sa Aleksandrom Vučićem na čelu i to je dobar momenat da se sumiraju učinci njenog rada u protekloj godini.

Vlada Srbije izabrana je u Narodnoj skupštini 27. aprila 2014. godine, velikom većinom glasova narodnih poslanika i u rekordno brzom roku nakon izbora. Dobar izborni rezultat Srpske napredne stranke ubrzao je pregovore o formiranju vlade, na čije čelo je došao Aleksandar Vučić, dotadašnji prvi potpredsednik. Iako je, formalno posmatrano, tada izabrana nova vlada, u kontekstu političkih stranaka koje se u njoj nalaze, reč je o vladi snažnog političkog kontinuiteta sa vladom iz 2012. godine, kada je, suštinski, došlo do promene na političkoj sceni u Srbiji.

Zbog te činjenice, bilo kakvo praćenje i merenje učinaka ove vlade ne može da zanemari obećano i učinjeno u periodu od 2012. pa do 2014. godine. Na taj način treba i ocenjivati rad prve godine ove vlade, koja se, uprkos promenama i rekonstrukcijama od 2012. godine do danas, nalazi pod jakim i dominantnim uticajem jedne političke stranke, tačnije jedne političke ličnosti – premijera.

Koliko je izborna podrška u prvih godinu dana vlade iskorišćena za sprovođenje očekivanih reformi u oblastima od značaja za građane – ekonomiji (javnim finansijama i privredi), borbi protiv korupcije, zdravstvu i prosveti – osnovna je tema BIRN ovog monitoringa. Glavni okvir za procenu učinaka su obećanja koja je premijer dao u svom ekspozeu pred Skupštinom; osim toga, praćenje obećanog i učinjenog BIRN zasniva i na rezultatima projekta kojim prati rad vlade još od 2012. godine, a koji pokazuje da je reč o kontinuitetu, odnosno o odgovornosti ne za jednogodišnje, već za trogodišnje vođenje države.

Sa stanovišta onoga što su predstavnici vlade, odnosno njen predsednik, obećali građanima pre godinu dana, može se utvrditi da je ispunjen samo manji deo toga. Uprkos stalnim nastojanjima da ubede javnost da su rezultati izuzetni, samo uvidom u jedan pisani i javno dostupni dokument kakav je Ekspoze, može se videti da dosta obećanog nije ispunjeno uopšte, da nije ispunjeno u planiranom roku ili nije ispunjeno na način kako je to zamišljeno i planirano. Razloga za to je više: od nerealnih obećanja, koja verovatno i nisu mogla biti ispunjena a da to ne proizvede loše efekte, preko odsustva političke volje i znanja, pa do odsustva podrške da se nešto što je obećano sprovede.

Bez obzira na razloge, mediji i organizacije civilnog društva treba stalno da podsećaju građane i javnost na to šta je obećano pre samo godinu dana. To će, možda, u nekom trenutku dovesti i do jačanja odgovornosti za izgovoreno i (ne)učinjeno.

Kompletan tekst monitoringa iz pet ključnih oblasti koji je BIRN uradio možete pronaći na veb-portalu BIRN-a na adresi www.meravlade.rs, kao i priloge koje objavljujemo o ovom broj nedeljnika "Vreme".

Ovi tekstovi nastali su u okviru projekta Mera Vlade, koji sprovodi BIRN, a podržava Balkanski fond za demokratiju (BTD). Izrečeni stavovi pripadaju isključivo autorima i ne moraju da predstavljaju stavove BIRN-a, ni BTD-a.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST
 

 

 

 

 

Novinarnica

 

Novosti

 

Naslovi.net