Vreme
VREME 1263, 19. mart 2015. / KULTURA

 :
Ispravka

"Ibermenš Srbija iz Kostine vizure", "Vreme" broj 1261.

U tekstu "Ibermenš Srbija iz Kostine vizure", objavljenom u "Vremenu" broj 1261 od 5. 3. 2015, u razgovoru s novinarkom Zorom Drčelić izneli smo pogrešan podatak. Naime, pomenuli smo da je predstavi prisustvovao dečak (učenik jedne beogradske srednje škole) u stanju autizma. U međuvremenu smo obavešteni da dečak nema dijagnozu autizma, kao i da u tu školu ne ide nijedno dete sa dijagnozom autizma. Ovom prilikom se izvinjavamo zbog učinjene nenamerne greške.

Ekipa predstave "Dar"