Zloupotreba javnosti

pišE: Momir Turudić

Neubedljiva ljubav

piše: Sonja Ćirić

Do sad proglašene izborne liste

Izbori za narodne poslanike, 21. jun 2020.


RUSIJA – POLITIčKA UBISTVA:POSLEDNJA VEčERA BORISA JEFIMOVIčA NJEMCOVA | JEDNI GOVORE DA IZA UBISTVA BORISA NJEMCOVA STOJI VLADIMIR PUTIN, DRUGI DA JE NJEMCOV UBIJEN DA BI SE DESTABILIZOVALA RUSIJA, TREćI DA SU LIKVIDACIJU IZVRšILI RUSKI BORCI IZ UKRAJINE, čETVRTI DA JE MOžDA U PITANJU OSVETA ZBOG NJEGOVE LJUBAVNE VEZE SA LEPOM MANEKENKOM... DOK SE TEORIJE REđAJU, PEDESETAK HILJADA LJUDI U MOSKVI SE OPROSTILO OD POZNATOG OPOZICIONARA