Vreme
VREME 532, 15. mart 2001. / POŠTA

Falsifikovani zapisnici

"Neistiniti navodi"; "Vreme" br. 528

Najzad mi je bilo dopušteno da razgledam spise predmeta K-64/99 i K-679/99, kao što je to preporučila sudija Nevenka Važić pominjući to u svom odgovoru na pisanje u "Vremenu". Imao sam šta i da vidim: fantomske zapisnike sa glavnih pretresa, bez sumnje falsifikovane. Da bi čitaocima bilo jasnije, neophodno je uprostiti celu ujdurmu: postoji privatna tužba (K-64/99) protiv izvesnog Vladimira Šekrevskog zbog ugrožavanja sigurnosti, što je daleko bezazlenije od optužnog predloga protiv istog lica zbog falsifikovanja službene isprave i protivpravnog prisvajanja 117.000 dolara. Sudija III opštinskog suda Nada Mihajlović logično je donela pismenu naredbu da se pomenuti predmeti združe i, naravno, zakazivala pretrese istog dana i časa. Međutim, u oba spisa K-64/99 i K-679/99 postoje zapisnici sa glavnih pretresa sa istom sadržinom kucani na različitim pisaćim mašinama kao da su dve daktilografkinje istovremeno na istom pretresu pisale zapisnike, što bi inače bio nonsens u sudskoj praksi.

Drugim rečima, nastala je misterija ko je odlučio da se predmeti razdruže jer u spisima to nije registrovano, odnosno nema takve naredbe. Bio je to briljantno smišljen scenario da se obustavom postupka jednog beznačajnog predmeta po privatnoj tužbi (K-64/99) obustavi postupak zbog mog navodnog kašnjenja za pretres. To je omogućilo da i drugi predmet (K-679/99) doživi istu sudbinu i omogućilo okrivljenom da uzme 117.000 dolara. Sve ovo ukazuje na povećan stepen društvene opasnosti od svih onih koji su u tome učestvovali. Ozbiljna istraga, na koju sam spreman, morala bi pod zakletvom da sasluša mene, zapisničare Vesnu Milenković i Danicu Senčanski, sudije porotnike Ivana Bjelajca i Mila Kržu kao i službenika krivične pisarnice III opštinskog suda, a na okolnost da li su na pretresima, nakon spajanja pomenutih spisa, kucana dva paralelna zapisnika sa istovetnim tekstom, koji sad u oba predmeta postoje. Ovim smatram polemiku okončanom, uz spremnost da mi se briše ime iz spiska advokata ukoliko se utvrdi da su moji navodi neistiniti.

Radivoj Paunović, advokat