Vreme
VREME 532, 15. mart 2001. / POŠTA

Narod i vlast

"Karla kuca na vrata"; "Vreme" br. 523

Velike sile su pokazale odlučnost da se svi ratni zločinci izvedu pred Tribunal u Hagu, i tu nema izuzetka ni pogodbe. A ratni zločini su nedela učinjena vođenjem rata i svim posledicama koje to prati a ne za izborne prevare, korupciju, pljačku, nasilje nad građanima Miloševićevog režima, kao delima koja se stavljaju na teret vladajućih tog režima.

Javne, a pogotovo tajne optužnice uznemiravaju sve kojima nije čista savest, a odluka Biljane Plavšić da se odazove pozivu tog haškog suda je njena svest da sa njim nema šale. Ali je mnogo veća njena savest i poštenje da se ne krije i ne zaklanja za svoj narod, koji ne želi da izlaže novim sankcijama zapadnih sila. Ona ne prigovara da je to politički sud – jer su svi sudovi politički, tj. sude po zakonima koje je donela vlast svake države – a nova vlast u Hrvatskoj pošteno, i čak smelo, uprkos pretnjama atentatima od strane pristalica HDZ, postupa po zahtevima toga suda da bi izbegla sankcije i stradanje svog naroda.

Ostaje nam da vidimo kako će da na kraju postupe naši novi lideri vlasti, i koliko će njihove reči i obećanja da budu u skladu sa rečima zbog kojih smo im ukazali poverenje. Koliko su oni legalisti i pravi nacionalisti. Misleći o tome pada mi na pamet jedna stara priča ispričana pred Saveznom skupštinom u vidu dva spomenika na kojima su čovek i konj. Tu priču čuo sam pre više od šest decenija u Srpskom kulturnom klubu u Beogradu od jednog člana koji je bio prijatelj vajara Roksandića. Na njegovo pitanje šta predstavljaju ovi spomenici pred ulazom u Skupštinu vajar mu je u poverenju objasnio, da je to njegovo objašnjenje i prikazivanje odnosa naroda i vlasti, tako što čovek predstavlja narod a konj vlast. Figura spomenika gledajući s leva na desno čoveka i konja predstavlja uzdizanje konja (vlast) od strane čoveka (narod), a na drugom spomeniku okrenut leđima zgradi Skupštine čovek (narod) ima na leđima konja (vlast) koja ga jaši.

Ova genijalna ideja izražena umetničkim delom skulptora danas je ostvarena izborom nove vlasti velikom voljom naroda, ali ostaje da se vidi da li će se ostvariti i ideja drugog spomenika, i da li će nova vlast svaliti odgovornost zapadnih sila koje traže da ona poštuje međunarodnu obavezu prema Haškom tribunalu, na narod, i izložiti ga, zarad svoje dobrobiti, novim sankcijama i patnjama.

Dr Ratko Milisavljević, Beograd