<< VESTI | | 25.11.2014 11:15


Trošenje javnog novca za lokalne medije >

Kako se novosadskim medijima raspodeljuju sredstva

Na osnovu Javnog konkursa za izbor projekata iz oblasti javnog informisanja koji se sufinansiraju iz budžeta Grada Novog Sada za 2010. godinu izdvojeno je 5.910.000 dinara, dok je za Javno preduzeće Gradski informativni centar Apolo, odnosno Novosadsku televiziju, čiji je osnivač Grad Novi Sad, određeno 73.170.802 dinara. Ukupno je za 2010. godinu izdvojeno 0,5 odsto budžeta.

U 2011. godini za projekte privatnih lokalnih medija izdvojeno je 20.299.040 dinara, a za Novosadsku televiziju je određeno 74.983.860 dinara, što je ukupno 0,4 odsto budžeta.

U 2012. godini lokalni mediji su za svoje projekte dobili 22.000.000 dinara, a Novosadska televizija je raspolagala sa iznosom od 89.269.752 dinara. U 2012. godini za rad lokalnih medija u Novom Sadu izdvojeno je takođe 0,4 odsto budžeta kao i prethodne godine.

Za realizaciju projekata privatnih medija u 2013. godini opredeljeno je, kao i prethodne godine, 22.000.000 dinara, dok je za gradsku Novosadsku televiziju određeno 136.922.143 dinara. Za javno informisanje u 2013. godini Grad Novi Sad opredelio je ukupno 0,4 odsto ukupnog budžeta, kao i u prethodne dve godine.

U 2014. godini za projekte privatnih medija izdvojeno je ponovo 22.000.000 dinara, a za rad Novosadske televizije, zaključno sa 22. oktobrom, obezbeđeno 56.901.969 dinara tekucćih subvencija. Ukupno je za 2014.godinu izdvojeno 0,3 odsto budžeta Grada Novog Sada. Sredstva su dodeljivana isključivo za projekte koji obezbeđuju rad javnih glasila na jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica ili se bave nacionalnim manjinama, kao i osobama sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Sredstva opredeljena za Gradski informativni centar Apolo, odnosno Novosadsku televiziju, trošena su za isplatu ličnih dohodaka i tekuće troškove, odnosno za sveukupan rad tog medija. Novosadska televizija je zadužena i za praćenje rada gradske Skupštine i ostalih organa lokalne samouprave.


 

Trošenje javnog novca za lokalne medije

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta "Trošenje javnog novca za lokalne medije" Udruženja novinara Srbije. Projekat realizuje UNS u partnerstvu sa nedeljnikom "Vreme".


POŠALJI KOMENTAR ODŠTAMPAJ TEKST
 


PRIKAŽI SVE KOMENTARE (0)