Vreme
VREME 1243, 30. oktobar 2014. / KULTURA

Scena

Novi Teofil

Image

Geopoetika je upravo objavila novu knjigu Teofila Pančića 39 dana juna, dnevničko-putopisnu prozu većinom nastalu tokom autorovog boravka u Splitu, ali i u novosadskim i beogradskim danima pred odlazak i nakon povratka iz Splita. Autor piše da je ovo njegova "dvadeseta knjiga, ali prva koju je pisao isključivo kao književno delo, i koja nije imala nikakav medijski ‘predživot’".

Na Samu knjiga koji je u toku, Pančić će potpisivati prethodnu knjigu Aleja Viktora Bubnja u četvrtak 30. oktobra od 18 do 19 sati na štandu Čarobne knjige, a 39 dana juna će potpisivati u subotu 1. novembra od 16 do 17 sati na štandu Geopoetike.

K. R.