<< VESTI | | 08.07.2014 21:01

DOKUMENTI >

100 NAJ... PRIVREDNIH DRUŠTAVA 2013.

Poslovni prihod - NIS, profit - NIS , kapital - Putevi Srbije, gubici Srbija gas, kumulirani gubici - Železnice Srbije...

Poslovanje srpske privrede u 2013. godini, mereno visinom poslovnih prihoda od 8.268.412 miliona dinara, značajnim delom odvijalo se u okviru sto privrednih društava.

U Agenciji za privredne registre izrađeno je i 8. jula objavljeno saopštenje STO NAJ... privrednih društava u Republici Srbiji u 2013. godini.

Iako je u 2013. godini privredni ambijent bio prilično nepovoljan, određena privredna društva izdvojila su se po ostvarenom obimu poslovne aktivnosti, kao i po profitabilnom poslovanju, te kao takva ona čine i značajan potencijal srpske ekonomije.

U 2013. godini obim poslovne aktivnosti na nivou cele privrede stagnira, ali ipak privredna društva sa liste STO NAJ... privrednih društava po poslovnim prihodima beleže rast poslovnih prihoda od 10,3 odsto u odnosu na prethodnu godinu i ostvaruju ukupne poslovne prihode u iznosu od 2.870 mlrd dinara, što čini više od trećine tih prihoda svih privrednih društava.

Na vrhu liste STO NAJ... privrednih društava po poslovnim prihodima nalazi se, kao i prethodne godine, NIS AD Novi Sad, sa poslovnim prihodima od 249 mlrd dinara, a zatim sledi društvo FIAT AUTOMOBILI DOO Kragujevac, koje je prethodne godine bilo na 14. mestu.

Poslovni prihodi

Pet privrednih društava sa najvećim poslovnim prihodima u 2013. godini (u mil. dinara)

1 NIS AD NOVI SAD 249.474
2 FIAT AUTOMOBILI SRBIJA DOO KRAGUJEVAC 171.604
3 JP EPS BEOGRAD 152.383
4 TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD 86.513
5 EPS SNABDEVANjE DOO BEOGRAD 82.317

STO NAJ... PRIVREDNIH DRUŠTAVA U REPUBLICI SRBIJI U 2013. GODINI - podaci iz finansijskih izveštaja za 2013. godinu

Ovo društvo beleži više nego četvorostruki godišnji rast poslovnih prihoda, pa oni u 2013. godini iznose 172 mlrd dinara, a takođe, posle prošlogodišnjeg negativnog rezultata društvo posluje sa neto dobitkom i, pri tome, duplira broj zaposlenih (3.668 radnika). Na listi potom slede JP EPS Beograd i TELEKOM SRBIJA AD Beograd sa poslovnim prihodima od 152 mlrd dinara i 87 mlrd dinara.

Od ukupno 53.580 privrednih društava koja su u 2013. godini poslovala pozitivno, sa neto dobitkom u iznosu od 446 mlrd dinara, na društva sa liste STO NAJ... privrednih društava po neto dobitku odnosi se čak 214 mlrd dinara, a ona su povećala dobitak u odnosu na prethodnu godinu za trećinu.

Neto dobitak

Pet privrednih društava sa najvećim neto dobitkom u 2013. (u mil. dinara)

1 NIS AD NOVI SAD 52.324
2 TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD 15.329
3 TELENOR DOO BEOGRAD 11.114
4 TARKETT DOO BAČKA PALANKA 8.417
5 TIGAR TYRES DOO PIROT 6.058

STO NAJ... PRIVREDNIH DRUŠTAVA U REPUBLICI SRBIJI U 2013. GODINI - podaci iz finansijskih izveštaja za 2013. godinu

Najprofitabilnije privredno društvo u 2013. godini, kao i prethodnih godina, je NIS ad Novi Sad, čiji je neto dobitak od 52 mlrd dinara veći za 5,8 odsto u poređenju sa prošlogodišnjim, a čini 11,7 odsto ukupnog neto dobitka srpske privrede. Ovo društvo pored godišnjeg uvećanja obima poslovne aktivnosti (8,4 odsto), beleži i rast bilansnog potencijala (18,6 odsto) i kapitala (29,1 odsto), ali i smanjenje broja zaposlenih za trećinu (5.043 radnika).

Ukupna sredstva

Pet privrednih društava sa najvećim ukupnim sredstvima u 2013. godini (u mil. dinara)

1 JP PUTEVI SRBIJE 461.310
2 JP EPS BEOGRAD 432.553
3 NIS AD NOVI SAD 350.501
4 ŽELEZNICE SRBIJE AD BEOGRAD 276.047
5 HE ĐERDAP DOO KLADOVO 196.319

STO NAJ... PRIVREDNIH DRUŠTAVA U REPUBLICI SRBIJI U 2013. GODINI - podaci iz finansijskih izveštaja za 2013. godinu

Više nego tri puta manji dobitak, u iznosu od 15 mlrd dinara, iskazao je drugoplasirani TELEKOM AD Beograd, iako je taj dobitak veći za 36,2 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Prošlogodišnje pozicije (treće i četvrto mesto) zadržali su TELENOR AD Beograd i TARKETT DOO Bačka Palanka, sa neto dobitkom od 8 mlrd dinara odnosno 6 mlrd dinara.

Ukupni finansijski kapaciteti srpske privrede u 2013. godini usporavaju rast u odnosu na prethodnu godinu, a pri tome pretežno su skoncentrisani u okviru grupa od sto privrednih društava sa najvećim ukupnim sredstvima i najvećim kapitalom.

Kapital

Pet privrednih društava sa najvećim kapitalom u 2013. godini (u mil. dinara)

1 JP PUTEVI SRBIJE 346.350
2 JP EPS BEOGRAD 273.222
3 ŽELEZNICE SRBIJE AD BEOGRAD 204.009
4 TS-IMPERIAL CLEARING HOUSE DOO BEOGRAD 183.948
5 NIS AD NOVI SAD 176.883

Prva četiri mesta na listi STO NAJ... privrednih društava po kapitalu nepromenjena su u odnosu na prethodnu godinu, a nosilac liste JP PUTEVI SRBIJE beleži kapital od 346.350 miliona dinara, koji je gotovo u visini prošlogodišnjeg. Samo neznatno većim kapitalom (1,0 odsto) raspolaže privredno društvo JP EPS BEOGRAD, dok je kapital društva ŽELEZNICE SRBIJE AD BEOGRAD blago smanjen (3,1 odsto). Četvrtoplasirano društvo, TS-IMPERIAL CLEARING HOUSE DOO BEOGRAD zadržalo je nivo kapitala iz prethodne godine, a pažnju posebno privlači to što ovo društvo u 2013. godini, isto kao i u prethodnoj, posluje bez zaposlenih i istovremeno nema iskazane poslovne prihode. NIS AD NOVI SAD zahvaljujući značajnom rastu kapitala (29,1 odsto) zauzima peto mesto na listi (u prethodnoj godini na sedmom mestu).

STO NAJ... PRIVREDNIH DRUŠTAVA U REPUBLICI SRBIJI U 2013. GODINI - podaci iz finansijskih izveštaja za 2013. godinu

Od ukupnog bilansnog potencijala svih privrednih društava u Republici Srbiji na kraju 2013. godine, u iznosu od 13.442 mlrd dinara, na društva sa liste STO NAJ... privrednih društava po ukupnim sredstvima odnosi se 5.737 mlrd dinara. Takođe, sto društava sa najvećim kapitalom raspolaže sa sopstvenim izvorima finansiranja u iznosu od 3.251 mlrd dinara, dok ukupan kapital na nivou cele privrede iznosi 5.664 mlrd dinara.

Liste STO NAJ... privrednih društava po ukupnim sredstvima i STO NAJ... privrednih društava po kapitalu, kao i prethodne godine, predvodi JP PUTEVI SRBIJE sa ukupnim sredstvima u iznosu od 461 mlrd dinara i kapitalom od 346 mlrd dinara. Na drugom mestu je JP EPS Beograd, čija sredstva iznose 433 mlrd dinara, a kapital 273 mlrd dinara. Ova društva su zadržala prošlogodišnje pozicije na listama STO NAJ... privrednih društava.

Privredna društva u Republici Srbiji na ukupnom nivou, već godinama, posluju negativno, pa su i 2013. godini iskazala negativan neto finansijski rezultat, a taj gubitak je manji gotovo za tri četvrtine u odnosu na pretodnu godinu. Ovakve tendencije, posledično, su praćene i rastom kumuliranih gubitaka, što povlači i dodatni rizik u poslovanju. Gubitke u pretežnom delu nosi mali broj društava, koja su i zauzela mesta među STO NAJ... privrednih društava.

Gubici

Pet privrednih društava sa najvećim neto gubitkom u 2013. godini (u mil. dinara)

1 JP SRBIJAGAS NOVI SAD 49.704
2 ŽELEZARA SMEDEREVO DOO SMEDEREVO 14.966
3 SRPSKA FABRIKA STAKLA AD PARAĆIN 13.739
4 HIP PETROHEMIJA AD PANČEVO U RESTRUKTURIRANjU 11.837
5 BEOHEMIJA DOO BEOGRAD 10.865

STO NAJ... PRIVREDNIH DRUŠTAVA U REPUBLICI SRBIJI U 2013. GODINI - podaci iz finansijskih izveštaja za 2013. godinu

U 2013. godini sa neto gubitkom je poslovala trećina privrednih društava, a on ukupno iznosi 469 mlrd dinara. Pri tome, svega sto privrednih društava sa najvećim neto gubitkom nosi 265 mlrd dinara gubitka, a on je veći čak za 57,5 odsto u poređenju sa prethodnom godinom.

Najveći gubitaš srpske privrede u 2013. godini je JP SRBIJAGAS Novi Sad, sa neto gubitkom od 50 mlrd dinara, a on je porastao u odnosu na prethodnu godinu za 41,5 odsto i čini čak desetinu ukupnog neto gubitka koji su iskazala sva privredna društva. Znatno manji iznos neto gubitka (15 mlrd dinara) beleži ŽELEZARA SMEDEREVO DOO Smederevo, mada je taj negativan rezultat više nego četvorostruko povećan u odnosu na prethodnu godinu. Rapidan rast neto gubitka (57 puta) beleži SRPSKA FABRIKA STAKLA AD Paraćin, koja je sa gubitkom od 14 mlrd dinara zauzela nezavidno treće mesto na listi STO NAJ... privrednih društava po neto gubitku, dok je na četvrtom mestu HIP PETROHEMIJA AD Pančevo - u restrukturiranju, sa gubitkom od 12 mlrd dinara.

Privredna društva sa liste STO NAJ... privrednih društava po kumuliranim gubicima nose 1.457 mlrd dinara, što je polovina od ukupnog iznosa kumuliranih društava u privredi, pri čemu pomenutih sto društava beleži brži godišnji rast (20,8 odsto prema 13,9 odsto). Najveće kumulirane gubitke na kraju 2013. godine, kao i prethodnih godina, iskazale su ŽELEZNICE SRBIJE AD Beograd, a ti gubici iznose 146 mlrd dinara i veći su za 5,7 odsto u odnosu na 2012. godinu. Drugu poziciju na listi STO NAJ... privrednih društava po kumuliranim gubicima zadržava JP SRBIJAGAS Novi Sad, ali su nagomilani gubici ovog društva u iznosu od 107 mlrd gotovo duplirani. Na trećem mestu je HIP PETROHEMIJA AD Pančevo - u restrukturiranju čiji su gubici (59 mlrd dinara) veći za četvrtinu.

Kumulirani gubici

Pet privrednih društava sa najvećim kumuliranim gubicima u 2013. godini (u mil. dinara)

1 ŽELEZNICE SRBIJE AD BEOGRAD 146.465
2 JP SRBIJAGAS NOVI SAD 107.181
3 HIP PETROHEMIJA AD PANČEVO U RESTRUKTURIRANjU 58.539
4 JP EPS BEOGRAD 54.485
5 VIP MOBILE DOO BEOGRAD 54.105

STO NAJ... PRIVREDNIH DRUŠTAVA U REPUBLICI SRBIJI U 2013. GODINI - podaci iz finansijskih izveštaja za 2013. godinu

100 naj, Izveštaj Agencije za privredne registre


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST