Miodrag Kostić, predsednik MK Group >

Saveti mladim menadžerima

Ko ne krene, taj i ne stigne

Uspešan menadžer mora da bude vizionar i da nađe način da sopstvene ideje realizuje. Za uspeh je potrebna hrabrost, a sprovođenje pojedinih odluka sa sobom povlači i određenu dozu rizika. Morate da postavite visoke ciljeve.

Naučite da se nosite sa porazom

Da biste bili uspešni, neophodno je da znate da prihvatite poraz i da nastavite dalje. Kao i u životu, i u biznisu postoje manje i više uspešni periodi. Preduslov da se izborite sa teškom situacijom je da budete optimista i da verujete u sebe.

Samo velikim radom i konstantnim ulaganjem u sebe možete postići uspeh. Nema uspeha preko noći

Merilo pravog uspeha je kontinuitet. Postići određenu poziciju je nekada mnogo lakše u odnosu na veštinu da se na toj poziciji i održite, a za to su potrebni veliki rad, odricanje i konstantno usavršavanje.

Usavršite veštinu komunikacije

Uspešan menadžer mora da zna da rešava konflikte. Neophodno je da umete da komunicirate kako sa nadređenima tako i sa onima koji su u korporativnoj strukturi na nižoj poziciji od vaše, ili jednaki vama. Poznavanje psihologije i socijalna inteligencija su od presudnog značaja za menadžere.

Gradite autoritet svojim znanjem

Ukoliko želite da budete dobar rukovodilac, neophodno je da autoritet gradite svojom kompetentnošću, a da bi tim dobro funkcionisao, od presudne važnosti je međusobno poverenje.

Naučite da izađete na kraj sa stresnim situacijama. Vodite računa o psihičkom i fizičkom zdravlju


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST