<< VESTI | | 14.03.2014 17:34

In Memoriam >

Gašo Knežević (1953-2014)

Bio je redovni profesor pravnog fakulteta, ministar prosvete, visoki predstavnik Srbije za sukcesiju

Redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Gašo Knežević bivši ministar prosvete, preminuo je u 61. godini života.

rođen je 15. septembra 1953. godine u Beogradu, gde je Pravni fakultet završio 1976. godine sa prosečnom ocenom 9,56, doktorirao je 1987. godine sa tezom "Merodavno pravo za trgovački ugovor o međunarodnoj prodaji robe", a je zatim prošao kroz sva zvanja do zvanja redovnog profesora. Uža specijalnost bila mu je međunarodno privatno pravo. Bio je prodekan za finansije u periodu od 1991. do 1993. godine.

Bio je arbitar je u Spoljnotrgovinskoj arbitraži pri Privrednoj komori i visoki predstavnik Srbije u Stalnom mešovitom komitetu za pitanja sukcesije do kraja 2012.

U periodu od četiri godine držao je kurseve iz oblasti međunarodnog trgovačkog i međunarodnog građanskog procesnog prava na Institutu u Budimpešti i bio profesor po pozivu na Centralnom evropskom univerzitetu. Rukovodio je i Kursom o Evropskom sudu pravde, u okviru Akademske alternativne obrazovne mreže. Osnivač je i član Saveta Beogradskog centra za ljudska prava. Kao autor ili koautor objavio je sedam knjiga. Autor je i velikog broja članaka i učesnik brojnih savetovanja u zemlji i inostranstvu.

Početkom 2000. godine dao je otkaz na Pravnom fakultetu, u znak protesta zbog kadrovske politike Fakulteta. Od tada pa do kraja oktobra iste godine bio je advokat. Odlukama Nastavno-naučnog veća Pravnog fakulteta pozvan je da se vrati na Fakultet, što je i prihvatio. Od oktobra 2000. do kraja januara 2001. bio je ministar za visoko i više obrazovanje u prelaznoj vladi Republike Srbije. Od 25. januara 2001. do marta 2004. godine u vladi premijera Zorana Đinđića bio je ministar prosvete i sporta. Bio je član Građanskog saveza Srbije, a 2004. je prešao u Demokratsku stranku u kojoj je bio član Političkog saveta DS.

U javnom životu i kad su ga proganjali, isterivali s fakulteta i profesionalno osujećivali i kad je pobeđivala demokratsta opcija za koju se borio ostavljao je trag kao veoma konstruktivan, razložan i tolerantan čovek.

Za sobom je ostavio suprugu i dvoje dece.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST