Strategije >

Region za nauku

Ministri sedam zemalja regiona saglasili su se da će Regionalna istraživačko-razvojna strategija za inovacije doprineti poboljšanju istraživačke osnove i uslova za istraživačku izuzetnost, podspešivanju saradnje nauke i industrije i transfera tehnologije, omogućavanju poslovnih ulaganja u istraživanje i inovacije, kao i osnivanje start-up preduzeća, i jačanju upravljačke uloge nacionalnih istraživačkih i inovacionih politika

U petak, 25. oktobra u Zagrebu, na Sastanku ministara Zapadnog Balkana, usvojena je Regionalna istraživačko-razvojna strategija za inovacije. Uvodnu reč na ministarskom sastanku, održanom u Hrvatskoj Akademiji znanosti i umjetnosti, dao je akademik Zvonko Kusić, predsednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, dok je sastanak svečano otvorio Željko Jovanović, ministar nauke, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Organizatori ovog susreta bili su Vlada Republike Hrvatske, Svetska banka, Evropska komisija i Regionalni savet za saradnju. Sastanku su osim ministara regiona prisustvovali i visoki zvaničnici ministarstava zaduženih za istraživanje i razvoj zemalja zapadnog Balkana, visoki predstavnici Evropske komisije, Svetske banke i Saveta za regionalnu saradnju.

Deklaracija koja je usvojena na sastanku ministara predviđa da države nastave sa jačanjem kapaciteta, kako bi ispunile obaveze prema Evropskoj uniji u oblasti istraživanja i inovacija i na najbolji način iskoristile mogućnosti koje ona pruža. To uključuje: ispunjavanje uslova Poglavlja 25 EU, poboljšanje absorpcije sredstava iz programa Horizont 2020,i postepeno ostvarivanje ciljeva u oblasti istraživanja i inovacija postavljenih u Strategiji 2020 Jugoistočne Evrope.

Ministri regiona saglasili su se da će Strategija na regionalnom nivou doprineti: poboljšanju istraživačke osnove i uslova za istraživačku izuzetnost, podspešivanju saradnje nauke i industrije i transfera tehnologije, omogućavanju poslovnih ulaganja u istraživanje i inovacije, kao i osnivanje start-up preduzeća, i jačanju upravljačke uloge nacionalnih istraživačkih i inovacionih politika. Posebna pažnja biće usmerena saradnji sa naučnom dijasporom i podršci mladim naučnicima i istraživačima, razvoju mreža izuzetnosti, podršci transferu tehnologije i razvoju start-up preduzeća zasnovanih na znanju.

Hrvatski ministar prosvete Željko Jovanović potpisivanje Deklaracije i usvajanje Strategije ocenio je kao najznačajniji momenat za oblast nauke u novijoj istoriji ovog regiona.

Izrada Regionalne strategije inicirana je na sastanku ministara zapadnog Balkana zaduženih za resor nauke, održanog 24. aprila 2009. godine u Sarajevu. Ministri su na tom sastanku usvojili deklaraciju kojom podržavaju regionalnu naučnu saradnju i podržavaju izradu regionalne strategije u ovoj oblasti. Zajednička Izjava potpisana je od strane ministara zapadnog Balkana nadležnih za nauku i istraživanje, Komesara EU za nauku i istraživanje; i Predsedavajućeg Saveta EU iz Republike Češke, pod pokroviteljstvom Generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju.

Evropska Komisija (EK) je u junu 2011. godine potpisala sporazum sa Svetskom bankom o pružanju tehničke podrške za izradu Strategije i odobrila sredstva za realizaciju iz višekorisničkih IPA fondova.

Projekat izrade Strategije realizovan je u periodu od decembra 2011. do oktobra 2013. godine, pod zajedničkom koordinacijom Regionalnog saveta za saradnju, Evropske komisije i predstavnika Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Srbije. Ovom timu su se pridružili i predstavnici vodećih univerziteta, istraživačkih instituta i privrede, koji su se sastajali da bi razmatrali i razvijali Strategiju i odgovarajući Akcioni plan za regionalnu saradnju.

Strategija ima za cilj jačanje istraživačkih kapaciteta u regionu, unapređenje regionalne saradnje, podsticanje saradnje sa privrednim sektorom, pronalaženje mogućnosti finansiranja istraživanja i razvoja iz šema finansiranja EU i drugih eksternih izvora i pomoć u integraciji regiona u Evropski istraživački prostor (ERA) i Inovativnu uniju.Regionalna strategija istraživanja i razvoja za inovacije koju je potpisalo sedam ministara nauke predviđa da se u sledećih sedam godina za istraživanje i nauku iz evropskih fondova povuče 200 miliona evra.

Domaćin potpisivanja, hrvatski ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović rekao je da je cilj projekta veća konkurentnost, ekonomski rast i otvaranje novih radnih mesta. On je najavio da će se u sledećih sedam godina zajedničkim nastupom prema fondovima Evropske unije udvostručiti ulaganja u znanost u državama regiona. „Mislim da će to biti način kako ćemo osigurati da znanost, obrazovanje i istraživanje osiguraju bolje uvjete života u zemljama regije", kazao je Jovanović.

Ministar nauke Bosne i Hercegovine Sredoje Nović nazvao je potpisivanje deklaracije značajnim danom za Bosnu i Hercegovinu, koja čvrsto podržava put prema Evropskoj uniji: „Kod ove deklaracije je karakteristika da je Bosna i Hercegovina postigla puni konsenzus i što smo duboko uvjereni da će implementacija ovog dokumenta sigurno biti provedena", konstatirao je Nović.

„Jedan od načina da se borimo s izazovima jest – da se udružujemo", poručila je nakon potpisivanja crnogorska ministrica znanosti Sanja Vlahović: „Zato je ovaj oblik saradnje sigurno jedan dobar instrument i put – barem kako ga Crna Gora vidi – prema prevazilaženju izazova koji nas zajednički tište", kazala je Vlahović.

Srpski ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Tomislav Jovanović rekao je da je potpisivanjem današnje deklaracije dat nemerljiv doprinost nauci u Srbiji: „Današnja deklaracija predstavlja potvrdu svima onima koji sada rade sa značajno malim sredstvima koje države ulaže u nauku - da se imalo za što boriti", ocenio je Jovanović.

Sastanak ministara zapadnog Balkana, takođe, bio je prilika i za niz bilateralnih susreta sa ministrima zemalja regiona, sa kojima Crna Gora ima potpisane bilateralne sporazume, i to Hrvatskom, Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom i Albanijom. "Obrazovanje i nauka moraju biti mostovi među susedima", zajdnička je poruka sa potpisivanja sedmogodišnjeg projekta regionalne strategije istraživanja i razvoja za inovacije sedam zemalja jugoistoka Evrope – od Hrvatske do Albanije - u petak u Zagrebu.

Uz već navedene ministre, strategiju su potpisali i ministri nauke Lindita Nikola iz Albanije, Rame Buja s Kosova i Spiro Ristovski iz Makedonije. Već je dogovoreno da će sedište ove inicijative biti u Zagrebu, a da će predsedavati ministar nauke iz Srbije.

Hrvatski i srpski ministri nauke i obrazovanja osvrnuli su se i na temu hrvatskih udžbenicima istorije, za koje je prilikom susreta sa predsednikom Hrvatske Ivom Josipovićem, predsednik Srbije Tomislav Nikolić rekao da Srbe tretiraju kao okupatore i četnike, na što mu je hrvatski ministar Jovanović odgovorio da laže i poslao mu komplet udžbenika kako bi ga razuvjerio, a isti takav komplet je poslao i svom srpskom kolegi ministru prosvete I nauke, Tomislavu Jovanoviću. „Odgovora od Nikolića još nema, jer on tek treba pročitati udžbenike", rekao je hrvatski ministar Jovanović: „Vjerujem da će gospodin Nikolić, kada pročita dio udžbenika koji se tiče povijesti, vidjeti da su naši udžbenici utemeljeni na činjenicama, na istini. Jer uporno ponavljamo i kolega Tomislav Jovanović i ja – neke razlike koje imamo trebaju nas spajati, a ako želimo da u budućnosti živimo svi bolje i kvalitetnije, onda uvijek u prvom planu mora biti argument riječi, a ne argument sile", konstatovao je hrvatski ministar. Srpski ministar Jovanović je svoj komplet pročitao i – nema primedbi, a što se Nikolićeve izjave tiče, on je izjavio da je to možda bilo pitanje izvora: „Ono što sam ja uspeo da vidim – a to je poklon od kolege Jovanovića – tu nema ničeg spornog! Ja sam ubeđen da je predsednik Nikolić dobio jedne podatke, a ja imam potpuno drugačije podatke. I mislim da – kada se predsednik Nikolić uveri u to – da će izneti podatke koji su merodavni i relevantni", zaključio je Tomislav Jovanović.


 

POŠALJI KOMENTAR ODŠTAMPAJ TEKST
 


PRIKAŽI SVE KOMENTARE (1)

Mima,  05-11-2013 11:44:30
Pozdravljam. Izdvojila bih dve stvari: kada je u pitanju naucno-istrazivacki rad i investicije s tim u vezi, podrzavam stav da "Jedan od načina da se borimo s izazovima jest – da se udružujemo", to jest, zajednicki nastup prema evropskim fondovima koji ce doneti boljitak svim zemljama regiona, u pravednom i balansiranom odnosu.

A kada su u pitanju srpsko-hrvatski odnosi, u potpunosti bih podrzala stav "ako želimo da u budućnosti živimo svi bolje i kvalitetnije, onda uvijek u prvom planu mora biti argument riječi, a ne argument sile". Dodala bih samo "uvek mora u prvom planu da bude argument reci i dela (u vezi sa recima), a ne argument sile".


>> Hrvatski i srpski ministri nauke i obrazovanja osvrnuli su se i na temu hrvatskih udžbenicima istorije, za koje je prilikom susreta sa predsednikom Hrvatske Ivom Josipovićem, predsednik Srbije Tomislav Nikolić rekao da Srbe tretiraju kao okupatore i četnike