Vreme
VREME 537, 19. april 2001. / POŠTA

Ko je izmislio hiperinflaciju?

"Lov na 200 najbogatijih"; "Vreme" br. 536

Pročitah vaš članak o Miškoviću, vlasniku DELTA holdinga.

Moram da vam kažem, kao bivši radnik TRAYAL-a, da je MOTO KOMERC, potonja DELTA M korporacija, nastala od rada i zaliha TRAYAL-a: rad 6000 duša se slio u jedan džep.

Prost recept: sve autogume su 1992-93. prodavane MOTO KOMERCU u dinarima sa rokom isplate 45 dana. Tako je svaka guma efektivno kupljena za 1 (jednu!) DEM i manje. Svaka otpremnica i faktura iz tog doba optuznica je za sebe.

Naravno, nisu oni izmislili hiperinflaciju, ali je hiperinflacija izmišljena da bi nastale privatne imperije...

Svako dobro,

Aleksandar Buntić, Toronto