Vreme
VREME 1187, 3. oktobar 2013. / KULTURA

 :
Scena

Čast

Posle Dada Đurića, Vladimira Dunjića, Jala, Milana Tucovića i Vase Dolovačkog, i mladi slikar Slavko Krunić u okviru koncepcijskog rukavca "Jedan autor, jedna slika" Moderne galerije Valjevo predstavio se slikom velikog formata. Krunićevu sliku Uprava neukaljanih časti posetioci će moći da vide do kraja oktobra. Sam autor sugestiju naslova slike objašnjava rečima da je želeo da skrene pažnju na okolnost da su prave vrednosti skrajnute, dok autor teksta u katalogu izložbe Nataša Kristić kaže da je Krunić iskoračio u oblast društveno angažovanih tema, te da je u kompoziciji slike apolitičnost vizuelne konstrukcije lica i tela minimalizovana u korist unutrašnjih simboličkih veza. Upotrebljavajući već oprobane poluge metafore, ironije i apsurda, Krunić je još jednom iskoristio formu takozvanog koordiniranog portreta. Lica prečišćenih portretskih karakteristika zauzimaju statičke položaje. Izostavljanje kontinuuma radnje, odnosno tekstualne i mimičke komunikacije između naslikanih likova, izjednačava vizuelnu vrednost ljudskih figura i objekata u okruženju. Dodatnim umirivanjem gesta i svođenjem zvučnosti boje, autor je uspeo da ostvari željeni renesansni model harmonije... Slika Uprava neukaljanih časti iskorišćena je kao refleksija ambicija da se ukaže na put spasenja, do kog se stiže samopregornom žrtvom, materijalnom čistotom i podvizavanjem duha.

D. Todorović