Vreme
VREME 1169, 30. maj 2013. / STRIP

ńĆovekomrzac

Aleksandar Zograf