Još prisluškivanja

"Digitalna špijunaža kao privatna investicija"; VREME 1167

Umesto skupog FinSpy softvera na raspolaganju je i sličan, poznatiji i besplatan program TeamViewer – za pristup na daljinu i podršku putem interneta. U reklami za taj program piše i da se on povezuje na svaki PC ili server širom sveta za nekoliko sekundi. Može kontrolisati na daljinu PC vašeg partnera kao da sedite ispred njega (videti takođe: http://en.wikipedia.org/wiki/TeamViewer). Bilo bi korisno da se u nastavku ovog teksta sugeriše nadležnim organima državne uprave da se prilikom prvih izmena i dopuna Zakona o elektronskim komunikacijama u članu 126. stav 1. nađe odredba kojom bi eksplicitno bilo zabranjeno neovlašćeno presretanje sadržaja elektronskih komunikacija koje nisu namenjene za opštu upotrebu javnosti.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST