VREME 9. maja na kioscima

  >

Kultura sećanja – sedamdeset godina bitke na Sutjesci

U narednom broju Vremena 9. maja

Mrtvi proleteri i dalje drže položaj

VREME na kioscima 9. maja

Nemci su na Sutjesci imali oko hiljadu mrtvih, partizani sedam i po hiljada – i pobedili. Druga četa Trećeg bataljona Četvrte crnogorske proleterske brigade, poslala je svoju posljednju poruku Vrhovnom štabu: „Dogod budete čuli na Ljubinom Grobu pucanje naših pušaka, Nijemci neće proći. A kad toga ne bude, znajte da na njemu nema više živih proletera". Proleteri su izginuli. Nijemci nisu prošli. Partizani su probili obruč

U bici na Sutjesci učestvovali su partizani iz svih republika bivše Jugoslavije. To je bila najteža zajednička bitka i najveća pobjeda. Sedamdeset godina kasnije i dalje je simbol svega onoga što spaja narode na svim ovim prostorima.

„Dole je mlada šuma, a ispred nas livada. Ali niska, gusta magla, kao mleko gusta magla, gotovo se ništa ne vidi... Iz te šume, nazirem, proviruju, izlaze partizani. Izlazi Prva proleterska", kaže književnik Antonije Lule Isaković u knjizi „Bes/konačni Tito (i Krležine 'masne laži') Bore Krivokapića. „Odjednom, magla je stala, naglo se digla, čistina. A na suprotnoj strani livade, negde na oko osamdeset-sto metara od nas, žut redut, rov. To je Balinovac. Tu su Nemci. Ušančeni."

Tog jutra,10. juna 1943, Prva proleterska brigada na brzinu se razvila na rubu šume; cijele noći pješačili su kroz urviname i planinsko bespuće. Po naređenju Koče Popovića, komandanta Prve proleterske divizije u čijem je sastavu, brigada mora probiti njemačke linije na Balinovcu. Od izvršenja naredbe zavise i njihovi i životi svih boraca opkoljene glavnine Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Isaković: „Dobro pamtim, Danilo Lekić je odmah komandovao: 'Prva proleterska – juriš!' I verovarno, ja mislim da je to jedini put kad je cela Prva proleterska jurišala. Preko te čistine. Svi smo bili u istom streljačkom stroju. Prvi put, svi... I sve komande četa, i svi štabovi bataljona, i štab brigade i Španac (komandant Danilo Lekić) i Plavi (politički komesar Mijalko Todorović) su bili u jurišu, i svi kuriri, i svi kuvari, i svi bolničari... Sve je izašlo tu, koliko nas je bilo."

Ceo tekst čitajte u štampanom broju Vremena koje će se pojaviti na kioscima u četvrtak 9. maja


 


POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST
 

VREME na kioscima 9. maja

Tjentište

Tjentište

Pogledajte takođe FOTO-REPORTAŽU – TJENTIŠTE, objavljenu u povodom 60 godina bitke na Sutjesci (VREME | BR 660 | 28. AVGUST 2003)

"Ako tražite mjesto gdje se možete izgubiti u šumama poput onih iz Robina Hooda, i zemlju prastaru i divlju, kao iz bajke, ovo je mjesto koje morate vidjeti, osjetiti, doživjeti", ovim rečima je opisan Nacionalni park "Sutjeska", na jednom od sajtova koji promovišu turističku ponudu BiH. Za sredovečne i starije građane bivših republika SFRJ, Sutjeska ipak pobuđuje jedan drugičiji asocijativni tok, koji se manje tiče Robina Huda, a više, recimo, brkatog Save Kovačevića. Onim mlađima stih slovenačkog novotalasnog pesnika: "Sutra će postelja biti Sutjeska tvojih nadanja" pre je tajanstvena šifra, nego akumulirani simbol jednog vremena i poretka..."

 

 

Novinarnica

 

Novosti

 

Naslovi.net