Vreme
VESTI, / VESTI

dopunjeno 13.3.2013 u 19h29m:
Izbor 266. pape

Kad dve trećine od 115 kardinala, njih 77, odluči ko je novi papa, pojaviće se beli dim. Crni dim posle prvog glasanja u utorak 12. marta