Novogovor >

Tebra

Gost: "Kolega... kume... sine... ortak... Buraz, braćela, brašo... Brate! Tebra!

Šef kabineta (hladno, kao da citira "Dodatnu lektiru" Borisa Akinjina, pokazuje na sofu): "Šef putuje kroz vreme. Ako hoćete, sačekajte tamo u čil-autu!"

Gost: (drsko se primiče vratima): "Ćune tebra."

Glas I: (čuje se s prekidima kroz odškrinuta vrata kabineta): "Negativni rast. Recesija. Potrebno je redefinisanje prisustva, delokalizacija preduzeća..."

Gost: (i dalje saleće šefa kabineta, koji se opominjuće isprečio između vrata i njega): "Tebra, crnjo, kurvo, tečo, baki, sine, druže, ortak, kućo!"

Glas I (prerasta u viku): "Neuravnotežena preraspodela vrednosti... Plan socijalnog i ekonomskog restrukturiranja..."

Drugi glas (koji dopire iz kabineta): "To što vi govorite je prekomerno bogaćenje uz sve veće siromaštvo! Vi najavljujete otpuštanja, otpuštanja na veliko..."

Glas I: "Podaci pokazuju poboljšanje situacije s tendencijom pada porasta broja nezaposlenih..."

Gost (sad već s namerom da ga čuje i Glavni i njegov gejtkiper, čuvar kapije u liku šefa kabineta): "Baća! Baš je vau... Baš, baš..."

Glas I: "Asimetrični uticaj krize..."

Gost: (i dalje se ulaguje šefu kabineta hvaleći Glavnog): "‘Načiii brate, kul, razbija sve, ‘nači..."

Drugi glas iz kabineta: "Zašto ne reći: sve više siromašnih i nestajanje srednje klase..."

Gost: "Svi smo u velikom problemu. Žešće..."

Glas I: "Reformska agenda... Reforma poslovnog sektora..."

Gost: "Totalni zbun!"

Drugi glas: "Za vas je reformska agenda dobar način da se najavi stezanje kaiša..."

Gost: "‘Načiii, tebra, mislim, strava!"

Glas I (uzdržanije): "Nedostatak finansijske vidljivosti..."

Gost (kao da ga je zainteresovalo ono o čemu govori Glavni): "Divi ovo, tebra!?"

Drugi glas: "Znači, nije platežno sposoban..."

Gost (mudrujući): "Zemun zakon, tebra! Odvalio svee!"

Iz kabineta izlazi čovek srednjih godina, vidno iznerviran i, ne gledajući nikoga, prolazi kroz prijemnu kancelariju...

Šef kabineta: "Sačekajte momenat!" (Onog iznerviranog stiže čak tamo u hodniku i ubeđuje ga u nešto dramskim šapatom.)

Gost (hitro ulazi u kabinet): "‘Di si tebra? Buraz! Brate, care, kralju..."

Vrata se zatvaraju. Prekida se zapis o jednoj audijenciji čija autentičnost nam nije potvrđena.

Kako li su se sporazumeli?


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST