Obrazovanje za XXI vek (38) >

Vesti


Predstavljeni TIMSS rezultati

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Žarko Obradović i istraživači Instituta za pedagoška istraživanja predstavili su rezultate novog međunarodnog istraživanja postignuća učenika iz matematike i prirodnih nauka, sa posebnim osvrtom na rezultate koje su postigli učenici iz Srbije. Za razliku od postignuća učenika 8. razreda iz Srbije, koje je u TIMSS 2003 i

TIMSS 2011 bilo ispod proseka, učenici četvrtog razreda iz Srbije, u TIMSS 2011, postigli su rezultate iznad proseka. U matematici, učenici 4. razreda osnovnih škola iz Srbije imaju natprosečno postignuće od 516 poena (prosek je 500) i nalaze se na 18. mestu od ukupno 52. U prirodnim naukama, učenici 4. razreda iz Srbije imaju natprosečno postignuće od 516 poena (prosek skale je 500), a po rangu su na 24 mestu od 52.

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) jeste veliki međunarodni projekat ispitivanja postignuća učenika 4. i 8. razreda iz matematike i prirodnih nauka. Sprovodi se svake četvrte godine, počev od 1995. Istraživanje sprovodi Međunarodno udruženje za evaluaciju obrazovnih postignuća (International Association for the Evaluation of Education Achievement – IEA) sa sedištem u Amsterdamu, a stručno rukovođenje istraživanjem, na međunarodnom planu, izvodi Međunarodni istraživački centar za TIMSS i PIRLS sa Boston koledža (TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College).


Ombudsman o inkluziji

Nakon sprovedenih postupaka kontrole zakonitosti i pravilnosti rada više organa uprave, a na osnovu većeg broja pritužbi roditelja dece s teškoćama u razvoju, zaštitnik prava građana Saša Janković dao je mišljenje o stepenu ostvarivanja prava dece sa smetnjama u razvoju u obrazovanju. Proces inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u sistem obrazovanja, odnosno ostvarivanje njihovog prava na jednako dostupno i kvalitetno obrazovanje, opterećeni su brojnim slabostima, nedorečenostima i problemima, pre svega, usled nedostatka odgovarajućih pravila i standarda u pružanju dodatne podrške u obrazovanju. Drugu grupu nedostataka predstavlja nepreciznost postojećih propisa i njihova nepotpuna primena, kao i postojanje brojnih predrasuda i stereotipa u odnosu na školovanje dece sa smetnjama u razvoju u sistemu opšteg obrazovanja i njihov život u zajednici, smatra zaštitnik građana. On je preporučio Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike i Ministarstvu zdravlja da, u saradnji s Ministarstvom pravde i državne uprave, urede nekoliko oblasti, pre svega ostvarivanje dodatne podrške učenicima sa smetnjama u razvoju u sistemu obrazovanja, zatim da obezbede obuku zaposlenih i rukovodilaca u školama i preduzmu mere radi jačanja uloge Republičke mreže za podršku inkluzivnom obrazovanju.


Skoro 15.000 brucoša

Univerzitet u Beogradu ove godine je upisalo 14.915 brucoša, od čega se 9288 školuje na budžetu. Fakulteti su upisali oko 170 studenata više nego što je država propisala, ali u ovu brojku uglavnom spadaju studenti sa posebnim potrebama i oni iz ugroženih grupa čije su molbe za upis usvojene. Prorektorka za nastavu Nada Kovačević je istakla i da se za mesto na BU prijavilo oko 23.000 studenata, pa 9000 njih nije ostvarilo pravo na upis, ali kako je objasnila, neki od studenata su se prijavljivali na više fakulteta.


Test za leđa

Veliko nacionalno testiranje fizičkog razvoja i motoričkih sposobnosti đaka počeće sledećeg polugodišta u celoj Srbiji, pišu "Novosti". Učenici će raditi testove, a nastavnici će dobijene rezultate koristiti za unapređivanje nastave i zdravlja učenika. Ovo je zajednički projekat Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, u okviru koga je već razvijena baterija testova namenjena praćenju fizičkog razvoja i motoričkih sposobnosti učenika od trećeg do osmog razreda. Na osnovu ovog testiranja biće uspostavljeni nacionalni kriterijumi – koji rezultati na testovima su zadovoljavajući. U nastavku projekta, u toku naredne godine, planirano je nacionalno ispitivanje fizičkog razvoja i motoričkih sposobnosti, koje će obuhvatiti oko 10.000 učenika. Jedan od sedam testova određuje indeks telesne mase (BMI), a ostali definišu fizičke sposobnosti. Dobijeni rezultati će biti šifrovani, tako da će identitet dece biti zaštićen, a konkretne podatke imaće samo predmetni nastavnici. Sve škole dobiće elektronske obrasce, u koje će unositi podatke i prosleđivati ih na centralnu obradu. Na osnovu rezultata biće moguće sistemski delovati, što podrazumeva promenu nastavnih programa i prakse.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST
 

 

 

 

Novinarnica

 

Novosti

 

Naslovi.net