Vreme
VREME 1135, 4. oktobar 2012. / NEDELJA

In memoriam:
Preminuo Erik Hobsbaum

U Londonu je 1. oktobra u 95. godini preminuo jedan od najuticajnijih britanskih intelektualaca marksističke tradicije, vodeći istoričar 20. veka – Erik Hobsbaum. Britanski "Gardijan" podseća na neke od dvadesetak Hobsbaumovih knjiga koje su obeležile savremenu misao, među kojima četvorotomna istorija 19. i 20. veka zauzima posebno mesto u svetskim okvirima. Doba revolucije, prvi deo svog kapitalnog trotomnog dela o "dugom 19. veku", u kojem je obradio period od 1789. godine, odnosno Francuske revolucije, do početka Prvog svetskog rata 1914, Hobsabaum je objavio 1962. godine. Drugi deo, Doba kapitala, objavio je 1975, a treći, Doba imperije, 1987. godine. Kasnije je objavio i četvrti, poslednji tom "Doba ekstrema", u kome je obradio period do 1991. Njegova poslednja knjiga, zbirka eseja Kako promeniti svet, pojavila se 2011. godine.