<< VESTI | | 29.09.2012 20:57

IZBUBILI STATUS IZ 2005: Pripadnici JVUO

 

Ravnogorcima ukinut status boraca NOB

Ustavni sud im ukinuo pravo na borački dodatak i invalidninu, a ostavio im Ravnogorsku spomenicu 1941.

Ustavni sud Srbije ocenio je neustavnom uredbu vlade Srbije od 17. juna 2005. godine kojom je pripadnicima Jugoslovenske vojske u otadžbini i Ravnogorskog pokreta priznato pravo na boračku zaštitu, to jest pravo na borački dodatak, invalidninu, dodatak za negu i pomoć, pravo na lečenje o trošku budžeta i pravo na ortopedska i druga pomagala. Sud je odbio inicijativu da se ponište do sada doneta rešenja i obustavi već pokrenute postupke za ostvarivanje prava iz oblasti boračke zaštite koja se odnose na ravnogorce.

Odluka o ukidanju pojedinih odredbi vladine uredbe iz 2005. je posledica toga što je pre nekoliko meseci Ustavni sud ukinuo delove Zakona o izmenama Zakona o pravima boraca i vojnih invalida. Tada je ukinut član 2. tog zakona koji glasi: "Status borca NOR-a, u smislu ovog zakona i u pogledu prava utvrđenih ovim zakonom, imaju i pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini i Ravnogorskog pokreta, počev od 17. aprila 1941. do 15. maja 1945. godine."

Tada je takođe, ukinut i član 15. pomenutog zakona koji glasi: "Sva prava predviđena ovim zakonom odnose se na sve pripadnike NOR-a, bez obzira da li su osuđeni pravosnažnim sudskim presudama da su učestvovali u borbama protiv partizanskih odreda Narodnooslobodilačke vojske i Jugoslovenske armije."

Sud je odbio da se izjasni o ustavnosti odredaba pomenute uredbe kojima se reguliše pravo na dobijanje Ravnogorske spomenice 1941. To znači da ostaje na snazi član 9. pomenute vladine uredbe:

RAVNOGORSKA SPOMENICA 1941: Četnici

"Pravo na dobijanje Ravnogorske spomenice 1941. (u daljem tekstu: Spomenica) imaju učesnici NOR-a, pod uslovom:

1) da su u Jugoslovensku vojsku u otadžbini, odnosno Ravnogorski pokret stupili u periodu od 17. aprila 1941. godine do 31. decembra 1941. godine;

2) da nisu prekidali službu u Jugoslovenskoj vojsci u otadžbini, odnosno Ravnogorskom pokretu do 15. maja 1945. godine svojevoljnim napuštanjem ove vojske, bilo da su se vratili kućama, dezertirali ili se predali neprijatelju, osim u slučaju kada su u periodu od 12. septembra 1944. godine do 15. maja 1945. godine pristupili partizanskim odredima, odnosno Jugoslovenskoj armiji.

Ukoliko učesnik NOR-a koji ispunjava uslove za dobijanje Spomenice nije u životu, ona se može posthumno dodeliti članu njegove uže porodice."

Do 31. jula 2007. kada je bio krajnji rok podneto je oko tri hiljade zahteva za dobijanje Ravnogorske spomenice 1941. Nosioci i članovi porodice umrlog nosioca te spomenice imaju pravo na dodatak na ime razlike između ostvarenog primanja i garantovanog iznosa primanja, kao i pravo na naknadu troškova putovanja.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST
 

 

 

Novinarnica

 

Novosti

 

Naslovi.net