Privredni odnos Švajcarske i Srbije >

Godišnja vrednost saradnje 15 miliona franaka

Švajcarska ulaže oko 2,8 milijardi švajcarskih franaka godišnje u borbu protiv siromaštva i unapređenje privrednog razvoja zemalja u razvoju, kako istočne Evrope tako i Zajednice nezavisnih država. Dve savezne kancelarije, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO), zajednički sprovode program saradnje vezan za međunarodni razvoj u ime Švajcarske Konfederacije.

Švajcarska i Srbija imaju tradicionalno dobre odnose, zahvaljujući geografskoj blizini, socijalno-ekonomskim sličnostima, međusobnom razumevanju i značajnoj dijaspori koja živi u Švajcarskoj. Diplomatski odnosi uspostavljeni su pre više od jednog veka, 1908. godine. Saradnja Švajcarske sa Srbijom počela je 1991. godine, u vreme političke i ekonomske krize i nastavila se u periodu međunarodnih sankcija. Ta saradnja bila je usmerena na rešavanje vanrednih situacija, dodelu humanitarne pomoći a naročito na rešavanje smeštaja hiljada izbeglica i interno raseljenih lica.

Nakon političkih promena u oktobru 2000. godine, Švajcarska je počela da pomaže demokratsku vladu sveobuhvatnim programom saradnje čiji je cilj podrška institucionalnim reformama radi obezbeđenja mirne tranzicije sa osvrtom na modernu demokratiju i održivu tržišnu ekonomiju. Danas se ova saradnja ostvaruje posredstvom savezne kancelarije SDC u okviru Federalnog ministarstva spoljnih poslova i SECO u okviru Federalnog odseka za ekonomske poslove. Švajcarska kancelarija za saradnju u Srbiji sa sedištem u Beogradu prati sve aktivnosti programa u zemlji. Vrednost švajcarske saradnje sa Srbijom iznosi 15 miliona švajcarskih franaka godišnje, a od 1991. godine prelazi vrednost od 300 miliona franaka.

GLAVNE AKTIVNOSTI ŠVAJCARSKE SARADNJE: Kao deo planiranja aktivnosti vezanih za saradnju Švajcarske, organizacije SDC i SECO tradicionalno razrađuju Strategije saradnje sa zemljama u kojima rade. Strategije saradnje su okvirni dokumenti vezani sa saradnju Švajcarske, u kojima se navode ciljevi, prioriteti, strateške dimenzije i operativni principi partnerskih zemalja organizacija SDC i SECO.

Saradnja Švajcarske sa Srbijom prati smernice Strategije saradnje sa Srbijom 2010–2013 (Cooperation Strategy Serbia 2010–2013), koja je formulisana sa glavnim švajcarskim partnerima u Srbiji. Sveukupan cilj strategije je da podrži napore Srbije u evropskim integracijama doprinoseći socijalnom uključenju i smanjenju siromaštva, kao i povećanju konkurentnosti privrede Srbije.

Četiri ključna domena saradnje su: ekonomski razvoj, vladavina prava i demokratija, obrazovanje i energetska efikasnost i obnovljiva energija.

Švajcarska takođe podržava regionalne programe i finansira male lokalne projekte. Shvatajući značaj migracija na zapadnom Balkanu, Švajcarska u tom pogledu podržava partnerske odnose u regionu putem operativnih programa koje realizuje SDC.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST