Vreme
VREME 1128, 16. avgust 2012. / POŠTA

Muka mi je

"Kako sam pucao na Sarajevo"; VREME 1127

Vredan intervju... Meni je muka više da čitam lične ispovesti. Možda bi ih sve objavljene na temu početka rata u Bosni trebalo sakupiti i štampati u jednoj veeelikoj knjizi, ili postaviti na jedan portal, da se uči i analizira. Da. Ovako, u redovnom broju nedeljnika koji čitate potresa kao da nezaraslu ranu grebeš.

Zorica Jevremović Munitić