Pomoćnica ministra prosvete i nauke >

Vesna Fila

Posle dve godine primene ovog zakona o udžbenicima, došlo se do zaključka da ga možemo poboljšati i dodatno urediti neke oblasti koje su u prvom trenutku izgledale dobro uređene. Međutim, uvek postoji mogućnost da se jedan zakon poboljša. Zato smo 2011. godine predložili zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima, u kome je izmenjen i dopunjen dvadeset jedan član, što je oko polovina čitavog zakona. Međutim, u tom dvadeset jednom članu samo je nekoliko suštinski bitnih. Ostalo su zapravo pravno-tehnička redakcija u smislu boljeg definisanja terminoloških odrednica.

foto: milovan milenković"Kada smo želeli da malo pooštrimo kriterijume za izdavanje licenci, naišli smo na izuzetno jak otpor" – Vesna Fila

Ove godine, Zakon je dostavljen Narodnoj skupštini Republike Srbije i nalazi se na njenom sajtu. Podsećam da smo 2009. godine svi zajedno radili u okviru Radne grupe za izradu zakona u kojoj su bili predstavnici Zavoda za udžbenike, sada jedinog državnog izdavača, zatim koleginica Gordana Knežević-Orlić, u ime privatnih izdavača. Naravno, bili su predstavnici Zavoda za unapređivanje vaspitanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta, predstavnik Nacionalnog prosvetnog saveta. Sve predloge smo inkorporirali u Nacrt zakona zajedno. To znači da niko nije dominirao u toj oblasti. Jednostavno, svako je imao pravo da kaže svoje mišljenje. Pošto smo Zakon radili zajedno, nadam se da ćemo ga sada zajedno i popravljati.

U roku od šest meseci doneli smo sva podzakonska akta koja su neophodna za implementaciju Zakona. Mi smo to, naravno, učinili i svi pravilnici su doneti. Dozvola za izdavanje udžbenika ili licenca sadrži samo tri uslova: izdavački plan, urednika za odgovarajući predmet u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, odnosno za predmet ili stručnu oblast u srednjem obrazovanju i vaspitanju i sedište u Republici Srbiji. Izdavački plan sadrži podatke koji se odnose na nivo obrazovanja, stručnu oblast, razred, predmet i ime urednika za udžbenike koje izdavač planira da izda za narednu školsku godinu. Za urednika se može odrediti, odnosno angažovati samo lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz odgovarajuće oblasti.

Moram da naglasim da su ova tri uslova bila conditio sine qua non za sve izdavače. Kada smo želeli da malo pooštrimo kriterijume za izdavanje licenci, naišli smo na izuzetno jak otpor jer smo time, po tadašnjem tumačenju naše želje, hteli da uskratimo šansu da se svi pojave na tržištu pod jednakim uslovima. Zato smo ostali pri ova tri uslova koji su – videćete – veoma blagi.

Na tržištu Srbije 70 izdavača izdaje udžbenike. Osam izdavača ima licencu A. Oni su izdavači koji imaju najširu moguću licencu u svim oblastima, na svim nivoima mogu da štampaju udžbenike. Dalje, 61 izdavač ima licencu tipa B i jedan izdavač licencu tipa C. Istine radi, treba reći da je izdato više od 1000 rešenja kojima se odobravaju udžbenici za ostvarivanje određenog vaspitnog rada u školi i u predškolskoj ustanovi. To je ogroman broj. Od stupanja na snagu Zakona do danas, u predškolskim ustanovama broj odobrenih udžbenika je 74, osnovnim školama 544, osnovnim muzičkim školama, odnosno umetničkim školama 44, što je ukupno 662 odobrena udžbenika do kraja juna 2012. godine. Ukupno je odobreno i 329 udžbenika na jezicima nacionalnih manjina.

Mi imamo, kao što znate, Pravilnik o standardima kvaliteta udžbenika i Uputstvo o njihovoj promeni. Stručnu ocenu udžbenika daje Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, koji predlog te stručne ocene prosleđuje Nacionalnom prosvetnom savetu, na osnovu čega NPS predlaže ministru odobravanje udžbenika i ministar potpisuje rešenje. Ukoliko je izdavač nezadovoljan ocenom Zavoda, ima pravo da traži ekspertizu. Udžbenici iz verske nastave moraju da imaju i mišljenje Komisije za versku nastavu, a udžbenik na jeziku nacionalne manjine mora imati i mišljenje nacionalnog saveta nacionalne manjine.

Zašto smo predložili svi zajedno Izmene i dopune Zakona? Uočene su slabosti procedure odobravanja udžbenika. To je dužina rokova. Pojedini akteri u lancu, tražili su da se skrate rokovi da bi udžbenici bili na tržištu za svaku školsku godinu. Mi smo te rokove skratili, odnosno predložili skraćenje rokova tamo gde je bilo moguće. Tamo gde je nemoguće, ostaje procedura kakva jeste. Finansiranje udžbenika iz republičkog budžeta za prvi ciklus ostaje isto kao i do sada. To je onaj čuveni projekat besplatnih udžbenika, na koji smo mi, naravno, ponosni, ali koji smo sada i Zakonom uredili i dali mu jednu zvaničnu formu.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST
 

 

 

 

 

Novinarnica

 

Novosti

 

Naslovi.net