Vreme
PR industrija

Integrisani pristup


Autor
piše:
Darko
Matijašević

Globalna ekonomska kriza čiji se kraj, nažalost, još ne nazire, uticala je na celokupno tržište u Srbiji, na sve poslovne aktere, pa i na PR industriju. Međutim, i u ovako otežanim uslovima moguće je pronaći načine za poslovni uspeh

Srbija, kao zemlja u tranziciji, i pre pojave globalne ekonomske krize 2008. godine suočavala se sa brojnim ekonomskim problemima i izazovima, čije je posledice kriza samo pojačala. U ovako kompleksnim uslovima i kompanije su znatno obazrivije u pogledu donošenja odluka i kreiranju poslovnih strategija, a budžeti se planiraju veoma pažljivo, odnosno drastično se smanjuju i u nekim slučajevima su dostigli najniži nivo u poslednjih deset godina. S druge strane, mediji kao jedan od osnovnih kanala komunikacije usmereni su uglavnom na teme koje se bave krizom i postizbornim previranjima, pa se prostor za plasiranje informacija u medijima znatno smanjuje.

Sve ove okolnosti značajno utiču na razvoj industrije komunikacija, te je neophodno uočiti prednosti i pronaći načine za ostvarenje dobrog poslovnog rezultata. Kompanije polako shvataju da se u izmenjenim okolnostima moraju osloniti na inovativne strategije komunikacije kako bi povratile poverenje svih prisutnih na tržištu, i upravo tu naša profesija može da ima ključnu ulogu.

Stoga je neophodno obezbediti integrisani, strateški pristup komunikacijama i kreirati sinergiju između PR-a, advertajzinga i digitalnih komunikacija. Verujem da je ovo formula uspeha u modernoj industriji komunikacija i jedini način da u današnje vreme kompanija dopre do svojih ciljnih javnosti. Mi, kao agencija Executive Group, postojimo već deset godina, i u poslednje četiri godine, dakle baš u vreme krize, beležimo prosečan godišnji rast od 20 odsto, prvenstveno zahvaljujući kvalitetu usluga, strateškom i integrisanom pristupu komunikacijama, razumevanju tržišta, te konstantnom istraživanju novih kanala komunikacije. Strateški i integrisani pristup komunikacijama je ono po čemu smo postali prepoznatljivi i to je nedavno potvrđeno četvrtom nagradom za Agenciju godine, koju dodeljuje Društvo Srbije za odnose s javnošću. Od ukupno petnaest projekata koji su ušli u finale ovogodišnjeg konkursa PRIZNANJE, nagrađeno je sedam projekata koje je Executive Group realizovao sa svojim klijentima u 2011. godini.

Autor je generalni direktor Executive Group