Hronika >

Poternica za »genijem«

foto: zoran kršljanin

Zbog prevare i falsifikovanja dokumenata, na osnovu kojih je dobio stipendiju Fonda za mlade talente i uspeo da upiše studije na Tehničkom univerzitetu u Cirihu, policija je raspisala poternicu za studentom Stefanom Vlajkovićem. On je u sertifikatu o položenim ispitima naveo da je položio dvadeset pet ispita sa desetkama, dok u evidenciji Fizičkog fakulteta u Beogradu stoji samo sedam ispita. Vlajković je, takođe, falsifikovao prodekanov potpis i pečat fakulteta, koji se, kako navode iz ove institucije, ne koristi u poslednje tri godine. Pored toga, prevara je otkrivena i na osnovu spiska ispita koje je navodno položio, jer se predmeti Meteorologija i Teorija elementarnih čestica predaju na odvojenim smerovima. Fakultet je podneo krivičnu prijavu protiv Vlajkovića, a odlučeno je i da mu se zabrani upis na svim nivoima studija. Iz Fonda za mlade talente rečeno je da čim se pokaže da sporni dokument nije original, Fond će pokrenuti proceduru za raskid ugovora i povraćaj stipendije, u iznosu od 578.000 dinara za doktorske studije. Da podsetimo, Vlajković je poznat u javnosti po priči o prvom srpskom satelitu, koji će lansirati NASA do 2015. godine.

Projekat konstrukcije 50 satelita, u koji će se uključiti Srbija, pokrenuo je na sajtu www.srpskisatelit.wordpress.com. "Sajt je pokrenut kako bismo komunicirali sa širom javnošću i mogli da redovno i precizno obaveštavamo zainteresovane o trenutnom statusu i progresu projekta", izjavio je Vlajković za "Blic".


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST