Autor

iz ličnog ugla – šta donosi eu >

Prelomni trenutak za Srbiju

U Srbiji ima mnogo sposobnih ljudi, ali je njihov učinak sputan samim nedostatkom strateškog pristupa upravljanju procesima, kao i loše sačinjenim "akademskim" strategijama koje ostaju "mrtvo slovo na papiru"

Sa dobijanjem statusa kandidata reforme će morati da se sprovode "po dubini" čitavog državnog sistema, a ne kao do sada, deklarativno, na najvišim nivoima odlučivanja.

Za Srbiju dobijanje statusa kandidata svakako predstavlja prelomni trenutak, kojim država izlazi iz ne naročito prijatnog "predvorja" i čini prvi značajan korak ka "velikoj evropskoj sali".

Dosadašnje kašnjenje u dostizanju sada već jasno opipljivog i vidljivog cilja stvaralo je veliku prepreku celokupnim reformskim naporima i ugledu države. Nakon dobrih vesti iz Brisela predstoji ulazak u novu dinamiku koja nameće i nove odgovornosti i izazove, a koji nesumnjivo dovode do uređenije države, delotvornijih institucija, kao i sigurnije budućnosti i komfornijeg života običnih ljudi.

Na praktičnom nivou suština onoga što predstoji jeste uspostavljanje sistema upravljanja procesima, kako samih pregovora o članstvu u EU, tako i pretpristupnim fondovima, tj. projektima EU.

Trenutno u Srbiji postoje kvalitetni kapaciteti, koji imaju noseću ulogu u procesu evropskih integracija, kao na primer Kancelarija za pridruživanje EU. Međutim, u narednom periodu potrebno je jačanje sposobnosti za odgovor na izazove evropskih integracija u svim državnim institucijama i organima, naročito u resornim ministarstvima. Drugim rečima, za implementaciju reformi, što je jedino bitno merilo za napredak ka punopravnom članstvu u EU potrebni su strateški kapaciteti za rukovođenje reformskim procesima koji su jasno definisani, detaljno planirani i precizno budžetirani.

Jačanje kapaciteta podrazumeva da se pretpristupni fondovi EU, od kojih će uveliko zavisiti dubina same reforme i vremenski okvir ulaska Srbije u EU, planiraju i sprovode na kvalitetniji i promišljeniji način. Govoreći iz sopstvenog iskustva, ovo je verovatno trenutno najslabija karika, jer je do sada vrlo mali deo državne uprave uložio odgovarajuća sredstva i ispunio preduslove koji omogućavaju strateško upravljanje projektima. Pritom, želeo bih da naglasim da će se od ovog trenutka reforme sprovoditi i meriti "po dubini" čitavog državnog sistema, a ne kao do sada, deklarativno, na najvišim nivoima odlučivanja. Da budem precizniji, značajne projekte ne može da sprovede jedan čovek, dvoje ili desetoro ljudi, već dobro usklađen sistem u celini.

Podizanje svesti o potrebi veće odgovornosti, strateškog razmišljanja i sticanja specifičnih znanja jeste temeljni preduslov i prvi iskorak ka postizanju malopre navedenih ciljeva. Tokom godina, stekao sam snažan utisak da u Srbiji ima mnogo sposobnih ljudi, ali da je njihov učinak sputan samim nedostatkom strateškog pristupa upravljanju procesima, kao i loše sačinjenim "akademskim" strategijama koje ostaju "mrtvo slovo na papiru".

Na kraju, hteo bih da istaknem da su trenutno reforme u velikoj meri vođene spolja. Iako postoji nesumnjiva potreba za stranim ekspertskim znanjima i njihovim dragocenim iskustvima, vlasništvo nad reformskim procesima uvek je najkvalitetnije ako potiče iz "vlastite kuće".

Autor je stručni konsultant za reformu državne uprave


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST
 

 

 

 

 

Novinarnica

 

Novosti

 

Naslovi.net