Novogovor >

Situacija

Kako kažu u lošijim filmovima, imamo situaciju, što smo saznali tek posle uvođenja vanredne situacije snežnog tipa.

Ispravka. Kaže se: "Posle proglašenja stanja vanredne situacije..." Kako je objasnio ministar policije lično, to je različito od proglašenja vanrednog stanja, jer tokom VS se mogu ukinuti građanske slobode i prava, a u SVS mogu samo da konfiskuju mašinu i da narede da se čisti sneg. Mada su izrazi situacija i stanje ponekad sinonimi, neka bude kako vlast kaže.

Situacija vlada jezikom nekoliko profesija i može da označava stanje, stanje odnosa, ali mesto, lokaciju. Urbanisti znaju za situacioni plan. Prosvetari govore o nečemu "od kurukuluma (naukovna osnova, na novohrvatskom) do nastavne situacije". Medicinari, bolje i da ne pominjemo...

Među umetnicima je postojala situacionistička internacionala, a situacionisti su bili za svesno stvaranje željenih situacija, radi sprovođenja revolucije u svakodnevnom životu.

Komedija situacije, poznata kao i sitkom, sa istim likovima u istoj okolini, liči na današnje TV serije...

U politici to je teška reč koja označava opšte prilike: Napeta politička situacija... Situacija na severu Kosova...

Nekada, kad bi neko nešto rekao, sačekali bi ga sa: "Zar u ovoj situaciji!"

A reakcionari bi, opet, obrnuli, pa sa svoje strane, onim tonom, za tadašnjicu samo rekli: "Ova situacija..."

Nekad je bio popularan izraz međunarodna situacija se intenzivira! – iz mađarskog filma Krunski svedok:

"Sve što mogu da kažem, druže Pelikan, je da se međunarodna situacija... intenzivira."

"Intezivira!? Dobro je to znati."

Pa kasnije...

"Sumnjivo je... sve ono što ne deluje sumnjivo."

Pelikan je celu noć razmatrao stvar. U zoru je zaspao, ali nije ugasio cigaretu.

"Jadni moj prijatelju, čuo sam šta ti se desilo."

"Međunarodna situacija se intenzivira. Zapaljiva je."

"To je van svake sumnje. Samo se pitam da li se kuća slučajno zapalila?"

U našem žargonu joj pridaju magijska svojstva, kao u izrazu: "Ne j... organ, nego situacija." Naš žargon poznaje još zeznutu situaciju, u kojoj smo u čabru i u kojoj ispadamo ačena stranka – a poznaje i sos. Kaže se: "U sosu sam do guše...", a koriste se i drugi izrazi, u okviru opšte tendencije unepristojavanja jezika...

A zašto se opet setiše te reči situacija?


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST