Vreme nauke >

Trideset

Ako uzroci zaista postoje, nakon iznenađujućeg eksperimenta koji pokazuje da se neke subatomske čestice kreću brže od svetlosti, posledice mogu biti višeznačne. Ako se nakon nezavisnih eksperimenata dokaže da je tačno kako su neutrina oborila Ajnštajnovu teorija relativnosti, onda:

1. to još ne znači da duhovi postoje,

2. teorija evolucije, kao ni druga naučna saznanja, nemaju ništa s tim,

3. to nikako ne znači ni da je egzaktnost fizike dovedena u pitanje,

4. nisu nepouzdani ni verodostojnost ni dosadašnji rezultati potvrđeni eksperimentima,

5. nisu sumnjivi čak ni eksperimenti koji su potvrđivali Ajnštajnovu teoriju, ali

6. to ipak znači kraj nauke XX veka;

7. promeniće se jedan od dva postulata Ajnštajnove teorije,

8. za fizičare će se desiti nešto nalik padu Njutnove klasične mehanike,

9. i teorija relativnosti će važiti samo u "ograničenom domenu", ali

10. u očima laika Ajnštajn više neće biti ona ikona koja je bio;

11. za naučnike će se otvoriti čitava serija izazova,

12. povećaće se ulaganja u fiziku visokih energija,

13. veliki broj mladih istraživača će se vratiti fundamentalnim pitanjima;

14. dugoročno, uloga fizike će se promeniti,

15. biće ponovo stavljena pred ključni izazov i ključna pitanja o svetu;

16. to znači da se desilo otkriće čiji bi uticaj na kulturu mogao biti nesaglediv,

17. otkriće koje će duboko uticati na umetnost, od SF-a do savremene drame,

18. ali i na ljudsku misao uopšte;

19. kao i uvek, razne tehnološke posledice su brojne i zasad nepredvidljive,

20. otvorena je šansa za mnoge egzotične fizičke teorije,

21. moći će da se na drugi način razgovara o poimanju vremena,

22. a neko bi čak mogao postaviti pitanje postojanja etra;

23. Tesla ipak nema ništa s tim, kao ni svi oni koji su samo nagađali da je Ajnštajn u krivu,

24. njegova teorija je pružila tako duboke uvide u strukturu sveta, koji su, bar na epistemološkom planu, ostavili i mogućnost sopstvene greške;

25. sada je možda vreme za nešto sasvim novo,

26. možda su moguća međugalaktička putovanja kroz takozvane crvotočine,

27. možda etar postoji,

28. možda je zaista moguće putovati kroz vreme,

29. možda se neke posledice dešavaju pre uzroka,

30. a Bog se definitivno kocka.


 

»Vreme nauke«

Vreme nauke br. 30 u PDF-u

Vreme nauke, specijalno izdanje nedeljnika Vreme za nauku i tehnologiju, broj 30. Izlazi poslednjeg četvrtka u mesecu.

Uređuju: Slobodan Bubnjević i Marija Vidić

e-mail: vremenauke@vreme.com

Izdavač: NP Vreme

Suorganizator projekta: Institut za fiziku u Beogradu

Objavljivanje "Vremena nauke" pomaže Centar za promociju nauke.


POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST
 

 

 

 

 

Novinarnica

 

Novosti

 

Naslovi.net