Autor

pr industrija >

Partnerstvo i preuzimanje odgovornosti

Kao što se od početka ekonomske krize više puta naglašavalo, komunikacioni budžeti su smanjeni i postali restriktivniji po pitanju izbora kanala komunikacije. Sve je manje skupljih kampanja, a sve više do izražaja dolazi internet koji je, uz mobilne platforme, uneo najviše inovacija u komunikacijski biznis. Širenje društvenih mreža je omogućilo da se poruke prenose ne samo onim ciljnim grupama koje nas interesuju, na način koji je njima svojstven, nego – što je i najvažnije – da se prenose kroz kontekst koji te ciljne grupe interesuje. Prema iskustvu koje imamo u Pristop grupaciji, a koja je kroz agencije za upravljanje komunikacijama prisutna na sedam tržišta, sličan trend prisutan je i u regionu. Takođe, fer je priznati da su budžeti u oblasti PR-a malo manje "stradali" od marketinških. Delom zbog specifičnih ciljeva, koji se postavljaju pred PR, a delom i zbog toga što se ponekad kompanije izgleda nadaju da će ih ulaganja u PR manje koštati od ulaganja u oglašavanje, a da će ipak postići slične ciljeve i rezultate – što je netačno. Na nama u agencijama je da u takvom okruženju ponudimo što kreativnije projekte koji adekvatno rešavaju klijentov komunikacioni problem i da za to koristimo sva saznanja i resurse naše komunikacione industrije.

PR kao industrija ne može se posmatrati izolovano, već kroz organsku povezanost sa različitim društvenim procesima. Upravo iz tog razloga, kao što se i samo okruženje menja tako i akteri uključeni u proces uspevaju da menjaju i prilagođavaju oblast odnosa sa javnošću. Treba očekivati da se uloga agencija sve više pretvara u savetničku, a savetnici u agencijama treba svoje znanje iz PR-a da prošire na sve oblasti komuniciranja, pa i na upravljanje drugim poslovnim procesima. Merenje rezultata PR kampanji nije novost, ali sve aktuelnije postaje preuzimanje odgovornosti PR agencija za rezultate svog rada, tako što sa klijentom stvaraju partnerski odnos u kome i agencija nosi svoj deo rizika i biva adekvatno plaćena tek ukoliko je postigla zadate ciljeve.

Autor je direktor agencije Pristop


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST
 

 

 

 

 

Novinarnica

 

Novosti

 

Naslovi.net