"Žuti parkići" izgrađeni su zahvaljujući Raiffeisen banci

Društveno odgovorno poslovanje – Austrijske banke u Srbiji >

Filantropija i fer bankarstvo

Banke su posvećene promovisanju etičnog poslovanja kao nezaobilaznog uslova i važnog pokazatelja profesionalizma velikih kompanija

Uporedo sa osvajanjem srpskog finansijskog tržišta, austrijske banke pokazale su se i kao važan partner lokalnih zajednica u kojima posluju, ključni donatori u humanitarnim projektima i sponzori sportskih aktivnosti i kulturnih dešavanja. Neke akcije iniciraju same banke, a u mnogim dobrotvornim akcijama partnerski sarađuju sa lokalnim zajednicama, nevladinim organizacijama i državnim institucijama. Takođe, iako nisu zagađivači, banke su posvećene unapređenju ekološke svesti zaposlenih, kroz akcije volontiranja i reciklaže, a bankarsku etiku neke su precizirale i dopunile etičkim kodeksom. Banke su posvećene promovisanju kontinuirane prakse društveno odgovornog ponašanja kao nezaobilaznog segmenta poslovanja i važnog pokazatelja profesionalizma velikih kompanija.

Kad je reč o oblastima koje su u posebnom fokusu austrijskih banaka, može se primetiti da ono što im je zajedničko jeste da aktuelni trenutak i stanje u društvu diktiraju prioritete među brojnim inicijativama koje podržavaju. Tako su skoro sve učestvovale u pomoći obnove Kraljeva nakon razornog zemljotresa, snabdevanju narodnih kuhinja, u omladinskim projektima "Škola bez nasilja" i "Putujmo u Evropu", a veliku pažnju posvećuju socijalnoj inkluziji dece i pojedinaca sa posebnim potrebama, kao i edukaciji o evropskim integracijama.

TELETON I "ŽUTI PARKIĆI": U Raiffesen banci kažu da je tendencija da se podrška odnosi na najugroženije i najslabije delove zajednice, kao što su deca, bolesni i stare osobe, kao i odgovarajuće institucije koje ovim društvenim grupama pružaju zaštitu i pomoć. Ova banka već četvrtu godinu zaredom realizuje humanitarnu akciju "Teleton", u saradnji sa Radio-televizijom Srbije i Narodnom kancelarijom predsednika, a uz podršku Ministarstva prosvete. U okviru projekta, čija je priprema u toku, Raiffeisen banka će donirati sredstva u iznosu od 100.000 evra Sekretarijatu za dečju zaštitu grada Beograda za izgradnju prvog inkluzivnog servisnog centra u Srbiji, namenjenog deci sa posebnim potrebama. U prvoj akciji, 2008. godine, kupljena je medicinska oprema za odeljenja pedijatrije i neonatologije u bolnicama za decu širom Srbije, u drugom "Teletonu" banka je donirala novac za opremanje fiskulturnih sala u osnovnim školama u Srbiji, dok je u okviru treće kampanje banka pomogla obezbeđivanju boljih uslova u dnevnim boravcima za decu ometenu u mentalnom razvoju. Tokom deset godina, koliko posluje kod nas, Raiffeisen banka je deci Srbije poklonila 28 igrališta (popularni "žuti parkići") na najboljim lokacijama u gradovima i manjim mestima širom naše zemlje. Raiffeisen banka svoje humanitarne aktivnosti sprovodi i preko dva fonda: "Budimir Boško Kostić" i "H. Stepic CEE". Prvi fond osnovan je 2008. kao znak sećanja na prvog direktora banke. Među najznačajnijim akcijama ovog fonda izdvaja se donacija za SOS Dečje selo u Kraljevu i donacija dnevnom boravku za decu sa smetnjama u razvoju u opštini Valjevo. Prvi projekat koji je Fond "H. Stepic CEE" podržao u Srbiji bio je "Terenski rad sa decom ulice", a projekat je razvijen u saradnji sa Ekumenskom humanitarnom organizacijom iz Novog Sada.

INKLUZIJA I ŽENSKO PREDUZETNŠTVO: Smanjenje siromaštva i ublažavanje posledica loših socioekonomskih prilika u zemlji, ključni su ciljevi dobrotvornih aktivnosti Hypo Alpe Adria banke. Među bitnijim filantropskim davanjima ove banke je pomoć pri nabavci nove opreme u fizikalno-rehabilitacionom bloku škole za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović", za decu sa invaliditetom u Novom Sadu. Zahvaljujući donaciji vrednoj 2,3 miliona dinara, omogućena je rehabilitacija i adekvatna terapija i drugoj deci i mladima sa invaliditetom kako bi se pospešilo njihovo kvalitetnije i ravnopravnije uključivanje u društvenu zajednicu. Zatim, pomoć narodnim kuhinjama prošle godine, kada su lokalnim kancelarijama Crvenog krsta u opštinama Doljevac, Majdanpek, Vladičin Han i Sjenica donirana četiri automobila, koja se sada koriste za potrebe narodnih kuhinja. Donacijom domu za odrasle sa invaliditetom poboljšani su uslovi života korisnika doma za odrasla invalidna lica u Doljevcu. Zahvaljujući donaciji Hypo banke kupljeni su kompletna stolarska oprema i alati čime je stolarska radionica za korisnike doma bila u potpunosti osposobljena za rad. Među akcijama ove banke je i nabavka računara i saradnja sa Akademijom Forum, koja godinama organizuje program školovanja za rad na računaru i internetu, namenjena slepim i slabovidim osobama. Hypo banka pridružila se Skupštini grada Beograda, Sekretarijatu za privredu i Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj i pomogla Etno mreži da realizuje svoju prvu izložbu pod nazivom "100 žena – 100 minijatura" i tako doprinela promovisanju ženskog preduzetništva i revitalizaciji kulturnog nasleđa Srbije. Hypo banka već godinama pomaže i održavanje "ASSEI Alpbaha", letnje škole evropskih integracija, koju podržavaju i značajne institucije kao što su Centralna evropska inicijativa (CEI), Evropski fond za Balkan, kao i Ambasada Austrije u Srbiji. Banka uglavnom sama inicira akcije, ali i odgovara na pozive drugih institucija i pojedinaca. Hypo banka je podržala više od 50 različitih projekata u sferama u kojima je bilo potrebno pomoći zajednici, pre svega u kontekstu poboljšanja osnovnih životnih uslova socijalno ugroženih grupa, ali i unapređenja uslova rada umetnika, sportista kao i obrazovanja. Hypo Alpe Adria Banka potpisnik je i Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija koji predstavlja jednu od najsnažnijih inicijativa za promociju i unapređenje korporativnog građanstva, a kojoj u Srbiji predsedava, takođe austrijska – Erste banka.

KULTURNA DECENTRALIZACIJA: Erste Banka je od 2006 do 2011. podržala preko 300 projekata, kroz gotovo sva mesta u kojima posluje u Srbiji. Preko 1, 7 miliona evra uloženo je u donacije i sponzorstva kao podrška projektima u oblasti kulture i umetnosti, nauke, socijalne i finansijske inkluzije, EU integracija, zaštite životne sredine, sporta, podrške lokalnoj zajednici, kao i za program volontiranja zaposlenih. Erste Banka, koja je poznata po kreativnosti u podršci mladima, inicirala je tri partnerska projekta. Prvi je "Centrifuga", program donacija usmeren na kulturnu decentralizaciju s namerom da se podstakne aktivizam mladih od 15 do 30 godina u cilju pokretanja kreativnih kulturnih sadržaja u mestima u Srbiji u kojima posluje Erste Banka, osim onih na teritorijama velikih gradova (Beograd, Niš i Novi Sad). U okviru ovog projekta Erste Banka je tokom proteklih pet godina podržala 35 projekata iz više od 20 gradova Srbije, ukupnim ulaganjima koja premašuju 150.000 evra. Zatim, "Klub 27", konkurs za mlade talente kojim banka već četiri godine nagrađuje mlade talente u oblasti umetnosti, društvenih i humanističkih i prirodnih nauka, kao i iz tehničko-tehnoloških oblasti. Ove godine je nagrađeno petnaestoro mladih, a fond za nagrade iznosio je preko 11.500 evra. Projekat se realizuje partnerski sa Balkanskim fondom za lokalne inicijative, a podržava ga i Ministarstvo za omladinu i sport.

Treći projekat "Podeli svoje znanje — postani mentorka", banka je pokrenula sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu i Evropskim pokretom u Srbiji. Sličan projekat sprovodi se u još osam zemalja sveta, a posebno je značajan za jačanje ženske solidarnosti i ženskih prava. Cilj projekta jeste da okupi istaknute, uspešne žene iz različitih profesija, koje su voljne da svoje znanje i iskustva prenesu odabranim mladim ženama na početku karijere. Na mesto mentorke javilo se više od 40 uspešnih žena iz sveta biznisa, javnog i civilnog sektora.

foto: dejan petrovićPODRŠKA KULTURI: Hypo Alpe Adria

BANKARSKA ETIKA: Pitanje bankarske etike posebno je aktuelizovala svetska recesija. Raiffeisen banka po pitanju fer poslovanja sledi jasno zacrtane principe koje je postavila grupacija i kojih se dosledno pridržava više od jednog veka. Posebnu pažnju posvećuju poslovnoj zajednici u kojoj rade, jer je vrlo važno uspostaviti etičku ravnotežu i poštovanje pravila tržišta, sa principom ostvarivanja poslovne dobiti. U tom smislu, odgovoran marketing, odnosno korektno oglašavanje uslova proizvoda i usluga banke, uz poštovanje važeće regulative i integriteta konkurencije, takođe predstavljaju važnu etičku dimenziju poslovanja Raiffeisen banke. U tom smislu, osnovni principi su transparentnost i etičnost u radu (koji se manifestuju kroz fer i korektan odnos sa klijentima, konkurentskim kompanijama na tržištu, kupcima i dobavljačima, kao i medijima i drugim zainteresovanim stranama), kvalitetna usluga i raznovrsna ponuda proizvoda, kao i konstantna briga o klijentima i stepenu njihovog zadovoljstva uslugom. Društveno odgovorno poslovanje, ističu u Raiffeisen banci, nije dodatna aktivnost, već je princip i kvalitet koji je ugrađen u same osnove poslovanja kompanije. Smatraju da je takav pristup imperativ novog poslovnog doba, a njegov dodatni značaj leži i u činjenici da je korporativna odgovornost posebno važna u vremenima kada se zajednica suočava sa efektima globalne ekonomske krize.

U Hypo Alpe Adria banci ističu da posebnu pažnju posvećuju klijentima, jer je bitno da postoji uzajamno zadovoljstvo, razumevanje i poverenje. To postižu redovnim osluškivanjem i praćenjem svih promena na tržištu, ali i u ponašanju klijenta, njihovih mogućnosti i planova, i pravovremenim i transparentnim informisanjem i komunikacijom sa klijentima i opštom javnošću u svakom trenutku. Pored toga, bankari imaju odgovornost i prema poslovnoj i stručnoj zajednici, u smislu aktivnog učešća u aktivnostima i inicijativama poslovne zajednice, a sa ciljem stvaranja pozitivnog poslovnog okruženja. Hypo banka finansijski podržava i ujedno učestvuje kao sagovornik na skupovima i konferencijama kako u zemlji tako i u regionu (poput "Kopaonik biznis foruma" i "Menadžment foruma na Bledu"), ali i u radu lokalnih stručnih organizacija.

Osim obavezivanja na poštovanje Kodeksa bankarskog ponašanja, Erste Banka je ustanovila i sopstveni Kodeks ponašanja za zaposlene i postavila stroga etička pravila vezana za primanje i davanje poklona. Erste Banka se obavezala i na poštovanje Priručnika za upravljanje sukobima interesa na nivou Erste Grupe, kojim se detaljno regulišu pravila i procedure vezane za čuvanje informacija, konflikt interesa i praćenje transakcija, kako bi se na vreme uočile potencijalne nepravilnosti. U banci je za ovaj deo posla odgovorna posebna Služba za kontrolu usklađenosti poslovanja. U pogledu sprečavanja pranja novca, Erste Banka je u svoje svakodnevno poslovanje implementirala i znatno širi spektar aktivnosti za sprečavanje pranja novca od minimalno propisanih.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST