ODGOVORNO BANKARSTVO: Borislav Kostadinov

Intervju – Borislav Kostadinov, predsednik UO ProCredit banke >

Posvećeni razvoju preduzetništva

"Samo u prvoj polovini ove godine banka je investirala oko 140 miliona evra u razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i oko 30 miliona evra u unapređenje domaće poljoprivredne proizvodnje"

ProCredit banka ove godine obeležava prvu deceniju poslovanja u Srbiji. Jedina banka sa nemačkim kapitalom odobrila je do sada tri milijarde evra kredita, od čega je 80 odsto namenjeno razvoju malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i poljoprivrede. O strategiji poslovanja i planovima na našem tržištu, razgovarali smo sa Borislavom Kostadinovim, predsednikom UO ProCredit banke u Srbiji.

"VREME": Kako ste odlučili da 2001. stupite da srpsko tržište, koliko je to bio rizičan potez i da li ste zadovoljni poslovanjem do sada?

BORISLAV KOSTADINOV: Početak svakog posla nosi određeni rizik, ali procena akcionara i menadžmenta ProCredit Grupe bila je da je Srbiji potrebna banka posvećena razvoju preduzetništva, poljoprivrede i promociji odgovornog bankarstva. Danas možemo da kažemo da je to bila ispravna odluka, a doslednost toj ulozi dovela je do toga da ProCredit banka ove godine obeležava deceniju veoma uspešnog poslovanja na tržištu Srbije. Kao jedina banka sa nemačkim kapitalom na ovim prostorima tokom proteklih godina smo prošli kroz mnoge izazove, prilagođavajući se potrebama tržišta i različitim regulatornim okvirima. Zahvaljujući odličnom razumevanju potreba klijenata i spremnosti da im izađemo u susret, do sada smo odobrili oko tri milijarde evra kredita, od čega je oko 80 odsto namenjeno razvoju malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i poljoprivrede. Samo u prvoj polovini ove godine, ProCredit banka je investirala oko 140 miliona evra u razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji, kao i oko 30 miliona evra u unapređenje domaće poljoprivredne proizvodnje. Rezultat svega toga je i činjenica da je ProCredit banka u ovom trenutku treća banka po prinosu na kapital u Srbiji.

Glavni segment poslovanja ProCredit banke je kreditiranje malih i srednjih preduzeća, kao i poljoprivrede. Kako vidite njihov položaj i uslove za razvoj u Srbiji, u poređenju sa zemljama regiona?

Često se misli da je ambijent u svim zemljama regiona isti ili sličan. To je samo donekle tačno, naročito danas kada su Bugarska i Rumunija već članice Evropske unije, dok Srbija, Makedonija i Albanija teže statusu kandidata. Samim tim, svaku od zemalja regiona karakterišu specifičnosti koje u nekim segmentima poslovanje čine boljim, jednostavnijim ili povoljnijim. Poslednjih godina se može uočiti nadmetanje zemalja u regionu u stvaranju povoljnijeg ambijenta za privlačenje investitora. Konkurencija je uvek dobra, ali smatram da mnogi investitori region zapadnog Balkana vide kao jedno tržište i da bi zbog toga zemlje na ovim prostorima trebalo zajednički da rade na unapređenju i svojih i konkurentskih prednosti čitavog regiona. Srbija i njen privredni ambijent imaju brojne prednosti, od geografskog položaja do velikog broja mladih i izuzetno školovanih stručnjaka. Verujem da će sa dobijanjem statusa kandidata za članstvo u EU Srbija postati veoma interesantna investitorima, što bi trebalo da doprinese otvaranju novih proizvodnih kapaciteta i radnih mesta. Ovaj trend je već uočljiv, budući da sve više inostranih kompanija otvara predstavništva u Srbiji i razmatra mogućnosti za otpočinjanje poslovanja. Kada je o poljoprivredi reč, uz povezane industrije to je jedna od najperspektivnijih grana privrede u Srbiji. Svakako je dobro što je prepoznata kao razvojna šansa i od strane regulatora i javnosti, a o našoj posvećenosti poljoprivredi i prihvatanju partnerskog odnosa od strane poljoprivrednika govori i činjenica da je preko 48 odsto kredita u otplati u sektoru isplatila upravo ProCredit banka.

Da li imate u planu uvođenje novih proizvoda i kakvi su vam planovi za srpsko tržište?

Tokom decenije ProCredit banka je uspela da izgradi stabilnu i prepoznatljivu poziciju, a namera nam je da ostanemo dosledni i nastavimo sa unapređenjem postojećih i uvođenjem novih proizvoda i usluga, koji će klijentima doneti efikasniju i sveobuhvatniju podršku. U ovom trenutku, već su zaživeli krediti za energetsku efikasnost, koje osim povoljnih uslova, odlikuje unapređenje kvaliteta života i poslovanja, kao i pozitivan efekat na životnu sredinu. Osim toga, nastavićemo da razvijamo usluge internet i mobilnog bankarstva. Ipak, osnova svega je da kroz naš profesionalizam, kulturu direktne i otvorene komunikacije i odgovorno kreditiranje, ostanemo prepoznatljivi činilac na tržištu.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST