Svi kandidati i rezultati

…izbora za Predsednika Republike Srbije od 1990. do 2012.

Predsednica Narodne skupštine 2. marta raspisala izbore za predsednika Republike Srbije za 2. april 2017.

DOKUMENTI:

Izbori za predsednika Republike Srbije 9. decembra 1990. - 32 kandidata

Izabran Slobodan Milošević, Socijalistička partija Srbije, sa 3,285.799 glasova.

Izbori za predsednika Republike Srbije 20. decembra 1992. -7 kandidata

Izabran Slobodan Milošević, kandidat Socijalističke partije Srbije, sa 2.515.047 glasova.

Izbori za predsednika Republike Srbije 21. septembra i 5. oktobra 1997. - 17 kandidata

Izbori za predsednika Republike Srbije 7. i 21. decembra 1997. - 7 kandidata

Nije izašao tada potreban broj (više od polovine upisanih) birača.(Najviše glasova dobio Zoran Lilić, Socijalistička partija - 1.691.354, ali nije izabran)

Izbori za predsednika Republike Srbije 21. decembra 1997. godine, ponovljeno glasanje)

Izabran Milan Milutinović, koga supredložile SPS, JUL i ND, sa 2.181.808 glasova.

Izbor predsednika Savezne Republike Jugoslavije 24. septembra 2000. - 4 kadnidata

Izabran Vojislav Koštunica koga su predložile (članice koalicija DOS) Demokratska stranka, Demokratska stranka Srbije, Socijaldemokratija, Građanski savez Srbije, Demohrišćanska stranka Srbije, Nova Srbija, Pokret za demokratiju Srbije, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Reformska demokratska stranka Vojvodine, Koalicija Vojvodina, Savez vojvođanskih Mađara, Demokratska alternativa, Demokratski centar, Nova demokratija, Socijaldemokratska unija, Stranka demokratske akcije, Liga za Šumadiju, Srpski pokret otpora - Demokratski pokret, sa 2.470.304 glasova Priznanje pobede od strane Saveznog ustavnog uda i Savezne izborne komisije iznuđeno revolucionarnim zbivanjima 5. oktobra 2000.

Izbori za predsednika Republike Srbije 29. septembra 2002. (prvi krug) - 11 kandidata

Izbori za predsednika Republike Srbije 13. oktobra 2002. ponovljeno glasanje

Nije izašao tada potreban broj (više od polovine upisanih) birača. (Najviše glasova Vojislav Koštunica, Demokratska stranka Srbije - 1.991.947, ali nije izabran)

Izbori za predsednika Republike Srbije 8. decembra 2002.- 3 kandidata

Izbori za predsednika Republike Srbije 16. novembra 2003. - 6 kandidata

Nije izašao tada potreban broj (više od polovine upisanih) birača. (Najviše glasova dobio Vojislav Koštunica, Demokratska stranka Srbije - 1.699.098, ali nije izabran)

Izbori za predsednika Republike Srbije 13. juna 2004. 15 kandidata

Izbori za predsednika Republike Srbije 27. juna 2004. ponovljeno glasanje

Izabran Boris Tadić, Demokratska stranka, sa 1.681.528 glasova.

Izbori za predsednika Republike Srbije 20. januara 2008. - 9 kandidata

Izbori za predsednika Republike Srbije 3. i 12. februara 2008. ponovljeno glasanje

Izabran Boris Tadić, Demokratska stranka, sa 2.304.467 glasova.

Izbori za Predsednika Republike 6. maja 2012.- 12 kandidata

Izbori Predsednika Republike 20. maja 2012. ponovljeno glasanje

Izabran Tomislav Nikolić, Srpska napredna stranka, sa 1.552.063 gasova.

Izbori za predsednika Republike Srbije 9. decembra 1990.

Republička izborna komisija na osnovu člana 1. Zakona o izboru predsednika Republike ("Službeni glas- nik Republike Srbije", broj 1/90) i člana 49. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 1/90, 3/90 i 12/90), objavljuje

IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE OD 9. DECEMBRA 1990. GODINE

Izbori za predsednika Republike, raspisani Odlukom o raspisivanju izbora za predsednika Republike ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 1/90), odr- žani su na teritoriji Republike Srbije 9. decembra 1990. godine saglasno odredbama Zakona o izboru predsednika Republike ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 1/90) i Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 1/90, 3/90 i 12/90).

Ukupno je primljeno 34 kandidature, od čega su izbori održani na osnovu 32 potvrđene kandidature.

Glasanje za izbor predsednika Republike obavljeno je na 8.587 biračkih mesta. Na 9 biračkih mesta glasanje je poništeno, a nije određeno ponavljanje.

Glasalo je 5,029.123 od ukupno 7,033.610 upisa- nih birača u biračke spiskove u Republici, ili 71,50%. Pojedini kandidati dobili su sledeći broj glasova:

Redosled po br. glas.Prezime i ime Predlagačdobio glasova% od birača koji su glasali
1.MILOŠEVIĆ SLOBODANSocijalistička partija Srbije 3,285.799 65,34
2.DRAŠKOVIĆ VUKSrpski pokret obnove824.674 16,40
3.ĐURIĆ dr IVANSavez reformskih snaga Jugoslavije u Srbiji i UJDI277.3985,52
4. UGLjANIN SULEJMANSDA iz Novog Pazara109.4592,18
5. ŠEŠELj dr VOJISLAVGrupa građana96.2771,91
6.PEROVIĆ dr BLAŽOStranka Narodne sloge, Stranka Jugoslovena, Jugoslovenska sodijalistička dem.stranka Radnička partija Jugoslavije, Demokratska pedagoška stranka Jugoslavije i Demokratski reformski saveza Muslimana Prizren, (JU Blok)57.420 1,14
7.KITIĆ SLOBODANSavez svih Srba sveta28.978 0,58
8.JOVANOVIĆ DRAGANZelena stranka22.458 0,45
9.ALEKSOV dr LjUBEN-ALENGrupa građana19.123 0,38
10. GRUJIĆ dr LjUBOMIRGrupa građana17.675 0,35
11.LAZAREVIĆ MILANGrupa građana11.034 0,22
12.ŽIVANOVIĆ TIHOMIRGrupa građana9.892 0,20
13.KOPRIVICA JOVANGrupa građana9.677 0,19
14.GOJKOVIĆ MIODRAG-MILEStranka samostalnih privrednika "ZAPIS"9.262 0,18
15.KRSMANOVIĆ TOMISLAVPZLjP u Jugoslaviji i Grupa građana8.095 0,16
16.HARAVAN ŽIVAN Stranka socijalne pravde7.7910,15
17.CVETIĆ VELIMIR Socijaldemokratska partija Jugoslavije6.575 0,13
18.MLADENOVIĆ MILANGrupa građana6.459 0,13
19.VESELINOVIĆ MIROSLAVGrupa građana6.180 0,12
20.BAROVIĆ NIKOLA Grupa građana5.355 0,11
21.VULETIĆ PREDRAG Liberalna stranka5.019 0,10
22.VOJVODIĆ RATIMIR Grupa građana4.414 0,09
23.ĆUIĆ LjILjANA Grupa građana3.764 0,07
24.RADOVIĆ MILORAD Grupa građana3.425 0,07
25.GORANCI SAŠA Grupa građana3.409 0,07
26.ŠEĆEROSKI NIKOLA Grupa građana3.168 0,06
27.NEŠIĆ ČEDOMIR Grupa građana2.553 0,05
28.RANKOVIĆ SLOBODAN Grupa građana2.425 0,05
29.ŠARANAC RADIVOJE Republikanska stranka1.918 0,04 0,05
30.STOJKOVIĆ JOVAN Grupa građana1.154 0,02
31.TOŠIĆ MIOMIR Grupa gađana904 0,02
32.RADONjIĆ HERCEN Grupa građana 8470,02

Na osnovu izloženog Republička izborna komisija objavljuje da je za predsednika Republike izabran SLOBODAN MILOŠEVIĆ, kandidat Socijalističke partije Srbije, koji je dobio većinu glasova birača koji su glasali (65,34%), a glasalo je 71,50% od ukupno upisanog broja birača u Republici što je više od 50% upisanih birača u Republici.

02 Broj 013-1151/90

U Beogradu, 12. decembra 1990. godine

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

PREDSEDNIK KOMISIJE

Mr Časlav Ignjatović

Izbori za predsednika Republike Srbije 20. decembra 1992.

Na osnovu člana 1. Zakona o izboru predsednika

Republike ("Službeni glasnik RS", br. 1/90 i 79/92) i člana 39. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik RS", broj 79/92),

Republička izborna komisija objavljuje

IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE ODRŽANIH 20. DECEMBRA 1992. GODINE

Izbori za predsednika Republike, raspisani Odlukom o raspisivanju izbora za predsednika Republike ("Služ- beni glasnik RS", broj 79/92), održani su na teritoriji Republike Srbije 20. decembra 1992.godine, saglasno odred- bama Zakona o izboru predsednika Rep^blike ("Službeni glasnik RS", br. 1/90 i 79/92) i Zakona o izboru narodnih pos- lanika ("Službeni glasnik RS", broj 79/92).

Izbori su održani na osnovu sedam potvrđenih kandidatura.

Glasanje za izbor predsednika Republike obavljeno je na 9.861 biračkom mestu. Na 86 biračkih mesta glasanje je poništeno i, zbog toga što ne može da utiče na ukupne rezultate izbora, glasanje na ovim biračkim mestima nije ponovljeno.

U Republici Srbiji ima 6.949.150 ukupno upisanih birača u biračke spiskove.

Glasalo je ukupno 4.457.671 birač. Za kandidate je glasalo 4.377.345 birača. Pojedini kandidati dobili su:

Redosled po br. glas.Prezime i ime Predlagačdobio glasova
1. JEZDIMIR VASILjEVIĆkandidat Grupe građana 87.847
2. DRAGAN VASILjKOVIĆ - KAPETAN DRAGAN kandidat Grupe građana simpatizera Kapetana Dragana 28.010
3. MIROSLAV MILANOVIĆkandidat Grupe građana 61.729
4.SLOBODAN MILOŠEVIĆkandidat Socijalističke partije Srbije 2.515.047
5.MILAN PANIĆkandidat Grupe građana,1.516.693
6.MILAN PAROŠKIkandidat Narodne stranke i Srpske opozicije147.693
7.Dr BLAŽO PEROVIĆkandiat Demokratske otacbinske koalicije20.326

Republička izborna komisija je utvrdila: -da je na izbore izašlo više od polovine ukupnog broja upisanih birača u Republici,

-da je Slobodan Milošević, kandidat Socijalističke partije Srbije, dobio većinu i najveći broj glasova birača koji su glasali.

Republička izborna komisija, saglasno članu 6. Zakona o izboru predsednika Republike kojim je određeno da je za predsednika Republike izabran kandidat koji je dobio većinu glasova birača koji su glasali, ako je na izbore izašla najmanje polovina ukupnog broja birača u Republici, objavljuje da je za predsednika Republike Srbije izabran Slobodan Milošević, kandidat Socijalističke partije Srbije.

02 Broj 013-642/92

U Beogradu, 25. decembra 1992.godine

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Izbori za predsednika Republike Srbije 21. septembra i 5. oktobra 1997.

Na osnovu člana 1. Zakona o izboru predsednika Republike ("Službeni glasnik RS" br. 1/90 i 79/92) i člana 39. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik RS" br. 79/92, 83/92, 53/93, 67/93, 90/93, 107/93, 48/94 i 32/97)

Republička izborna komisija objavljuje

IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE ODRŽANIH 21. SEPTEMBRA I 5. OKTOBRA 1997. GODINE

1. Izbori za predsednika Republike, raspisani Odlukom o raspisivanju izbora za predsednika Republike ("Službeni glasnik RS" broj 33/97), održani su na teritoriji Republike Srbije 21. septembra i 5. oktobra 1997. godine, saglasno odredbama Zakona o izboru predsednika Republike ("Službeni glasnik RS" br. 1/90 i 79/92) i Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik RS" br. 79/92, 83/92, 53/93, 67/93, 90/93,107/93, 48/94 i 32/97).

Izbori su obavljeni u dva izborna kruga.

a) Prvi izborni krug 21. septembra 1997. godine.

Glasanje u prvom izbornom krugu obavljeno je 21. septembra 1997. godine, na osnovu 17 potvrđenih kandidatura.

Glasanje je obavljeno na 9.827 biračkih mesta.

Na 20 biračkih mesta glasanje je poništeno i, zbog toga što ne može da utiče na ukupne rezultate izbora, glasanje na ovim biračkim mestima nije ponovljeno.

Rezultati glasanja su:

1.1. Ukupan broj birača upisanih u biračke

spiskove 7.188.544

2.1. Ukupan broj birača koji su glasali 4.131.487

2.2. Broj birača koji su glasali na

biračkom mestu 4.090.501

2.3. Broj birača koji su glasali putem

pisma na biračkom mestu 35.636

2.4. Broj birača koji su glasali putem

pisama dostavljenih izbornoj komisiji 5.378

3.1. Broj primljenih glasačkih listića 7.187.936

4.1. Broj neupotrebljenih glasačkih listića 3.051.448

5.1. Broj upotrebljenih glasačkih listića 4.128.889

5.2. Broj nevažećih glasačkih listića 155.860

5.3. Broj važećih glasačkih listića 3.973.029

Pojedini kandidati dobili su sledeći broj glasova:

Redosled po br. glas.Prezime i ime Predlagačdobio glasova
1.Zoran Lilićkandidat Socijalističke partije Srbije, Jugoslovenske levice i Nove demokratije1.474.924
2.dr Vojislav Šešeljkandidat Srpske radikalne stranke1.126.940
3.Vuk Draškovićkandidat Srpskog pokreta obnove852.808
4.Miodrag-Mile Isakov kandidat Koalicije"Vojvodina"111.166
5.Vuk Obradovićkandidat Socijaldemokratije100.523
6.mr Nebojša Čovićkandidat Demokratske alternative i Seljačke stranke Srbije93.133
7.dr Sulejman Ugljaninkandidat Koalicije "Lista za Sandžak dr Sulejman Ugljanin"68.446
8.Milisav Bankovićkandidat Radničke stranke Jugoslavije49.158
9.Milan Paroški kandidat Narodne stranke27.100
10.Miodrag Vidojkovićkandidat grupe građana14.105
11.mr Predrag Vuletićkandidat Liberalno- demokratske stranke11.463
12.Dragan Đorđevićkandidat Stranke državljana Srbije10.684
13.dr Milan Mladenovićkandidat Koalicije "Preporod"10.112
14.Đorđe Drljačićkandidat grupe građana9.430
15.Branko Čičićkandidat Partije prirodnog zakona7.097
16.Gvozden Sakićkandidat grupe građana3.293
17.Radomir Tukmanovićkandidat Napredne stranke2.647

Republička izborna komisija razmatrajući rezultate glasanja u prvom izbornom krugu na sednici od 25. septembra 1997. godine, utvrdila je:

- da je na izbore, u prvom krugu glasanja, izašlo više od polovine ukupnog broja upisanih birača u Republici,

- da nijedan kandidat, u prvom krugu glasanja, nije dobio većinu glasova birača koji su glasali.

- da se glasanje, saglasno članu 7. Zakona o izboru predsednika Republike, mora ponoviti.

Saglasno tome, Republička izborna komisija donela je Odluku o ponavljanju glasanja za izbor predsednika Republike Srbije 5.oktobra 1997. godine ("Službeni glasnik RS", broj 44/97).

Izbori za predsednika Republike Srbije 5. oktobra 1997. ponovljeno glasanje

Na ponovljenom glasanju za izbor predsednika Republike Srbije 5. oktobra 1997. godine, učestvovala su dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova u prvom krugu glasanja 21. septembra 1997. godine, i to:

1. Zoran Lilić, kandidat Socijalističke partije Srbije, Jugoslovenske levice i Nove Demokratije,

2. dr Vojislav Šešelj, kandidat Srpske radikalne stranke.

Glasanje je obavljeno na 9.827 biračkih mesta.

Na tri biračka mesta glasanje je poništeno i, zbog toga što ne može da utiče na ukupne rezultate izbora, glasanje na ovim biračkim mestima nije ponovljeno.

Rezultati glasanja su:

1.1. Ukupan broj birača upisanih u biračke spiskove 7.210.557

2.1. Ukupan broj birača koji su glasali 3.531.063

2.2. Broj birača koji su glasali na biračkom mestu 3.483.644

2.3. Broj birača koji su glasali putem pisma na biračkom mestu 40.613

2.4. Broj birača koji su glasali putem pisama dostavljenih izbornoj komisiji 6.806

3.1. Broj primljenih glasačkih listića 7.200.620

4.1 Broj neupotrebljenih glasačkih listića 3.668.545

5.1. Broj upotrebljenih glasačkih listića 3.529.436

5.2. Broj nevažećih glasačkih listića 104.223

5.3. Broj važećih glasačkih listića 3.425.213

Na ponovljenom glasanju kandidati su dobili sledeći broj glasova:

1.dr Vojislav Šešelj1.733.859
2.Zoran Lilić1.691.354

Republička izborna komisija, razmatrajući rezultata glasanja u drugom izbornom krugu, utvrdila je da je na ponovljenom glasanju izašlo manje od polovine ukupnog broja upisanih birača u Republici i da nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu glasova.

Republička izborna komisija zaključila je da se, saglasno članu 9. Zakona o izboru predsednika Republike, ceo izborni postupak za izbor predsednika Republike mora ponoviti.

2. Ovaj izveštaj objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

02 Broj: 013- 925/97 U Beogradu, 20. oktobra 1997. godine

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

PREDSEDNIK KOMISIJE

Balša Govedarica

4204097.019/5

Izbori za predsednika Republike Srbije 7. i 21. decembra 1997.

Na osnovu člana 1. Zakona o izboru predsednika Republike ("Službeni glasnik RS", br. 1/90 i 79/92), i člana 100. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik RS", br. 79/92, 83/92, 53/93, 67/93, 90/93,107/93, 48/94 i 32/97),

Republička izborna komisija objavljuje

IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE ODRŽANIM 7. i 21. DECEMBRA 1997. GODINE

1. Izbori za predsednika Republike Srbije, raspisani Odlukom o raspisivanju izbora za predsednika Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 47/97), održani su 7. i 21. decembra 1997. godine, saglasno odredbama Zakona o izboru predsednika Republike ("Službeni glasnik RS", br. 1/90 i 79/92), shodnoj primeni odredaba Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik RS", br. 79/92, 83/92, 53/93, 67/93, 90/93, 107/93, 48/94 i 32/97), kao i odredbama Uputstva o izvršenju Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o izboru predsednika Republike ("Službeni glasnik RS", br. 81/92, 87/93, 89/93, 90/93, 101/93, 34/97, 36/97 i 40/97).

Glasanje je obavljeno u dva izborna kruga.

Prvi izborni krug obavljen je 7. decembra 1997. godine a drugi izborni krug 21. decembra 1997. godine.

a) Prvi izborni krug 7. decembra 1997. godine

Glasanje je održano na osnovu utvrđene Liste kandidata za predsednika Republike, koja je imala sedam kandidata. Šesnaest kandidatura Republička izborna komisija je odbila jer nisu ispunjavale zakonom propisane uslove, a od devet kandidatura kandidati su odustali.

Glasanje je obavljeno na 9.844 biračkih mesta u Republici Srbiji.

Rezultati glasanja su:

1. Broj birača upisanih u birački spisak 7.226.947

2. Ukupan broj i % birača koji su glasali 3.812.010 (52,75 %)

- broj i % birača koji su glasali na biračkom mestu 3.758.334 (98,59 %)

- broj i % birača koji su glasali putem pisma na biračkom mestu 43.139 (1,13%)

- broj i % birača koji su glasali putem pisama dostavljenih izbornoj komisiji 10.537 (0,28 %)

3. Broj primljenih glasačkih listića 7.230.491

4. Broj neupotrebljenih glasačkih listića 3.414.427

5. Broj upotrebljenih glasačkih listića 3.810.551

- broj i % nevažećih glasačkih listića 76.911 (2,02 %)

- broj i % važećih glasačkih listića 3.733.640 (97,98 %)

Pojedini kandidati sa Liste kandidata za predsednika Republike dobili su sledeći broj glasova:

Redosled po br. glas.Prezime i ime Predlagačdobio glasova
1.Milan Milutinović koga su predložile SPS, JUL i ND1.665.822
2.dr Vojislav Šešeljkoga je predložila Srpska radikalna stranka1.227.076
3.Vuk Draškovićkoga je predložio Srpski pokret obnove587.776
4.Vuk Obradovićkoga je predložila Socijaldemokratija115.850
5.dr Dragoljub Mićunovićkoga je predložio Demokratski centar86.583
6.Miodrag Vidojkovićkoga je predložila Grupa građana29.180
7.mr Miodrag Vuletićkoga jepredložila Liberalno demokratska stranka21.353

Republička izborna komisija je, na osnovu rezultata glasanja, na sednici 9. decembra 1997. godine, utvrdila:

- da je na izbore izašlo više od polovine od ukupnog broja birača u Republici, - da nijedan kandidat nije dobio većinu glasova birača koji su glasali, i - da nijedan kandidat, prema članu 6. Zakona o izboru predsednika Republike, nije izabran za predsednika Republike;

- da se glasanje, saglasno članu 7. Zakona o izboru predsednika Republike, mora ponoviti.

Saglasno tome, Republička izborna komisija donela je Odluku o ponavljanju glasanja za izbor predsednika Republike Srbije ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 56/97).

Izbori za predsednika Republike Srbije 21. decembra 1997. godine ponovljeno glasanje

Na ponovljenom glasanju za izbor predsednika Republike Srbije učestvovala su dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova u prvom izbornom krugu 7. decembra 1997. godine, i to:

1. Milan Milutinović, koga su predložile Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska levica i Nova demokratija, i

2. dr Vojislav Šešelj, koga je predložila Srpska radikalna stranka.

Glasanje je obavljeno na istom broju biračkih mesta u Republici Srbiji kao i na izborima održanim 7. decembra 1997. godine.

Rezultati glasanja su:

1. Broj birača upisanih u birački spisak 7.225.860

2. Ukupan broj i % birača koji su glasali 3.683.714 (50,98%)

-broj i % birača koji su glasali na biračkom mestu 3.613.328 (98,09%)

-broj i % birača koji su glasali putem pisma na biračkom mestu 57.725 (1,57 %)

-broj i % birača koji su glasali putem pisama dostavljenih izbornoj komisiji 12.661 (0,34 %)

3.Broj primljenih glasačkih listića7.258.357

4.Broj neupotrebljenih glasačkih listića3.569.867

5.Broj upotrebljenih glasačkih listića3.680.995

-broj i % nevažećih glasačkih listića115.319 (3,13 %)

-broj i % važećih glasačkih listića3.565.676 (96,87 %)

Na ponovljenom glasanju kandidati su dobili sledeći broj glasova:

1.Milan Milutinović, koga supredložile SPS, JUL i ND2.181.808
2.dr Vojislav Šešelj, koga je predložila Srpska radikalna stranka1.383.868

Republička izborna komisija je, na osnovu rezultata glasanja, na sednici 23. decembra 1997. godine, utvrdila:

- da je na izbore izašlo više od polovine od ukupnog broja birača u Republici;

- da je Milan Milutinovićdobio potreban broj glasova birača, i da je, prema članu 9. Zakona o izboru predsednika Republike, izabran za predsednika Republike.

2. Ovaj Izveštaj objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

02 Broj: 013-1198/97 U Beogradu, 23. decembra 1997. godine

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

PREDSEDNIK

Balša Govedarica

Izbori za predsednika Republike Srbije 29. septembra 2002. (prvi krug)

Na osnovu čl. 85. i 86. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Sl, glasnik RS", broj 35/00) Republička izborna komisija, na sednici od 1. oktobra 2002. godine, a na osnovu Zapisnika o radu Republičke izborne komisije o utvrđivanju rezultata izbora za predsednika republike Srbije. objavljuje

IZVEŠTAJO REZULTATIMA GLASANjA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE NA IZBORIMA ODRŽANIM 29. SEPTEMBRA 2002. GODINE

1. Komisijaje utvrdila da je od ukupno 8.615 biračkih odbora u Republici Srbiji, primila izborni materijal od 8.615 biračkih odbora.

2. Na osnovu izbornog materijala primljenog od biračkih odbora utvrđeno je:

- da je, za izbore predato ukupno 6.575.413 glasačkih listića;

- da je, ostalo 2.937.484 neupotrebljenih glasačkih listića:

- da, prema izvodima iz biračkih spiskova ima 6.553.042 upisanih birača;

- da je, prema izvodima iz biračkih spiskova glasalo 3.637.062 birača, što iznosi 55,50%;

- da je bilo 74.534 nevažećih glasačkih listića;

- da je bilo 3.559.964 važeća glasačka listića;

- da su kandidati dobili sledeći broj glasova:

Red. br.Ime i prezime kandidataPredlagač (stranka,koalicija, grupa građana)Broj glasova koje je kandidat dobio
1.VUK DRAŠKOVIĆSrpski pokret obnove159.959
2.VELIMIR-BATA ŽIVOJINOVIĆSocijalistička partija Srbije119.052
3.Prof.dr BRANISLAV-BANE IVKOVIĆGrupa građana - Socijalisti za povratak bazi42.853
4.VOJISLAV KOŠTUNICADemokratska stranka Srbije1.123.420
5.Dr MIROLjUB LABUSGG - "Najbolje za Srbiju-Miroljub Labus"995.200
6.Dr TOMISLAV LALOŠEVIĆGrupa građana25.133
7.Dr VUK OBRADOVIĆSocijaldemokratija26.050
8.NEBOJŠA PAVKOVIĆGrupa građana75.662
9.Prof.BORISLAV PELEVIĆStranka srpskog jedinstva139.047
10.Dr DRAGAN RADENOVIĆGrupa građana "Društvo slobodnih građana"8.280
11.Dr VOJISLAV ŠEŠELjSrpska radikalna stranka845.308

Pošto niko nije osvojio potrebnu većinu glasova, sprovodi se drugi krug glasanja 13. oktobra 2002. godine, sa dva kandidata koji su osvojili najveći broj glasova i to:

1. VOJISLAV KOŠTUNICA koga je predložila Demokratska stranka Srbije i

2. dr MIROLjUB LABUS koga je predložila Grupa građana - "Najbolje za Srbiju - Miroljub Labus".

02 Broj: 013-1335/02 U Beogradu, 1 .oktobra 2002. godine

PREDSEDNIK KOMISIJE Radoslav Baćović

Izbori za predsednika Republike Srbije 13. oktobra 2002. ponovljeno glasanje

Na osnovu člana 1. Zakona o izboru predsednika Republike ("Službeni glasnik RS", br. 1/90 i 79/92) i čl. 85. i 86. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik RS", broj 35/00),

Republička izborna komisija, na sednici 15. oktobra 2002. godine, a na osnovu zapisnika o radu Republičke izborne komisije na utvrđivanju rezultata izbora za predsednika Republike Srbije, utvrdila je i objavljuje

IZVEŠTAJ O REZULTATIMA IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE ODRŽANIM 29. SEPTEMBRA I 13. OKTOBRA 2002. GODINE

I

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije je 18. jula 2002. godine donela Odluku o raspisivanju izbora za predsednika Republike Srbije za 29. septembar 2002. godine ("Službeni glasnik RS", broj 42/02).

II

1. Posle sprovedenog kandidacionog postupka, utvrđivanja liste kandidata i sprovedenog glasanja 29. septembra i 13. oktobra 2002. godine, Republička izborna komisija je utvrdila da je od ukupno 8.615 biračkih odbora u Republici Srbiji primila izborni materijal od 8.615 biračkih odbora,

2. Na osnovu izbornog materijala, primljenog od biračkih odbora posle prvog kruga glasanja, Izveštajem o rezultatima glasanja za predsednika Republike Srbije na izborima održanim 29. septembra 2002. godine ("Službeni glasnik RS", broj 63/02) utvrđeno je da je za izbore predato ukupno 6.575.413 glasačkih listića, da je ostalo 2.937.484 neupotrebljenih glasačkih listića, da prema izvodima iz biračkih spiskova ima 6.553.042 upisanih birača, daje prema izvodima iz biračkih spiskova glasalo 3.637.062 birača, što iznosi 55,50%, daje bilo 74.534 nevažećih glasačkih listića i da je bilo 3.559.964 važeća glasačka listića.

3. Komisija je na sednici održanoj 1. oktobra 2002. godine zapisnički konstatovala da nijedan kandidat u prvom krugu nije dobio potrebnu većinu glasova i donela Odluku o ponavljanju glasanja za izbor predsednika Republike ("Službeni glasnik RS", broj 63/02), kojom se određuje da se sprovodi drugi krug glasanja 13. oktobra 2002. godine, sa dva kandidata koji su u prvom krugu osvojili najveći broj glasova i to:

1) VOJISLAV KOŠTUNICA, koga je predložila Demokratska stranka Srbije, i

2) dr MIROLjUB LABUS, koga je predložila Grupa građana-"Najbolje za Srbiju - Miroljub Labus".

III

1. Posle sprovedenog drugog kruga glasanja, Komisija je utvrdila da je od ukupno 8.615 biračkih odbora u Republici Srbiji primila izborni materijal od 8.615 biračkih odbora.

2. Na osnovu izbornog materijala primljenog od biračkih odbora utvrđeno je:

- da je za ponovljeno glasanje predato ukupno 6.577.992 glasačkih listića;

- daje ostalo neupotrebljenih glasačkih listića 3.597.329;

- da prema izvodima iz biračkih spiskova ima 6.553.042 upisanih birača;

- da je prema izvodima iz biračkih spiskova i posebnih izvoda iz biračkih spiskova, glasalo 2.979.254 birača, što iznosi 45,46 %;

- daje bilo 65.427 nevažećih glasačkih listića;

- da je bilo 2.913.041 važećih glasačka listića;

- da su kandidati dobili sledeći broj glasova:

Red. br.Ime i prezime kandidataPredlagač (stranka,koalicija, grupa građana)Broj glasova koje je kandidat dobio
1VOJISLAV KOŠTUNICADemokratska stranka Srbije1.991.947
2dr MIROLjUB LABUSGG "Najbolje za Srbiju - Miroljub Labus"921.094

3.

Komisija je zapisnički utvrdila da na ponovljeno glasanje nije izašao potreban broj birača u smislu člana 9. stav 1. Zakona o izboru predsednika Republike ("Službeni glasnik RS", br. 1/90 i79/92), i da se saglasno članu 9. stav 2. istog Zakona ceo izborni postupak ponavlja.

02 Broj 013-1640/02

U Beogradu, 15. oktobra 2002. godine

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

PREDSEDNIK

Radoslav Baćović

Izbori za predsednika Republike Srbije 8. decembra 2002. (ponovljeni izborni postupak)

Na osnovu člana 1. Zakona o izboru predsednika Republike ("Službeni glasnik RS", br. 1/90, 79/92 i 73/02) i čl. 85. i 86. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik RS", broj 35/00),

Republička izborna komisija na sednici održanoj 10. decembra 2002. godine, a na osnovu Zapisnika o radu Republičke izborne komisije na utvrđivanju rezultata izbora za predsednika Republike Srbije, objavljuje

I Z V E Š T A J O REZULTATIMA IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE ODRŽANIM 8. DECEMBRA 2002. GODINE

1. Republička izborna komisija je utvrdila da je od ukupno 8.630 biračkih odbora u Republici Srbiji, preko izbornih komisija jedinica lokalne samouprave, primila izborni materijal od 8.630 biračkih odbora.

2. Na osnovu izbornog materijala primljenog od izbornih komisija jedinica lokalne samouprave posle glasanja na izborima održanim 8. decembra 2002. godine, utvrđeno je:

- da je, za izbore predato ukupno 6.541.926 glasačkih listića;

- da je, ostalo 3.594.178 neupotrebljenih glasačkih listića;

- da prema izvodima iz biračkih spiskova ima 6.525.760 upisanih birača;

- da je prema izvodima iz biračkih spiskova izašlo 2.947.748 birača, što iznosi 45,17%;

- da je bilo 2.946.716 birača koji su glasali, što iznosi 45,16%;

- da je bilo 80.396 nevažećih glasačkih listića;

- da je bilo 2.866.320 važećih glasačkih listića;

- da su kandidati dobili sledeći broj glasova:

Red. br.Ime i prezime kandidataPredlagač (stranka, koalicija, grupa građana)Broj glasova koje je kandidat dobio
1.Vojislav KoštunicaDemokratska stranka Srbije1.699.098
2.Prof. Borislav PelevićStranka srpskogjedinstva103.926
3.dr Vojislav ŠešeljSrpska radikalna stranka1.063.296

3. Republička izborna komisija je zapisnički utvrdila da na glasanje nije izašao potreban broj birača u smislu člana 5z st. 1. i 2. Zakona o izboru predsednika Republike i da se saglasno članu 5i st. 1. i 3. Zakona, izbori smatraju neuspelim.

02 Broj: 013-2192/02

U Beogradu, 10. decembar 2002. godine

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

PREDSEDNIK

Radoslav Baćović

Izbori za predsednika Republike Srbije 16. novembra 2003.

Na osnovu člana 5ž stav 1. Zakona o izboru predsednika Republike ("Službeni glasnik RS", br. 1/90, 79/92 i 73/02) i čl. 85. i 86. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik RS", broj 35/00), a u skladu sa članom 1. Zakona o izboru predsednika Republike, Republička izborna komisija, na sednici održanoj 18. novembra 2003. godine, na osnovu Zapisnika o radu Republičke izborne komisije na utvrđivanju rezultata izbora za predsednika Republike Srbije, objavljuje

IZVEŠTAJ SA PODACIMA O REZULTATIMA IZBORA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE, ODRŽANIH 16. NOVEMBRA 2003. GODINE

1. Republička izborna komisija je Rešenjem 02 broj 013-260/03 od 2. novembra 2003. godine, utvrdila da je ukupan broj birača u Republici Srbiji 6.506.147, a Rešenjem 02 broj 013-455/03 od 13. novembra 2003. godine utvrdila da je konačan broj birača u Republici Srbiji 6.506.505.

2. Republička izborna komisija je utvrdila da je od ukupno 8.581 biračkog odbora u Republici Srbiji, preko izbornih komisija jedinica lokalne samouprave, primila izborni materijal od 8.581 biračkog odbora.

3. Na osnovu izbornog materijala, primljenog od izbornih komisija jedinica lokalne samouprave posle glasanja na izborima održanim 16. novembra 2003. godine, utvrđeno je:

- da je prema izvodima iz biračkih spiskova izašlo 2.524.522 birača, što iznosi 38,80%;

- da je za izbore predato ukupno 6.508.249 glasačkih listića;

- da je ostalo 3.983.727 neupotrebljenih glasačkih listića;

- da je bilo 2.523.889 birača koji su glasali, što iznosi 38,79%;

- da je bilo 86.178 nevažećih glasačkih listića;

- da je bilo 2.437.711 važećih glasačkih listića; /

- da su kandidati dobili sledeći broj glasova:

Red. br.Ime i prezime kandidataPredlagač (stranka, koalicija, grupa građana)Broj glasova koji je kandidat dobio
1.Radoslav AvlijašDemokratska stranka Otadžbina20.872
2.Velimir IlićPolitička organizacija za demokratske promene Nova Srbija229.229
3.Prof. dr Dragoljub MićunovićDemokratska opozicija Srbije893.906
4.Tomislav NikolićSrpska radikalna stranka1.166.896
5.Marijan RističevićNarodna seljačka stranka72.105
6.Dragan S. TomićSocijalistička narodna stranka54.703

4. Republička izborna komisija je zapisnički utvrdila da na glasanje nije izašao potreban broj biračau smislu člana 5z st. 1. i 2. Zakona o izboru predsednika Republike i da se u skladu sa članom 5i stav 1. Zakona, izbori smatraju neuspelim.

02 Broj: 013-600/03

U Beogradu, 18. novembra 2003. godine

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

PREDSEDNIK

Radoslav Baćović

Izbori za predsednika Republike Srbije 13. juna 2004.

Na osnovu člana 1. Zakona o izboru predsednika Republike ("Službeni glasnik RS", br. 1/90, 79/92, 73/02 i 18/04) i čl. 85. i 86. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik RS", br. 35/00 i 18/04),

Republička izborna komisija, na sednici održanoj 15. juna 2004. godine, na osnovu podataka iz Zapisnika o radu Republičke izborne komisije o utvrđivanju rezultata izbora za predsednika Republike Srbije, objavljuje

IZVEŠTAJ O REZULTATIMA GLASANjA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE NA IZBORIMA ODRŽANIM 13. JUNA 2004. GODINE

I

Komisija je utvrdila da je primila izborni materijal od svih 8.586 biračkih odbora.

II

Zbog bitnih povreda Zakona, Komisija je poništila glasanje na ukupno dva biračka mesta, i to na biračkom mestu broj 36 u opštini Novi Kneževac i na biračkom mestu broj 17 u opštini Trgovište, i odlučila da se na ovim biračkim mestima neće ponavljati glasanje, pa se rezultati glasanja utvrđuju za 8.584 biračka mesta.

III

Na osnovu izbornog materijala primljenog od biračkih odbora utvrđeno je da je:

- ukupan broj birača upisanih u birački spisak 6.532.263;

- broj birača koji je glasao na biračkim mestima 3.119.087;

- ukupan broj glasačkih listića primljenih na biračkim mestima 6.559.068;

- ukupan broj neupotrebljenih glasačkih listića 3.439.279;

- ukupan broj nevažećih glasačkih listića 38.047;

- ukupan broj važećih glasačkih listića 3.081.040; i

- da su pojedini kandidati dobili sledeći broj glasova:

Red. br.Ime i prezime kandidataPredlagač (stranka, koalicija, grupa građana)Broj glasova koji je kandidat dobio% od broja birača koji su glasali
12345
1.Ljiljana AranđelovićJedinstvena Srbija11.7960,38
2.Vladan BatićDemohrišćanska stranka Srbije16.7950,54
3.Ivica DačićSocijalistička partija Srbije125.9524,04
4.Milovan DrecunPolitička partija "Preporod Srbije"16.9070,54
5.Dragan ĐorđevićStranka državljana Srbije5.7850,19
6.Prof.dr Branislav Bane IvkovićSocijalistička narodna stranka13.9800,45
7.Mirko Jović"Narodna radikalna stranka", "Srbija i dijaspora" i "Evropski blok"5.5460,18
8.Jelisaveta KarađorđevićGrupa građana "Inicijativa za lepšu Srbiju"62.7372,01
9.Bogoljub KarićGrupa građana568.69118,23
10.Dragan MaršićaninDemokratska stranka Srbije,Politička stranka G17 PLUS, Srpski pokret obnove, Nova Srbija414.97113,30
11.Zoran MilinkovićPatriotska stranka dijaspore5.4420,17
12.Tomislav NikolićSrpska radikalna stranka954.33930,60
13.Borislav PelevićStranka srpskog jedinstva14.3170,46
14.Marijan RističevićNarodna seljačka stranka10.1980,33
15.Boris TadićDemokratska stranka853.58427,37

IV S obzirom na to da nijedan kandidat nije dobio većinu glasova birača koji su glasali, glasanje se ponavlja 27. juna 2004. godine i u drugom krugu glasanja učestvuju dva kandidata koja su osvojila najveći broj glasova i to:

1. TOMISLAV NIKOLIĆ, koga je predložila Srpska radikalna stranka i

2. BORIS TADIĆ, koga je predložila Demokratska stranka.

V

Ovaj izveštaj objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

02 Broj 013-863/04

U Beogradu, 15. juna 2004. godine

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

PREDSEDNIK

Zoran Perović

Izbori za predsednika Republike Srbije 27. juna 2004.

Na osnovu člana 1. Zakona o izboru predsednika Republike ("Službeni glasnik RS", br. 1/90, 79/92, 73/02 i 18/04) i čl. 85. i 86. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik RS", br. 35/00 i 18/04),

Republička izborna komisija, na sednici održanoj 29. juna 2004. godine, na osnovu podataka iz Zapisnika o radu Republičke izborne komisije o utvrđivanju rezultata izbora za predsednika Republike Srbije, objavljuje

IZVEŠTAJ O REZULTATIMA PONOVLjENOG GLASANjA ZA IZBOR PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE NA IZBORIMA ODRŽANIM 27. JUNA 2004. GODINE

I

Na osnovu Odluke o ponavljanju glasanja za izbor predsednika Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 69/04), 27. juna 2004. godine održano je ponovljeno glasanje za izbor predsednika Republike Srbije, u kojem su učestvovala dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova u prvom krugu glasanja 13. juna 2004. godine, i to:

1. Tomislav Nikolić, koga je predložila Srpska radikalna stranka, i

2. Boris Tadić, koga je predložila Demokratska stranka.

II

Komisija je utvrdila da je primila izborni materijal od svih 8.586 biračkih odbora.

III

Na osnovu izbornog materijala primljenog od biračkih odbora utvrđeno je da je:

- ukupan broj birača upisanih u birački spisak 6.532.940;

- broj birača koji je glasao na biračkim mestima 3.158.571;

- ukupan broj glasačkih listića primljenih na biračkim mestima 6.561.101;

- ukupan broj neupotrebljenih glasačkih listića 3.401.907;

- ukupan broj nevažećih glasačkih listića 42.975;

- ukupan broj važećih glasačkih listića 3.115.596; i

- da su pojedini kandidati dobili sledeći broj glasova:

Redni broj Ime i prezime kandidata Predlagač (stranka, koalicija, grupa građana) Broj glasova koji je kandidat dobio % od broja birača koji su glasali

1.Tomislav NikolićSrpska radikalna stranka1.434.06845,40
2.Boris TadićDemokratska stranka1.681.52853,24

IV Na osnovu rezultata glasanja utvrđenih u tački III ovog Izveštaja, Republička izborna komisija je utvrdila da je za predsednika Republike Srbije, u skladu sa članom 5z stav 5. Zakona o izboru predsednika Republike, izabran BORIS TADIĆ, koji je dobio najveći broj glasova.

V

Ovaj izveštaj objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije". 02 Broj 013-1146/04

U Beogradu, 29. juna 2004. godine REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA PREDSEDNIK

Zoran Perović

Izbori za predsednika Republike Srbije 20. januara 2008.

Na osnovu člana 8. Zakona o izboru predsednika Republike ("Službeni glasnik RS", broj 111/07), a shodno članu 34. stav 1. tačka 14. i čl. 78. i 86. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik RS", br. 35/00 i 18/04),

Republička izborna komisija, na sednici održanoj 23. januara 2008. godine, zapisnički je utvrdila i objavljuje

I Z V E Š T A J O REZULTATIMA IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ODRŽANIH 20. JANUARA 2008. GODINE

I

Republička izborna komisija je utvrdila da je primila izborni materijal od svih 8.573 biračkih odbora.

II

Na osnovu izbornog materijala primljenog od biračkih odbora utvrđeno je da je:

- ukupan broj birača upisanih u birački spisak 6.708.697,

- broj birača koji je glasao na biračkim mestima 4.116.844,

- ukupan broj glasačkih listića primljenih na biračkim mestima 6.761.057,

- ukupan broj neupotrebljenih glasačkih listića 2.643.196,

- ukupan broj upotrebljenih glasačkih listića 4.116.844,

- ukupan broj nevažećih glasačkih listića 78.462,

- ukupan broj važećih glasačkih listića 4.038.382, i

- da su pojedini kandidati dobili sledeći broj glasova:

Red. br.Ime i prezime kandidataNaziv predlagača (politička stranka, koalicija političkih stranaka, grupa građana)Broj glasova koje je kandidat dobio% od broja birača koji su glasali
12345
1.TOMISLAV NIKOLIĆSrpska radikalna stranka1.646.17239,99
2.JUGOSLAV DOBRIČANINReformistička stranka11.8940,29
3.BORIS TADIĆDemokratska stranka1.457.03035,39
4.VELIMIR ILIĆNova Srbija305.8287,43
5.IŠTVAN PASTORMađarska koalicija93.0392,26
6.MARIJAN RISTIČEVIĆKoalicija Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka18.5000,45
7.ČEDOMIR JOVANOVIĆLiberalno demokratska partija219.6895,34
8.MILUTIN MRKONjIĆSocijalistička partija Srbije245.8895,97
9.MILANKA KARIĆPokret SNAGA SRBIJE - Bogoljub Karić40.3320,98

III

S obzirom na to da nijedan kandidat nije dobio većinu glasova birača koji su glasali, u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona o izboru predsednika Republike, glasanje se ponavlja u roku od 15 dana od dana prvog glasanja, a na ponovljenom glasanju učestvuju dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova i to: 1. TOMISLAV NIKOLIĆ, koga je predložila Srpska radikalna stranka, i

2. BORIS TADIĆ, koga je predložila Demokratska stranka.

IV

Ovaj izveštaj objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

02 broj 013-599/08

U Beogradu, 23. januara 2008. godine

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

ZAMENIK PREDSEDNIKA

dr Dejan Đurđević

Izbori za predsednika Republike Srbije 3. i 12. februara 2008. ponovljeno glasanje

Na osnovu čl. 8, 17. i 21. Zakona o izboru predsednika Republike ("Službeni glasnik RS", broj 111/07), shodno članu 34. stav 1. tačka 14, čl. 85. i 86. i članu 90. stav 3. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik RS", br. 35/00 i 18/04),

Republička izborna komisija, na sednici održanoj 13. februara 2008. godine, utvrdila je i objavljuje

IZVEŠTAJ O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE

I

Izbori za predsednika Republike, koje je raspisao predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Odlukom o raspisivanju izbora za predsednika Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 117/07), održani su 20. januara 2008. godine (prvo glasanje) i 3. i 12. februara 2008. godine ponovljeno glasanje.

Na prvom glasanju, održanom 20. januara 2008. godine, nijedan kandidat nije dobio većinu glasova birača koji su glasali, što je utvrđeno u Izveštaju o rezultatima izbora za predsednika Republike održanih 20. januara 2008. godine ("Službeni glasnik RS", broj 8/08).

Stoga je Republička izborna komisija, u skladu sa članom 19. Zakona o izboru predsednika Republike, Odlukom o ponavljanju glasanja za izbor predsednika Republike ("Službeni glasnik RS", broj 8/08) odredila da se 3. februara 2008. godine obavi ponovljeno glasanje za izbor predsednika Republike, na kojem su učestvovala dva kandidata koja su na prvom glasanju dobila najveći broj glasova, i to:

1. Tomislav Nikolić, koga je predložila Srpska radikalna stranka, i

2. Boris Tadić, koga je predložila Demokratska stranka.

Republička izborna komisija je poništila ponovljeno glasanje na biračkom mestu broj 12 - Dobro Polje u opštini Boljevac i odredila da se glasanje na tom biračkom mestu ponovi 12. februara 2008. godine, pa je rezultat izbora, shodno članu 90. stav 3. Zakona o izboru narodnih poslanika, utvrđen tek po završetku ponovnog glasanja na tom biračkom mestu.

II

Izbori za predsednika Republike obavljeni su na 8.508 biračkih mesta u Republici Srbiji i 65 biračkih mesta u inostranstvu.

Konačni rezultati izbora za predsednika Republike, utvrđeni posle ponovljenog glasanja na sednici Republičke izborne komisije održanoj 13. februara 2008. godine, su sledeći:

- ukupan broj birača upisanih u birački spisak je 6.723.762;

- broj birača koji je glasao na biračkim mestima je 4.580.428;

- ukupan broj glasačkih listića primljenih na biračkim mestima je 6.777.107;

- ukupan broj neupotrebljenih glasačkih listića je 2.195.837;

- ukupan broj nevažećih glasačkih listića je 78.806;

- ukupan broj važećih glasačkih listića je 4.501.622; i

- broj glasova koji su dobili pojedini kandidati je :

Red. br. Ime i prezime kandidata Predlagač (stranka, koalicija, grupa građana) Broj glasova koje je kandidat dobio % od broja birača koji su glasali

1. Tomislav Nikolić Srpska radikalna stranka 2.197.155 47,97

2. Boris Tadić Demokratska stranka 2.304.467 50,31

III

Na osnovu rezultata izbora utvrđenih u tački II ovog izveštaja, Republička izborna komisija je utvrdila da je za predsednika Republike, u skladu sa članom 21. stav 1. Zakona o izboru predsednika Republike, izabran BORIS TADIĆ, koji je na ponovljenom glasanju dobio najveći broj glasova.

IV

Ovaj izveštaj objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

02 broj 013-1066/08 U Beogradu, 13. februara 2008. godine

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

PREDSEDNICA

Sonja Brkić

Izbori za Predsednika Republike 6. maja 2012.

Na osnovu čl. 8. i 17. Zakona o izboru predsednika Republike („Službeni glasnik RS", br. 111/07 i 104/09 – dr. zakon), a shodno članu 78. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS", br. 35/00, 57/03 – odluka US, 72/03 – dr. zakon, 18/04, 85/05 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon, 28/11 – odluka US i 36/11),

Republička izborna komisija, na sednici održanoj 10. maja 2012. godine, zapisnički je utvrdila i objavljuje

IZVEŠTAJ O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ODRŽANIH 6. MAJA 2012. GODINE

I

Konačni rezultati izbora za predsednika Republike, održanih 6. maja 2012. godine, su sledeći:

- ukupan broj birača upisanih u birački spisak 6.770.013

- broj birača koji je glasao na biračkim mestima 3.908.652

- ukupan broj glasačkih listića primljenih na biračkim mestima 6.761.300

- ukupan broj neupotrebljenih glasačkih listića 2.850.164

- ukupan broj upotrebljenih glasačkih listića 3.908.652

- ukupan broj nevažećih glasačkih listića 174.660

- ukupan broj važećih glasačkih listića 3.733.992

- broj glasova koje su dobili pojedini kandidati:

Red. br.Ime i prezime kandidataNaziv predlagača (politička stranka, koalicija političkih stranaka, grupa građana)Broj glasova koje je kandidat dobio% od broja birača koji su glasali
1.BORIS TADIĆIzbor za bolji život989.45425,31
2.TOMISLAV NIKOLIĆSrpska napredna stranka979.21625,05
3.IVICA DAČIĆSocijalistička partija Srbije (SPS), Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS), Jedinstvena Srbija (JS)556.01314,23
4.VOJISLAV KOŠTUNICADemokratska stranka Srbije290.8617,44
5.ZORAN STANKOVIĆUjedinjeni regioni Srbije257.0546,58
6.ČEDOMIR JOVANOVIĆPreokret Liberalno demokratska partija, Srpski pokret obnove, Socijaldemokratska unija, Bogata Srbija, Vojvođanska partija, Demokratska partija Sandžaka, Zelena ekološka partija – zeleni, Partija Bugara Srbije196.6685,03
7.JADRANKA ŠEŠELjSrpska radikalna stranka147.7933,78
8.VLADAN GLIŠIĆGrupa građana „Dveri"108.3032,77
9.IŠTVAN PASTOR - ISTVAN PASZTORSavez vojvođanskih Mađara - Vajdasagi Magyar Szovetseg63.4201,62
10.PROF. DR ZORAN DRAGIŠIĆGrupa građana Pokret radnika i seljaka60.1161,54
11.MUAMER ZUKORLIĆGrupa građana54.4921,39
12.DANICA GRUJIČIĆSocijaldemokratski savez30.6020,78

II S obzirom na to da nijedan kandidat nije dobio većinu glasova birača koji su glasali, u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona o izboru predsednika Republike, glasanje se ponavlja u roku od 15 dana od dana prvog glasanja, a na ponovljenom glasanju učestvuju dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova, i to:

1. BORIS TADIĆ, koga je predložio Izbor za bolji život, i

2. TOMISLAV NIKOLIĆ, koga je predložila Srpska napredna stranka. III Ovaj izveštaj objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije". 02 Broj 013-890/12 U Beogradu, 10. maja 2012. godine REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA PREDSEDNIK Predrag Grgić

Na osnovu čl. 14. i 20. Zakona o izboru predsednika Republike („Službeni glasnik RS", br. 111/07 i 104/09 – dr. zakon) i tačke 3. Odluke o ponavljanju glasanja za izbor predsednika Republike 02 Broj 013-891/12 od 10. maja 2012. godine,

Republička izborna komisija, na sednici održanoj 10. maja 2012. godine, utvrdila je

LISTU KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE NA PONOVLjENOM GLASANjU 20. MAJA 2012. GODINE I

Za kandidate za predsednika Republike na ponovljenom glasanju 20. maja 2012. godine, utvrđeni su:

1. BORIS TADIĆ, koga je predložio Izbor za bolji život, i

2. TOMISLAV NIKOLIĆ, koga je predložila Srpska napredna stranka.

II

Ova lista objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije". 02 Broj 013-893/12

U Beogradu, 10. maja 2012. godine

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

PREDSEDNIK

Predrag Grgić

Izbori Predsednika Republike 20. maja 2012. ponovljeno glasanje

Na osnovu čl. 8, 17. i 21. Zakona o izboru predsednika Republike («Službeni glasnik RS», br. 111/07 i 104/09 - dr. zakon) i shodno članu 34. stav 1. tačka 14. i čl. 78. i 85. Zakona o izboru narodnih poslanika («Službeni glasnik RS», br. 35/00, 57/03 - US, 72/03 - dr. zakon, 18/04, 85/05 - dr. zakon, 101/05 - dr. zakon, 104/09 - dr. zakon, 28/11 - US i 36/11),

Republička izborna komisija, na sednici održanoj 24. maja 2012. godine, utvrdila je i objavljuje

I Z V E Š T A J O KONAČNIM REZULTATIMA PONOVLjENOG GLASANjA ZA IZBOR PREDSEDNIKA REPUBLIKE ODRŽANOG 20. MAJA 2012. GODINE

I

Izbori za predsednika Republike, koje je raspisao predsednik Narodne skupštine Odlukom o raspisivanju izbora za predsednika Republike («Službeni glasnik RS», broj 26/12), održani su 6. maja 2012. godine (prvo glasanje) i 20. maja 2012. godine ponovljeno glasanje.

Na prvom glasanju, održanom 6. maja 2012. godine, nijedan kandidat nije dobio većinu glasova birača koji su glasali, što je utvrđeno u Izveštaju o konačnim rezultatima izbora za predsednika Republike održanih 6. maja 2012. godine («Službeni glasnik RS», broj 48/12).

Stoga je Republička izborna komisija, u skladu sa članom 19. Zakona o izboru predsednika Republike, Odlukom o ponavljanju glasanja za izbor predsednika Republike («Službeni glasnik RS», broj 48/12), odredila da se 20. maja 2012. godine obavi ponovljeno glasanje za izbor predsednika Republike, na kojem su učestvovala dva kandidata koja su na prvom glasanju dobila najveći broj glasova, i to:

1. Boris Tadić, koga je predložio Izbor za bolji život, i

2. Tomislav Nikolić, koga je predložila Srpska napredna stranka.

II

Ponovljeno glasanje za izbor predsednika Republike obavljeno je na ukupno 8.391 biračkom mestu, od čega 8.353 u Republici Srbiji i 38 u inostranstvu.

Konačni rezultati ponovljnog glasanja za izbor predsednika Republike, zapisnički utvrđeni na sednici Republičke izborne komisije održanoj 24. maja 2012. godine, su sledeći:

- ukupan broj birača upisanih u birački spisak: 6.771.479;

- broj birača koji je glasao na biračkim mestima: 3.132.679;

- ukupan broj glasačkih listića primljenih na biračkim mestima: 6.770.762;

- ukupan broj neupotrebljenih glasačkih listića: 3.637.023;

- ukupan broj nevažećih glasačkih listića: 98.664;

- ukupan broj važećih glasačkih listića: 3.034.015;

- broj glasova koji su dobili kandidati:

Red. br.Ime i prezime kandidataPredlagač (politička stranka, koalicija, grupa građana)Broj glasova koje je kandidat dobio% od broja birača koji su glasali
1.BORIS TADIĆIzbor za bolji život1.481.95247,31
2.TOMISLAV NIKOLIĆSrpska napredna stranka1.552.06349,54

III

Na osnovu rezultata izbora utvrđenih u tački II ovog izveštaja, Republička izborna komisija je utvrdila da je, u skladu sa članom 21. stav 1. Zakona o izboru predsednika Republike, za predsednika Republike izabran Tomislav Nikolić, koji je na ponovljenom glasanju dobio najveći broj glasova.

IV

Ovaj izveštaj objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

02 Broj 013-1225/12

U Beogradu, 24. maja 2012. godine

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

PREDSEDNIK

Predrag Grgić

Izbori za Predsednika Republike 20. aprila 2017.

Red. br. Ime i prezime kandidata Naziv predlagača (politička stranka, koalicija političkih stranaka, grupa građana) Broj glasova koje je kandidat dobio % od broja birača koji su glasali
1.SAŠA JANKOVIĆGrupa građana „Za Srbiju bez straha"597.72816,36
2.VUK JEREMIĆGrupa građana „MORAMO BOLJE"206.6765,66
3.MIROSLAV PAROVIĆNARODNI SLOBODARSKI POKRET11.5400,32
4.SAŠA RADULOVIĆGrupa građana „Dosta je bilo"51.6511,41
5.LUKA MAKSIMOVIĆGrupa građana LJubiša Preletačević Beli, Beli - Samo jako344.4989,43
6.ALEKSANDAR VUČIĆKoalicija: Aleksandar Vučić - Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije - Ivica Dačić, Socijaldemokratska partija Srbije - Rasim LJajić, Jedinstvena Srbija - Dragan Marković Palma, Partija ujedinjenih penzionera Srbije - Milan Krkobabić, Pokret socijalista - Aleksandar Vulin, Srpski pokret obnove - Vuk Drašković, Pokret SNAGA SRBIJE - BK - Bogoljub Karić, Savez vojvođanskih Mađara - Vajdasági Magyar Szövetség - Ištvan Pastor2.012.78855,08
7.BOŠKO OBRADOVIĆSrpski pokret Dveri83.5232,29
8.DR VOJISLAV ŠEŠELJSrpska radikalna stranka163.8024,48
9.PROF. DR ALEKSANDAR POPOVIĆDemokratska stranka Srbije (DSS)38.1671,04
10.MILAN STAMATOVIĆGrupa građana „ZA ZDRAVU SRBIJU - MILAN STAMATOVIĆ"42.1931,15
11.NENAD ČANAKLiga socijaldemokrata Vojvodine41.0701,12

Republička izborna komisija je utvrdila da je, u skladu sa članom 18. Zakona o izboru predsednika Republike, za predsednika Republike izabran Aleksandar Vučić, koji je dobio većinu glasova birača koji su glasali.

(Izvor dokumenata: Republička izborna komisija, Arhiva, izbori za Predsednika Republike)


 

Izbor predsednika Savezne Republike Jugoslavija, 24. septembar 2000.

1. Savezna Republika Jugoslavija - izborna jedinica za izbor predsednika Republike, 24. septembar 2000. godine

Biračko telo: 7.861.327 birača

Ime i prezime kandidata

1. Miodrag Vidojković, predlog Afirmativne stranke

2. Dr Vojislav Koštunica, predlog Demokratske stranke, Demokratske stranke Srbije, Socijaldemokratije, Građanskog saveza Srbije, Demohrišćanske stranke Srbije, Nove Srbije, Pokreta za demokratiju Srbije. Lige socijaldemokrata Vojvodine, Reformske demokratske stranke Vojvodine, Koalicije Vojvodina, Saveza vojvođanskih Mađara, Demokratske alternative, Demokratskog centra, Nove demokratije, Socijaldemokratske unije. Stranke demokratske akcije, Lige za Šumadiju, Srpskog pokreta otpora - Demokratski pokret

3. Slobodan Milošević. predlog Socijalističke partije Srbije. Jugoslovenske levice, Socijalističke narodne partije Crne Gore

4. Vojislav Mihailović, predlog Srpskog pokreta obnove

5. Tomislav Nikolić, predlog Srpske radikalne stranke

Objavljeno biračko telo od strane Savezne izborne komisije 11. septembra 2000. godine.

2. IZBORI ZA PREDSEDNIKA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE, 24. septembar 2000.

SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA

Konačni rezultati izbora

1. Ukupan broj biračkih odbora10.673
a) Broj i % biračkih odbora koji su dostavili izbornu dokumentaciju 9.966 93.38 %
2.Broj primljenih glasačkih listića 6.697.062
3.Broj neupotrebljenih glasačkih listića 1.940.237
4.Broj birača upisanih u birački spisak 6.871.595
5.Ukupan broj i % birača koji su glasali 4.916.920
a)Broj i % birača koji su glasali na biračkom mestu 4.820.845 71,55%
b)Broj i % birača koji su glasali van biračkog mesta 96.075 1.95
6.Bpoj upotrebljenih glasačkih listića 4.915.090 98,05
a)Broj i % nevažećih glasačkih listića 137.991 (2,81)
b)Broj i % važećih glasačkih listića 4.777.099 (97,19)

7. Kandidati za predsednika Republike prema dobijenim glasovima:

Ime i prezime kandidatabroj glasova procenat
Miodrag Vidojković 45.9640,93
dr Vojislav Koštunica 2.470.30450,24
Slobodan Milošević1.826.79937,15
Vojislav Mihailović145.0192,95
Tomislav Nikolić289.0135,88

(Izvor: Izbori 2000 Predsednik SR Jugoslavije , Savezni zavod za statistiku, Beograd 2000)


POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST