<< VESTI | | 20.09.2015 12:25

DOKUMENT >

Ugovor o zajedničkom ulaganju u Beograd na vodi

Siniša Mali: "Ugovor je pravosnažan, očišćen je deo Savskog amfiteatra, a investitor je uplatio 20 miliona evra

Pravni tim Demokratske stranke: Ko je zapravo strateški partner Belgrade Waterfront Capital Investment koji je na registru firmi u Abu Dabiju registrovan ovog 12. marta 2015. godine, sa ulogom od nula dirhama

Prenosimo: Kako smo zamalo kupili stan u Beogradu na vodi

Ugovor o projektu "Beograd na vodi" objavljen je u nedelju 20. septembra 2015. 12 sati na sajtu Vlade Srbije. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali je na konferenciji za novinare rekao da se ugovor objavljuje jer je postao pravosnažan, odnosno jer su ispunjene sve predviđene obaveze - očišćen je deo Savskog amfiteatra a investitor je uplatio 20 miliona evra potrebnih za početak izgradnje prve faze projekta.

Tanjug prenosi da će kamen temeljac položiti premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Upravnog odbora kompanije "Igl hils" Muhamed Alabar, prenosi, nakon dobijanja građevinske dozvole za koju je sva dokumentacija predata Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Mali je rekao da se dobijanje građevnske dozvole očekuje ubrzo.

Protest protiv Bg/H2O

Učesnici protesta "Ne da(vi)mo Beograd" zaustavljeni su 27. septembra u Karađorđevoj ulici ispred hotela "Bristol" odakle im je bio zabranjen prolaz do Geozavoda, gde su bili zakazali protesni skup protiv izgradnje "Beograda na vodi", a u čitavoj Savamali ulice su sat pre početka tog najavljenog skupa bile zatvorene za saobraćaj i blokirane grupama policajaca. Učesnici protesta stajali su ispred dva prstena policijskog obezbeđenja i oko dva i po sata zviždali, duvali u pištaljke, nosili natpise "Sendvič - brza hrana ili karakterna osobina", "Ne davite Beograd, "Beograd na vodi - prevara", "Lepo kradi ružno gradi - puno kradi malo gradi". Nešto pre 16 časova, kada je nekoliko stotina metara dalje počela svečana ceremonija polaganja kamena temljca i označavanje početka izgradnje prve zgrade u okviru projekta Beograd na vodi oni su završili protest. Učesnici protesta su uzvikivali "Izdaja" i "Lopovi", nosili bele i žute zastavice na kojima piše "Naš grad", a iz prikolice kamiona, koji je bio improvizovana bina, obraćali su se govornici i organizovan je nastup jednog hora.

Nešto pre 16 časova, kada je nekoliko stotina metara dalje počela svečana ceremonija polaganja kamena temljca i označavanje početka izgradnje prve zgrade u okviru projekta Beograd na vodi oni su završili protest.

Svoje odvojene proteste protiv početka realizacije projekta "Beograda na vodi"Demokratska stranka i Nova stranka organizovale su 27. septembra posle podne, a koloni građana poveli su predstavnik beogradskog DS-a Balša Božović, predsednik Nove Zoran Živković i potpredsednik NS Vladimir Pavićević.

Učesnici tog protesta su uzvikivali "Izdaja" i "Lopovi", a nosili su transparente sa slikom premijera Vučića, na kom piše "gotov je", kao i one na kojima piše "Beograd na vodi- prevara veka".

***

Odredbe ugovora o:

Izdavanju dozvola za rušenje ;

Izvršavanju usluga;

Konverziji u pravo svojine ;

Konverziji prava zakupa u pravo svojine ;

Naprektu realizacije;

Neuloženim objektima i Krstu sa Male pijace ;

Očuvanju zakonskog okvira ;

Da će strateški partner će pribaviti sledeće zajmove;

Studiji nultog stanja ;

Uloženim objektima ;

Uređivanju Javnog zemljišta ;

Zoniranju ;

IZJAVAMA I GARANCIJAMA;

Konverziji u pravo svojine;

ODRICANJIMA, ODRICANJU OD IMUNITETA DRŽAVE;

ODŠTETI;

OSTALIM OBAVEZAMA RS;

Povlačenju Strateškog partnera;

RAŠČIŠĆAVANjU ZEMLjIŠTA;

***

Videti takođe: Nikola Nedeljković, generalni direktor kompanije Belgrade Waterfront: iz prve A kule BW Residences više od 75% od ponuđenih stanova je prodato...;


 

UGOVOR O ZAJEDNIČKOM ULAGANjU U PROJEKAT BEOGRAD NA VODI

<b>UGOVOR O ZAJEDNIČKOM ULAGANjU U PROJEKAT BEOGRAD NA VODI</b>

( Beograd na vodi - planirana namena površina JV_Agreement_ENG.pdf, Sajt Vlade Srbije, 20. septembar 2015. (Uvećanu skicu možete videti u FOTO GALERIJI desno)

Štambilj: REPUBLIKA SRBIJA VLADA

05 Broj 336-4674/2015-1 27 APR 2015. god. BEOGRAD, Nemanjina 11/

UGOVOR O ZAJEDNIČKOM ULAGANjU U PROJEKAT BEOGRAD NA VODI

(Overeni prevod sa engleskog jezika)

Republika Srbija

i

Belgrade Waterfront Capital Investment LLC

i

Beograd na vodi d.o.o. Beograd i

A1 Maabar International Investment LLC

Beograd, 26.04.2015. godine

kon

Prilozi

Prilog1A Ugovor o pristupanju novog člana društva i povećanju kapitala društva
Prilog1B Ugovor o osnivanju
Prilog 2A Neuloženi objekti
Prilog 2B Uloženi objekti
Prilog 3 Odluka o povećanju kapitala
Prilog 4 Ugovor o zakupu
Prilog 5A Pilot-nepokretnosti
Prilog 5B Površina pilot-nepokretnosti i faze Pravnog/Fizičkog raščišćavanja
Prilog 6 Nepokretnosti na parceli br. 14
Prilog 7 Projekat
Prilog 8 Granice projekta: Površina lokacije
Prilog 9 Isprava o prenosu prava svojine
Prilog 10 Regulacioni plan
Prilog 11 Radnje i rezultati izvršenja
Prilog 12 Infrastrukturni zahtevi za pilot-nepokretnosti
Prilog 13 Ključni zakonski okvir i izmene zakona i propisa
Prilog 14 Izjave i garancije RS u vezi sa Društvom

2

kon

Ovaj ugovor članova društva („Ugovor"') zaključuju dana 26.04.2015. godine:

(1) REPUBLIKA SRBIJA, koju u ovom Ugovoru zastupa ministarka Zorana Mihajlović, na osnovu zaključka vlade br. 5 br. 336-4674/2015 od 26.04.2015. godine („RS"); i

(2) BELGRADE WATERFRONT CAPITAL INVESTMENT LLC, društvo sa ograničenom odgovornošću, sa registrovanim sedištem na adresi Hamdan Street, A1 Gaith Tower, Floor 19, Office 34, Abu Dabi, Ujedinjeni Arapski Emirati, licenca br. CN-1945304 koje u ovom Ugovoru zastupa g. Mohamed Ali Rashed Alabbar kao zakonski zastupnik („Strateški partner"); i

(3) BEOGRAD NA VODI D.O.O., društvo sa ograničenom odgovornošću, osnovano u Republici Srbiji sa registrovanim sedištem u Karađorđevoj 48, Beograd, Republika Srbija, sa matičnim brojem 21033391, koje u ovom Ugovoru zastupa g. Aleksandar Trifunović, v.d. direktora („Društvo") i

(4) AL MAABAR INTERNATIONAL INVESTMENT LLC, društvo sa ograničenom odgovornošću, sa registrovanim sedištem na adresi Capital Gate Tower, level 12, A1 Khaleej A1 Arabi Street, PO Voh 34888. Abu Dabi, Ujedinjeni Arapski Emirati, licenca broj CN-1099804, koje u ovom Ugovoru zastupa g. Mohamed Ali Rashed Alabbar na osnovu odluke članova društva Garanta („Garant")

(RS, Strateški partner i Društvo se pojedinačno nazivaju „Ugovorna strana" a zajednički „Ugovorne strane", a RS i Strateški partner se zajednički nazivaju „Članovi društva", a pojedinačno „Član društva"'; „Garant" se prvi put pominje u klauzuli 33 (Garancija) i u vezi sa pomenutom klauzulom drugde u Ugovoru).

PREAMBULA

Dana 17.2.2013. godine, Vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata i Vlada Republike Srbije su zaključile Sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata („Bilateralni sporazum").

(A) Članovi društva su prepoznali zajednički interes za realizaciju Projekta, u skladu sa članom 2, tačka 8, podtačka 2. Bilateralnog sporazuma.

(B) Projekat će obuhvatiti gradsko uređenje i revitalizaciju „Beograda na vodi" uključujući i uređivanje javne i privatne infrastrukture u okviru Granica projekta, javnih objekata. stambenih celina, komercijalnih i maloprodajnih prostora, ugostiteljskih, zdravstvenih i obrazovnih objekata i brendiranih rekreativnih objekata uključujući bez ograničenja usluge podrške, komunalne usluge, zajednički prostor i slobodan prostor.

(C) U svrhu realizacije Projekta, RS je dana 24.7.2014. godine osnovala Društvo sa ciljem da Strateški partner stekne učešće u kapitalu Društva u skladu sa ovim Ugovorom isključivo u svrhu realizacije Projekta.

(D) RS je dostavila odluku 05 br. 350-3533/2014 od 01.05.2014. godine kojom se proglašava da je Projekat od posebnog značaja za privredni razvoj RS, u skladu sa članom 10 Uredbe.

(E) Ugovorne strane su međusobno razmenile sledeće odluke društva kojima su ovlašćene da zaključe i izvrše obaveze na osnovu ovog Ugovora: (i) odluka članova društva Garanta, (ii) zaključak Vlade RS 05 br.336-4674/2015 od 26.04.2015. godine i (iii) odluka skupštine Društva br. 48/2015 od 25.04.2015. godine.

Ugovorne strane žele da definišu svoja prava i obaveze u vezi sa Projektom na osnovu uslova utvrđenih u ovom Ugovoru.

3

kon

NA OSNOVU NAPRED NAVEDENOG, Ugovorne strane su se ovim sporazumele o sledećem:

1. DEFINICIJE I TUMAČENjE

1.1 Definicije

Pored termina definisanih drugde u ovom Ugovoru, termini sa velikim početnim slovom koji se koriste u ovom Ugovoru imaju sledeća značenja:

„Ostvareni procenat" ima značenje iz klauzule 6.5.2.
„Zemljište stvarno dato u zakup" ima značenje iz klauzule 6.1.4.
„Dodatno finansiranje" ima značenje iz klauzule 11.2.
„Povezano lice" znači, u vezi sa Strateškim partnerom: svako lice pod Kontrolom bilo (i) Eagle Hills Properties LLC, društvo sa ograničenom odgovornošću sa registrovanim sedištem na adresi Capital Gate Tower, level 12, A1 Khaleej A1 Arabi Street, PO Voh 34888, Abu Dabi, Ujedinjeni Arapski Emirati ili (ii) Strateškog partnera; i u vezi sa RS: svako lice pod Kontrolom RS.
„Ugovor" znači ovaj ugovor o zajedničkom ulaganju sa svim izmenama i dopunama i Prilozima.
„Ugovor o pristupanju novog člana društva i povećanju kapitala društva" znači ugovor o pristupanju Strateškog partnera u svojstvu novog člana Društva u skladu sa Odlukom o povećanju kapitala koji treba da zaključe Članovi društva pri Izvršenju u formi utvrđenoj u Prilog 1A.
„Ugovor o osnivanju" znači izmenjen, dopunjen i preformulisan osnivački akt Društva. u formi i sadržini utvrđenoj u Prilogu 1B.
„Osnovna sanacija životne sredine" ima značenje iz klauzule 8.1.3.
„Osnovna infrastruktura" ima značenje iz klauzule 9.1.1.
„Studija nultog stanja" znači studija nultog stanja životne sredine sprovedena u skladu sa klauzulom 4.5.2. i dostavljena od strane društva Dekonta d.o.o. Beograd, upisanog u Privredni registar pod matičnim brojem 17243586; Studija nultog stanja se izrađuje u skladu sa standardima EU.
„Bilateralni sporazum" ima značenje iz Preambule pod (A).

4

kon

„Objekti" znači zajedno i Uloženi objekti i Neuloženi objekti. „Radni dan" znači svaki dan (osim petka, subote i nedelje) koji nije državni praznik i kada su banke otvorene za opšte poslovanje u RS i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. „Poslovni plan" znači poslovni plan za Projekat koji izradi Strateški partner, a odobri Skupština, sa povremenim izmenama i dopunama. „Poslovna godina" znači kalendarska godina koja počinje 1.1. i završava se 31.12. iste godine. „ZPD" znači Zakon o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 36/2011 -dr. zakon). „Kupovna opcija pri povlačenju" ima značenje iz klauzule 23.3.1. „Obaveštenje o Kupovnoj opciji pri povlačenju" ima značenje iz klauzule 23.3.3. „Rok za kupovnu opciju pri povlačenju" ima značenje iz klauzule 23.3.3. „Razlog za aktiviranje kupovne opcije pri povlačenju" ima značenje iz klauzule 23.2. „Poziv za uplatu dodatnog kapitala" ima značenje iz klauzule 10.2.2. „Povećanje kapitala" znači inicijalno povećanje novčanog dela osnovnog kapitala Društva za iznos dinarske protivvrednosti 22.000 EUR (dvadeset dve hiljade evra)koje treba da upiše i uplati Strateški partner u skladu sa Odlukom o povećanju kapitala. „Iznos povećanja kapitala" ima značenje iz klauzule 3.1.2. „Privredni registar" znači Registar privrednih društava koji vodi Agencija za privredne registre.

5

kon

„Društvo" znači društvo sa ograničenom odgovornošću „Beograd na vodi" sa registrovanim sedištem na adresi Karađorđeva 48, Beograd, Republika Srbija, upisano u Registar privrednih društava pod matični brojem 21033391.
„Srazmerno učešće Društva" ima značenje iz klauzule 6.5.5.
„Izvršenje" znači sve preduzete radnje u skladu sa klauzulom 4.3.
„Dan izvršenja" znači datum kada je sprovedena poslednja radnja Izvršenja u skladu sa klauzulom 4.3.
„Krajnji rok za izvršenje" ima značenje iz klauzule 4.4.1.
„Preduslovi" imaju značenje iz klauzule 4.2.1.
„Naknadni uslovi" imaju značenje iz klauzule 4.5.1.
„Krajnji rok za izvršenje naknadnih uslova" ima značenje iz klauzule 4.6.1.
„Poverljive informacije" imaju značenje iz klauzule 27.1.
„Kontrola" znači bez obzira da li se koristi kao imenica ili glagol (u drugom slučaju „kontrolisati"), opšte uzev, posed neposredno ili posredno, pojedinačno ili solidarno sa drugim licem, ovlašćenja za usmeravanje ili obezbeđenje usmeravanja uprave ili politika lica (bilo svojinom na hartijama od vrednosti, drugom članskom, ortačkom ili vlasničkom učešću, određivanjem potpunog ili delimičnog identiteta pojedinaca u rukovodstvu, ugovorom ili na drugi način), uključujući naročito (i) svojinu na više od polovine kapitala ili poslovne imovine, (ii) ovlašćenje za korišćenje više od polovine prava glasa na nivou člana, (iii) ovlašćenje za imenovanje više od polovine članova Nadzornog odbora. izvršnog odbora ili drugog tela koje zakonski zastupa kontrolisano lice, ili (iv) pravo odnosno sposobnost upravljanja ili usmeravanja poslovanja kontrolisanih lica.
„Uloženi objekti" znači građevine navedene u Prilogu 2B.
„Zastoj u odlučivanju" ima značenje iz klauzule 18.2.
6

kon

„Potvrda o zastoju u odlučivanju" ima značenje iz klauzule 18.5.
„Obaveštenje o zastoju u odlučivanju" ima značenje iz klauzule 18.3.
„Period za rešavanje zastoja u odlučivanju" ima značenje iz klauzule 18.5.
„Odluka o povećanju kapitala" znači odluka o Povećanju kapitala koju treba da dostavi RS kao član Društva na dan ili do Izvršenja u formi utvrđenoj u Prilogu 3.
„Uredba" znači Uredba o uslovima, načinu i postupku otuđenja ili davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine („Službeni glasnik RS", br. 67/2011 - dr. zakon).
„Zamenik direktora" znači zamenik direktora Društva imenovan u skladu sa klauzulom 13.3.1.
„Direktor" znači direktor Društva imenovan u skladu sa klauzulom 13.3.1.
„Direkcija" znači Republička direkcija za imovinu Republike Srbije.
„EUR" znači jedinstvena valuta država članica Evropske unije koje su usvojile evro kao zakonsku valutu u skladu sa zakonodavstvom Evropske zajednice za Evropsku monetarnu uniju.
„Odbor za rešavanje spora" ima značenje iz klauzule 18.4.
kon
„Tereti" znači svako založno pravo, teret, potraživanje, privilegija, zaloga, hipoteka, pravo trećih lica (uključujući i fizičku državinu), namet, zajedničko i opštinsko pravo svojine, poverena imovina, kao i služnost, službenost, pravo prolaza, druga deoba, ugovor, opcija, izjava o obavezama, pravo prve ponude i odbijanja, pravo preče kupovine, opcija i svaka zaplena i ograničenje, odnosno aranžman ili obaveza nastanka bilo čega napred navedenog, odnosno svaki aranžman, ugovor, akt, činjenica ili događaj koji ima za svrhu ili posledicu ograničavanje na bilo koji način svojine, korišćenja, prenosivosti ili ostvarenja prava svojine, državine ili drugog atributa svojine na Zemljištu i Objektima; „Tereti" naročito obuhvataju potencijalna prava prethodnih vlasnika u skladu sa propisima o restituciji, bilo da su priznata odgovarajućim rešenjima Državne institucije ili ne.
„Sanacija životne sredine" ima značenje iz klauzule 8.1.1.
„Zajam za dodatnu sanaciju" ima značenje iz klauzule 8.1.3.
„Dodatna sanacija životne sredine" ima značenje iz klauzule 8.1.3.
„Veštak" znači međunarodno priznat veštak za procenu građevinskih projekata odabran sporazumom između Članova društva odnosno, ukoliko ne dođe do sporazuma ili ukoliko Veštak odabran na taj način ne pristane na izvršenje usluga traženih u skladu sa ovim Ugovorom, u roku od trideset (30) kalendarskih dana od obaveštenja Člana društva drugom Članu društva o svom zahtevu za imenovanje Veštaka, veštak koga imenuje Međunarodni centar za veštačenje (u svojstvu organa imenovanja) u skladu sa odredbama o imenovanju veštaka prema Pravilima o veštačenju Međunarodne trgovinske komore.
„Troškovi dodatne sanacije" znači niži iznos od navedenih: (A) razlika između (i) Ciljnih troškova sanacije i (ii) troškova sanacije prikazanih u Studiji nultog stanja, pod pretpostavkom da su troškovi sanacije prikazani u Studiji nultog stanja veći od Ciljnih troškova sanacije i (B) stvarni troškovi Dodatne sanacije životne sredine (na način definisan u klauzuli 8.1.3).

8

kon

„Obaveštenje o prihvatanju troškova dodatne sanacije" znači obaveštenje koje Strateški partner dostavi RS kojim Strateški partner prihvata finansiranje Troškova dodatne sanacije.
„Opcija pri povlačenju" i naznačenje iz klauzule 23.3.5.
„Merodavno pravo" znači zakoni, uredbe i ostali propisi na snazi u Republici Srbiji.
„Državna institucija" znači svaki sud u Republici Srbiji ili arbitražni sud, regulatorni organ, sektor, komisija, odbor, agencija i druga državna institucija, bilo regionalna, lokalna i bilo domaća ili inostrana.
„Garancija" znači garancija koju daje Garant u skladu sa klauzulom 33.
„Garant" znači A1 Maabar International Investment LLC, društvo sa ograničenom odgovornošću sa registrovanim sedištem na adresi Capital Gate Tower, level 12, A1 Khaleej A1 Arabi Street, PO Voh 34888, Abu Dabi, Ujedinjeni Arapski Emirati.
„Opasni materijali" znači svaka opasna ili rizična materija, toksična materija, odnosno zagađivač, biološki odnosno bakteriološki zagađivač, opasan i specijalan otpad, ulje, azbest i proizvodi od azbesta, nafta i naftni derivati, opasni materijali, hemijske supstance i roba i svaki drugi materijal koji je (pojedinačno ili u kombinaciji sa bilo kojom drugom materijom ili elementom) u skladu sa Merodavnim pravom ili međunarodnim sporazumima utvrđen kao opasan po zdravlje ljudi odnosno po životnu sredinu.
„Privremeni prag realizacije" ima značenje iz klauzule 6.5.2.
„Nenovčani ulog" ima značenje iz klauzule 7.2.1.
„Ključni zakonski okvir i izmene zakona i propisa" ima značenje iz klauzule 9.3.2.
„Zemljište" znači zemljište na kome će Društvo realizovati Projekat, a identično je definisanom u Granicama projekta. Površina koja obuhvata Zemljište se označena magentom u Prilogu 8. Zemljište obuhvata (bez ograničenja) Javno zemljište, Ostalo zemljište i svaku drugu površinu Zemljišta određenu za bilo koju drugu vrstu namene.
9

kon

„Naknada/doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta" znači naknada/doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta odnosno sličan namet koji se povremeno uvodi. „Zemljište za davanje u zakup" ima značenje iz klauzule 6.1.1. „Zakup" znači svaki od zakupa na 99 godina (devedeset devet godina) na svakoj površini Odabranog zemljišta za davanje u zakup dodeljenog Društvu bez naknade, u skladu sa uslovima utvrđenim u odgovarajućem Ugovoru o zakupu. „Ugovor o zakupu" znači svaki pojedinačni ugovor o zakupu Odabranog zemljišta za davanje u zakup kao građevinskog zemljišta bez naknade zaključen između Direkcije (kao zakupodavca) i Društva (kao zakupca) u formi utvrđenoj u Prilogu 4. „Pravno raščišćavanje" ima značenje iz klauzule 5.1.1. „Negativan uticaj od materijalnog značaja" znači svaki događaj, okolnost, stanje, činjenica, promena, pravac ili posledica koja, pojedinačno ili zbirno, predstavlja odnosno za koju se opravdano može očekivati da će (i) imati negativan uticaj od materijalnog značaja na poslovanje, imovinu, obaveze ili stanje (finansijsko i drugo) Društva odnosno (ii) imati negativan uticaj na sposobnost Društva da realizuje Projekat, a u slučaju i pod (i) i pod (ii) uz finansijski gubitak od 100.000 EUR (sto hiljada evra) ili veći. „Ključni datum" ima značenje iz klauzule 6.5.2. „Manje podzemne građevine" znače (i) cevi prečnika do 450 mm i (ii) električni kablovi do 1 KV. „Novoformirano društvo" ima značenje iz klauzule 12.4.1. „Neuloženi objekti" znači građevine navedene u Prilogu 2A. „Ostalo zemljište" znači sve površine Zemljišta, osim Javnog zemljišta, sve u okviru Granica projekta. „Obaveštenje o prodaji" ima značenje iz klauzule 15.1.6. „Naknada iz ponude" ima značenje iz klauzule 15.1.6. 10

kon

„Ugovorna strana" i „Ugovorne strane" ima značenje iz uvodnog dela ovog Ugovora gde su navedeni potpisnici istog.
„Fizičko raščišćavanje" ima značenje iz klauzule 5.2.1.
„Pilot-koridor" znači koridor koji sadrži delove Zemljišta, koji povezuju Površinu pilot-nepokretnosti sa spoljnom granicom Projekta, pri čemu će tačnu površinu i položaj Pilot-koridora Društvo dostaviti RS, nakon konsultacija između Društva i RS u pogledu opravdanosti procene površine i položaja Pilot-koridora od strane Društva;
„Pilot-nepokretnosti" znači sledeći objekti (i) hotel (izgrađen na Parceli br. 13), (ii) Objekti na parceli br. 14 i (ii) Kula i šoping-centar (izgrađen na Parceli br. 19), prema opisu sadržanom u Prilogu 5A.
„Površina pilot- nepokretnosti" znači sve zemljišne parcele u deonicama obojenim zelenom u Prilogu 5B.
„Datum početka radova na parceli br. 14" ima značenje iz klauzule 6.4.1.
„Preduslovi za početak radova na parceli br. 14" imaju značenje iz klauzule 6.4.1.
„Nepokretnosti na parceli br. 14" znači građevine prema opisu sadržanom u Prilogu 6.
„Zabranjeni prenos" ima značenje iz klauzule 15.2.7.
„Projekat" znači građevinski projekat u skladu sa parametrima utvrđenim u Prilogu 7 i u okviru Granica projekta.
„Granice projekta" znači sve zemljišne parcele u granicama obojenim magentom u Prilogu 8.
„Predložena transakcija" ima značenje iz klauzule 15.1.5.
„Javno zemljište" znači sve deonice Zemljišta koji su zonirane kao javne površine, uključujući (i) saobraćajnice i javnu infrastrukturu i (ii) objekte i površine za javne namene na način definisan u Regulacionom planu, a sve u okviru Granica projekta.

11

kon

„Ugovor o uređivanju javnog zemljišta" znači ugovor o zajedničkom uređivanju javnog zemljišta u smislu člana 92. Zakona o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS, br. 72/2009, dr. zakon), sa glavnim karakteristikama utvrđenim u klauzuli 7.1.5.
„Troškovi uređivanja javnog zemljišta" znači svi opravdani troškovi nastali prilikom uređivanja Javnog zemljišta koji obuhvataju sve troškove nastale na teret Društva pri realizaciji uređivanja Javnog zemljišta u skladu sa klauzulom 7.1.1 (uključujući bez ograničenja i direktne i prateće troškove i kamatu koja se može direktno pripisati troškovima nastalim pri uređivanju Javnog zemljišta).
„Kupac" ima značenje iz klauzule 15.1.5.
„Prodajna opcija pri povlačenju" ima značenje iz klauzule 23.3.2.
„Obaveštenje o prodajnoj opciji pri povlačenju" ima značenje iz klauzule 23.3.4.
„Rok za prodajnu opciju pri povlačenju" ima značenje iz klauzule 23.3.4.
„Razlog za aktiviranje prodajne opcije pri povlačenju" ima značenje iz klauzule 23.1.
„Odgovor" ima značenje iz klauzule 15.2.1.
„dinar" znači zvanična valuta u RS.
„Odabrano zemljište za davanje u zakup" ima značenje iz klauzule 6.1.4.
„Odabrani neuloženi objekti" imaju značenje iz klauzule 7.3.2.
„Odabrano javno zemljište" ima značenje iz klauzule 7.1.4.
„Član prodavac" ima značenje iz klauzule 15.1.5.
„Usluge" imaju značenje iz klauzule 10.4.1.

12

kon

„Član(ovi) društva" znači RS i Strateški partner.
„Skupština" znači skupština Društva.
„Dan potpisivanja" znači datum zaključenja ovog Ugovora.
„Nadzorni odbor" znači nadzorni odbor Društva.
„Višak zemljišta" ima značenje iz klauzule 6.5.4.
„Obaveštenje o pridruživanju prodaji" Ima značenje iz klauzule 15.3.3.
„Ponuda za pridruživanje prodaji" ima značenje iz klauzule 15.3.2.
„Pravo pridruživanja prodaji" ima značenje iz klauzule 15.3.1.
„Ciljni troškovi sanacije" imaju značenje iz klauzule 4.6.1.
„Troškovi raskida Ugovora" znači troškovi nastali u vezi sa Projektom odnosno koje je u očekivanju realizacije Projekta načinio ili su načinjeni u ime Strateškog partnera i/ili Povezanih lica Strateškog partnera pre raskida Ugovora u skladu sa klauzulom 4.4 odnosno klauzulom 4.6 (zavisno od slučaja), uključujući bez ograničenja troškove nastale pre Dana potpisivanja, bez obzira na formu nastalih troškova; kako bi se izbegla svaka sumnja „Troškovi raskida Ugovora" obuhvataju sve prateće troškove. direktne troškove, troškove marketinga i oglašavanja u vezi sa Projektom odnosno u očekivanju realizacije istog, uključujući bez ograničenja ulaganje u osnovna sredstva koja će ostati u svojini RS ili Državne institucije nakon raskida i fiksnih troškova istog; Ugovorne strane priznaju da su formalni naslovi ulaganja izvršenih od strane ili u ime Strateškog partnera i/ili Povezanih lica Strateškog partnera dati isključivo radi lakšeg snalaženja, a da sadržina ima prednost u odnosu na formu pri proceni nastalih troškova.
„Ukupna finansijska obaveza" ima značenje iz klauzule 10.2.2.
„Ugovori o pravnom poslu" znači zajednički ovaj Ugovor, svaki Ugovor o zakupu i svaki drugi ugovor odnosno odluka Društva predviđena ovim Ugovorom.
13

kon

„Prenos" ima značenje iz klauzule 15.1.1.
„Isprava o prenosu prava svojine" znači isprava o prenosu prava svojine na udelima u formi priključenoj kao Prilog 9.
„Neograničeni prenos" ima značenje iz klauzule 15.1.3.
„NUS" znači neeksplodirana ubojna sredstva.
„Radovi na otkrivanju NUS" znači radovi koji obuhvataju istraživanje, otkrivanje, uklanjanje NUS i pružanje usluga kako bi se osiguralo bezbedno radno okruženje za vreme pripremnih i građevinskih radova.
„Troškovi otkrivanja NUS" znači svi troškovi u vezi sa Radovima na otkrivanju NUS.
„Izveštaj o proceni vrednosti" ima značenje iz klauzule 17.3.
„Regulacioni plan" znači Prostorni plan područja posebne namene - uređenje dela priobalja grada Beograda - područje priobalja reke Save za projekat „Beograd na vodi") objavljen u „Službenom glasniku RS, br. 7/2015" dana 23.1.2015. godine. priključen kao Prilog 10.

.2 Načela tumačenja

Ukoliko nije drugačije izričito predviđeno, u svrhu ovog Ugovora se primenjuju sledeća pravila tumačenja:

1.2.1 Vreme

Sva upućivanja na vreme se odnose na lokalno vreme u RS (osim kod definicije Radnog dana).

.2.2 Izračunavanje vremenskog roka

Pri izračunavanju roka u danima do koga. u kome ili nakon koga se izvrši bilo koja radnja ili preduzme aktivnost u skladu sa ovim Ugovorom, neće biti obuhvaćen dan koji predstavlja referentni datum pri izračunavanju predmetnog roka. Ako poslednji dan predmetnog roka bude neradan dan, za kraj roka se uzima sledeći Radni dan. Ukoliko nije drugačije izričito navedeno, rokovi navedeni u sedmicama ili mesecima se završavaju istog kalendarskog dana odgovarajuće sedmice odnosno meseca određenog kao istek roka.

1.2.3 Rod i broj

Svako upućivanje u ovom Ugovoru na rod obuhvata sve rodove, a reči koje su date samo u jednini obuhvataju i množinu i obratno.

14

kon

1.2.4 Naslovi

Prisutan sadržaj. podela ovog Ugovora na članove, stavove i ostalo, kao i naslovi, dati su isključivo radi lakšeg snalaženja i ne utiču niti se koriste pri tumačenju ovog Ugovora.

1.2.5 Klauzula/stav

Sva upućivanja u ovom Ugovoru na bilo koju „klauzulu" ili „stav", se odnose na odgovarajuću klauzulu odnosno „stav" ovog Ugovora, ukoliko nije drugačije određeno.

1.2.6 U ovom Ugovoru

Reči poput „u ovom Ugovoru", „u daljem tekstu", „ovog Ugovora" i „u skladu sa ovim Ugovorom" odnose se na ovaj Ugovor u celosti, a ne samo na delove u kojima se iste javljaju, ukoliko kontekst ne nalaže drugačije.

1.2.7 Uključujući

Reč „uključujući" ili bilo koja varijanta iste znači „uključujući bez ograničenja" i ne tumači se kao ograničenje bilo kog opšteg navoda. posle koga dolazi, na konkretne ili slične predmete odnosno pitanja koja neposredno slede.

1.2.8 Prilozi

Prilozi priključeni ovom Ugovoru se tumače zajedno sa ovim Ugovorom i kao deo istog u meri kao da je isto doslovno navedeno u ovom Ugovoru.

1.2.9 Valuta plaćanja

Ukoliko Merodavno pravo ne nalaže drugačije, sva plaćanja obavezna u skladu sa ovim Ugovorom se vrše u evrima. U svim slučajevima u kojima Merodavno pravo nalaže plaćanje u dinarima ili je neophodno da se odredi iznos plaćanja ili potraživanja ili da li je novčani limit ili ograničenje utvrđeno u ovom Ugovoru dostignuto ili prekoračeno a vrednost predmetnih plaćanja je izražena u dinarima, iznos svakog predmetnog plaćanja/potraživanja izraženog u dinarima obračunava se primenom srednjeg kursa Narodne banke Srbije na dan plaćanja/određivanja iznosa. Sva plaćanja RS prema Društvu (uključujući i novčani kapital) vrše se u dinarima.

1.2.10 Zemljišna parcela/građevinska dozvola

Upućivanje na „zemljišnu parcelu" znači određena katastarska parcela na Zemljištu, u okviru Granica projekta.

Upućivanje na „građevinsku dozvolu" znači građevinska dozvola u smislu člana 133-147. Zakona o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS, br. 72/2009 - dr. zakon) na snazi na dan zaključenja ovog Ugovora i odredaba Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi" (Službeni glasnik RS, br. 34/2015).

1.2.11

Početak građevinskih radova

Upućivanje na „[fizički] početak građevinskih radova" znači radovi na pobijanju šipova i podgrađivanju.

kon

1.2.12 Obezbediti

Ako bilo koja odredba u ovom Ugovoru predviđa da Član društva obezbedi da se nešto uradi ili ne uradi. predmetni termin „obezbediti" ili „postarati se [da se uradi]" tumači se kao obećanje radnje trećeg lica u smislu člana 153. Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije iz 1978.

1.2.13 Lica. društva

Upućivanje na „društvo" se tumači na način da obuhvati svako društvo, korporaciju, poslovnu organizaciju i drugi privredni subjekt, bez obzira na mesto i način osnivanja. Upućivanje na „lice" se tumači na način da obuhvati svako fizičko lice, firmu, društvo, pravno lice, fond, fondaciju, uzajamni fond i slične subjekte, Državnu instituciju ili zajedničko ulaganje, udruženje ili partnerstvo (bez obzira da li imaju zasebnu pravnu ličnost).

1.2.14 Kontrolna lica i zavisna lica

Društvo je „zavisno lice" drugog lica („kontrolnog lica") ako to drugo lice, neposredno ili posredno, preko jednog ili više zavisnih lica ili drugih kontrolnih lica, Kontroliše prvo.

1.2.15 Preduslovi za početak radova na parceli br. 14

Preduslovi za početak radova na parceli br. 14 imaju za cilj isključivo da odrede Datum početka radova na parceli br. 14 i ne dovode u pitanje prava Člana društva u skladu sa klauzulom 4.4 i 4.6.

2. SVRHA UGOVORA

2.1 Svrha ovog Ugovora je definisanje i regulisanje odnosa između Ugovornih strana u vezi sa realizacijom Projekta, poslovanjem Društva, davanjem Zakupa, načelima vođenja poslovanja Društva i prava i obaveza Članova društva.

2.2 Svaki Član društva je saglasan da uloži maksimalan trud i poslovno prosuđivanje (a što Ugovorne strane shvataju kao postojanje obaveze da urade sve što je objektivno moguće u datim okolnostima i da preduzmu sve radnje koje su komercijalno moguće) u cilju unapređenja poslovanja Društva i realizacije Projekta. Članovi društva su saglasni i obavezuju se da izvrše ovaj Ugovor svaki sa svoje strane u duhu međusobne saradnje i poverenja.

2.3 Članovi društva sprovode i staraju se da se sprovedu sve radnje koje su u njuhovoj moći uključujući i donošenje rešenja (uključujući i rešenja i uredbe Vlade RS i donošenje zakona od strane Narodne skupštine Republike Srbije), a kako bi se obezbedilo da sve odredbe ovog Ugovora, kao i namere istih, budu ispoštovane i izvršene.

2.4 RS ovim daje pristanak na zaključenje od strane Društva svakog ugovora, aranžmana, zajma i ostalih obaveza (uključujući i aranžmane između Društva i Strateškog partnera i/ili Povezanih lica Strateškog partnera) izričito predviđenih u ovom Ugovoru ili u

16

kon

Ugovoru o osnivanju. Napred navedeno podleže odredbama ZPD o dužnosti izbegavanja sukoba interesa.

2.5 Svaki Član društva se ovim obavezuje na pružanje pomoći Društvu pri podnošenju odgovarajuće dokumentacije, prijava i zahteva i finalizaciji svakog ugovora u vezi sa realizacijom Projekta dostavljanjem Društvu svih bitnih informacija i saveta koji mogu biti na raspolaganju Članovima društva.

2.6 Ovaj Ugovor predstavlja ugovor članova društva, u smislu člana 15. ZPD bez obzira na to što je Društvo Ugovorna strana, a Garant potpisnik istog.

3. FORMIRANjE ZAJEDNIČKOG ULAGANjA I OBAVEZE PRE IZVRŠENjA

3.1 Udeli članova na Dan izvršenja

3.1.1 Na Dan izvršenja, Članovi društva drže sledeća učešća u kapitalu Društva:

Opšte

Poslovno ime „Beograd na vodi" društvo sa ograničenom odgovornošću Skraćeno poslovno ime Beograd na vodi d.o.o. Registrovano sedište i poslovna adresa Karađorđeva 48, Beograd Pretežna delatnost 4110 Razrada građevinskih projekata Ukupan kapital 1.000.000 dinara + Iznos povećanja kapitala Ulozi/udeli u kapitalu Vlasnički udeo Strateškog partnera, ekonomska i prava glasa(% ukupnog) 68% (šezdeset osam procenata) Osnivački ulog Strateškog partnera dinarska protivvrednost 22.000 EUR (u gotovini) Vlasnički udeo RS, ekonomska i prava glasa (% ukupnog) 32% (trideset dva procenta) Osnivački ulog RS 1.000.000 dinara (u gotovini) Prava glasa 17

kon

Prava glasa Strateškog partnera (% ukupnih) 68% (šezdeset osam procenata) Prava glasa RS (% ukupnih) 32% (trideset dva procenta) Prava na dividendu Prava Strateškog partnera (% ukupne) 68% (šezdeset osam procenata) Prava na dividendu RS (% ukupne) 32% (trideset dva procenta) Ugovorne strane su se bezuslovno i neopozivo sporazumele da se ekonomska i prava glasa RS i Strateškog partnera u Društvu na način određen u gornjoj tabeli za vreme trajanja Ugovora neće umanjiti za iznos uloga u osnovnom kapitalu Društva ili dodatnih uplata u Društvo od strane bilo kog Člana društva. Bez ograničavanja opšteg karaktera napred navedenog, Strateški partner izjavljuje da 32% (trideset dva procenta) ekonomskih i prava glasa RS u Društvu i pripadajući stvarni interes u Projektu ne može da se razvodni niti na drugi način smanji u roku iz Ugovora osim kako je izričito drugačije predviđeno ovim Ugovorom.

3.1.2 Pri Izvršenju, Strateški partner plaća novčani ulog u kapital Društva u iznosu od 22.000 EUR (dvadeset dve hiljade evra) („Iznos povećanja kapitala") u skladu sa Odlukom o povećanju kapitala.

3.2 Obaveze pre Izvršenja

RS se obavezuje da, osim:

(a) kako je obelodanjeno pismenim putem Strateškom partneru (u skladu sa odredbama o obaveštavanju utvrđenim u ovom Ugovoru) pre datuma zaključenja ovog Ugovora odnosno izričito predviđeno ovim Ugovorom ili neophodno za realizaciju istog (a uz dostavljeno obaveštenje Strateškom partneru u skladu sa ovim Ugovorom); i/ili

(b) uz pismeni pristanak Strateškog partnera (a koji neće biti neopravdano uskraćen niti dostavljen sa odlaganjem)

u roku počev od datuma zaključenja ovog Ugovora i završno sa Danom izvršenja (uključujući i jedan i drugi datum):

3.2.1 Društvo ne obavlja nijednu delatnost;

3.2.2 Društvo nije niti će:

(a) uneti izmene i dopune ugovora o osnivanju;

(b) emitovati, isporučiti ili prodati, otkupiti ili ovlastiti emisiju, isporuku, otkup ili prodaju udela u kapitalu ili drugih učešća u kapitalu (osim u skladu sa Odlukom o povećanju kapitala);

18

kon

(c) Društvo nije i neće proglasiti, izdvojiti ili isplatiti dividendu niti izvršiti drugu isplatu prihoda od kapitala po osnovu osnovnog kapitala odnosno, opšte uzev, izvršiti bilo koju isplatu članovima društva ili licu povezanom sa istim u bilo kom svojstvu;

3.2.3 Društvo nije niti će promeniti revizora, kao ni računovodstvene metode, načela i praksu;

3.2.4 Društvo nije niti će otuđiti bilo koje sredstvo niti zaključiti, raskinuti ili izmeniti bilo koji ugovor (uključujući bez ograničenja ugovore o zakupu), osim uz odobrenje Strateškog partnera;

3.2.5 Društvo je poštovalo i poštovaće sve ugovore koje je zaključilo;

3.2.6 Društvo nije niti će:

(a) imati zajmove, avanse, novčane obaveze ili garancije date u korist trećeg lica;

(b) načiniti, izložiti se ili preuzeti bilo koje dugovanje; odnosno

(c) izvršiti ulaganja u osnovna sredstva;

3.2.7 Društvo nije niti će angažovati bilo koje zaposlene niti se obavezati na takvo angažovanje;

3.2.8 Društvo neće uneti izmene u uslove angažovanja svojih

(a) direktora;

(b) rukovodilaca; odnosno

(c) menadžera delimično ili u celosti;

3.2.9 Društvo neće izvršiti poravnanje po osnovu spora, tužbe, istražnog i drugog postupka koje uključuje isplatu od strane Društva novčane odštete odnosno odricanje ili oslobođenje od prava i potraživanja; i

3.2.10 Društvo će omogućiti Strateškom partneru i njegovim rukovodiocima i zastupnicima odgovarajući pristup, u odgovarajuće vreme u uz prethodno odgovarajuće obaveštenje, imovini, knjigama i evidenciji Društva i dati informacije i dokumenta koja su mu u posedu, a na opravdani zahtev Strateškog partnera.

4. IZVRŠENjE

4.1 Izvršenje

Izvršenje nastupa u Beogradu prvog Radnog dana u nedelji koja sledi datumu do koga su:

(a) svi Preduslovi ispunjeni a dokaz o istom dostavljen Članovima društva; odnosno

(b) se oba Člana društva odrekla Preduslova, odnosno na drugom mestu i u drugo vreme, a kako se Članovi društva sporazumeju pismenim putem.

19

kon

4.2 Preduslovi za Izvršenje

4.2.1 Izvršenje zavisi od ispunjenja, na dan ili pre datuma Izvršenja, svakog od sledećih uslova („Preduslovi"):

(a) Kontrola koncentracije

Pismeni dokaz da je pribavljeno bezuslovno odobrenje za sprovođenje koncentracije neophodno za izvršenje ovog Ugovora i sprovođenje poslova na način predviđen ovim Ugovorom od Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

(b) Kontrola državne pomoći

Komisija za kontrolu državne pomoći Republike Srbije je (i) odobrila zaključenje ovog Ugovora i izvršavanje obaveza u skladu sa istim koje se tiču državne pomoći i svega ostalog s tim u vezi, bez uslovljavanja ili ograničavanja istog, odnosno (ii) potvrdila pismenim putem da predmetno odobrenje nije obavezno u skladu sa Zakonom o državnoj pomoći Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 51/2009).

(c) Bez odluka o zabranama

Nijedna presuda, privremena ili stalna zabrana, nalog ili odluka suda, komisije ili državne institucije ne zabranjuje izvršenje poslova predviđenih ovim Ugovorom, niti je u toku sudski postupak koji za posledicu može imati predmetnu zabranu. Svaka Ugovorna strana bez odlaganja obaveštava drugu Ugovornu stranu o svakoj predmetnoj zabrani, nalogu, odluci ili postupku čim dobije obaveštenje ili dođe do saznanja o istom. Odsustvo obaveštenja jedne Ugovorne strane drugoj o bilo kom napred navedenom događaju na dan ispunjenja svih drugih Preduslova predstavlja dovoljan dokaz o ispunjenju ovog Preduslova.

(d) Odluka o povećanju kapitala

Društvo je usvojilo i dostavilo Strateškom partneru Odluku o povećanju kapitala.

(e) Aranžman o naknadi/doprinosu za uređivanje građevinskog zemljišta

Zaključuje se dugoročni aranžman na puno zadovoljstvo Strateškog partnera, u smislu kompletne kompenzacije između svih Naknada/doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i Troškova uređivanja javnog zemljišta na nivou Projekta odnosno druge strukture ili mere, ali uvek u skladu sa zakonima Republike Srbije, a što bi imalo za rezultat oslobađanje Društva od plaćanja ukupnih Naknada/doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, pod uslovom da Društvo snosi Troškove uređivanja javnog zemljišta na nivou Projekta.

4.2.2 Članovi društva se obavezuju da ulože maksimalan trud (a što Ugovorne strane shvataju kao postojanje obaveze da urade sve što je objektivno moguće u datim okolnostima i da preduzmu sve mere koje su komercijalno moguće) kako bi osigurali ispunjenje svih

kon

Preduslova u najkraćem mogućem roku i da međusobno sarađuju u meri koja je opravdano potrebna u cilju kompletnog izvršenja poslova predviđenih u ovom Ugovoru. Članovi društva redovno izveštavaju jedan drugog o stanju ispunjenja Preduslova i obaveštavaju jedan drugog bez neopravdanog odlaganja čim dođe do ispunjenja Preduslova odnosno događaja usled koga je ispunjenje Preduslova nemoguće ili malo verovatno do Krajnjeg roka za izvršenje.

4.2.3 RS i Strateški partner imaju pravo na solidarno odustajanje od Preduslova, bilo delimično ili u celosti. RS i Strateški partner nisu u obavezi da iskoriste pravo na odustanicu i svaka predmetna odustanica od strane RS i Strateškog partnera ni u kom slučaju ne ograničava druga prava Članova društva u skladu sa ovim Ugovorom.

4.2.4 Članovi društva imaju solidarnu odgovornost za ispunjenje Preduslova iz klauzule 4.2.1(a), a RS je odgovorna za ispunjenje Preduslova iz klauzule 4.2.1(6) i 4.2.1(d). Članovi društva stavljaju na raspolaganje jedan drugom bez naknade sve informacije i evidencije neophodne za odgovarajuće odobrenje. Sve troškove nastale u vezi sa pribavljanjem odobrenja iz klauzule 4.2.1(a) snose Članovi društva podjednako.

4.3 Obaveze Izvršenja

Pri Izvršenju, Članovi društva i Društvo (zavisno od slučaja) dostavljaju, zaključuju ili razmenjuju sledeća dokumenta i preduzimaju sledeće radnje, odnosno obezbeđuju preduzimanje predmetnih radnji sledećim redom:

4.3.1 Članovi društva dostavljaju, zaključuju ili razmenjuju dokumenta i preduzimaju radnje navedene u Prilogu 11:

4.3.2 Strateški partner uplaćuje Iznos povećanja kapitala na račun Društva i dostavlja dokaz o tome RS;

4.3.3 Članovi društva potpisuju Ugovor o pristupanju novog člana društva i povećanju kapitala Društva uz urednu overu potpisa na Ugovoru;

4.3.4 RS obezbeđuje urednu registraciju Strateškog partnera u Registar privrednih društava kao isključivog vlasnika udela u kapitalu Društva od 68% (šezdeset osam procenata) i dostavlja dokaz o tome Strateškom partneru;

4.3.5 Skupština dostavlja Ugovor o osnivanju, a Članovi društva uredno zaključuju Ugovor o osnivanju;

4.3.6 RS obezbeđuje urednu registraciju Ugovora o osnivanju u Registar privrednih društava.

4.4 Izostanak Izvršenja/ Izostanak zaključenja zapisnika o izvršenju

4.4.1 U slučaju da Dan izvršenja ne nastupi do datuma koji pada 6 meseci od datuma zaključenja ovog Ugovora ili do drugog datuma prema potencijalnom međusobnom dogovoru između Članova društva pismenim putem („Krajnji rok za izvršenje"), svaki Član društva ima pravo na raskid ovog Ugovora sa momentalnim dejstvom uz dostavljeno pismeno obaveštenje drugim Ugovornim stranama.

4.4.2 Ako dođe do raskida ovog Ugovora u skladu sa klauzulom 4.4.1:

21

kon

(a) ukoliko se Članovi društva ne sporazumeju drugačije pismenim putem, poništava se svaki posao predviđen ovim Ugovorom koji je uspešno izvršen; i

(b) RS vrši nadoknadu Troškova raskida Ugovora Strateškom partneru.

4.4.3 Strateški partner nema pravo na nadoknadu Troškova raskida Ugovora ukoliko Dan izvršenja ne nastupi do Krajnjeg roka za izvršenje iz razloga koji se direktno mogu pripisati ponašanju Strateškog partnera.

4.5 Naknadni uslovi

4.5.1 Poslovni plan

Društvo usvaja Poslovni plan u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od šest (6) meseci od Dana izvršenja, a koji obuhvata plan opravdanosti investicije/poslovni plan za Pilot-nepokretnosti. Poslovni plan naročito obuhvata spisak zemljišnih parcela koje inicijalno čine „Zemljište za davanje u zakup" u smislu klauzule 6.1.1.

Društvo dostavlja primerak Poslovnog plana RS u najkraćem mogućem roku od usvajanja istog.

4.5.2 Studija nultog stanja

RS obezbeđuje da Studija nultog stanja bude dostavljena Društvu i svakom od Članova društva u roku od četiri (4) meseca od datuma zaključenja ovog Ugovora, pri čemu predmetna Studija nultog stanja sadrži:

(a) procenjeni trošak Sanacije životne sredine; i

(b) dinamički plan za Sanaciju životne sredine.

Bez obzira na obavezu RS da izvrši Sanaciju životne sredine i obezbedi dostavljanje Studije nultog stanja na način predviđen ovim Ugovorom, iz praktičnih razloga Studiju nultog stanja je naručilo ili će naručiti Društvo ili Strateški partner u ime RS. Ukoliko Strateški partner naruči Studiju nultog stanja, Društvo vrši nadoknadu troškova u vezi sa istom.

(4.5.1 -4.5.2: ..Naknadni uslovi")

4.6 Neispunjenje Naknadnih uslova

4.6.1 Pod uslovom da je nastupio Dan izvršenja, a dođe do nastanka nekog od sledećih događaja:

(a) neki ili svi Naknadni uslovi nisu ispunjeni niti je došlo do odustajanja od istih u roku od šest (6) meseci od Dana izvršenja ili drugog sličnog datuma o kome se potencijalno sporazumeju Članovi društva pismenim putem („Krajnji rok za izvršenje naknadnih uslova"); i/ili

(b) (Studija nultog stanja pokaže da procenjeni trošak Sanacije životne sredine premašuje 40.000.000 EUR (četrdeset miliona evra) („Ciljni troškovi sanacije") i, kumulativno, (ii) Strateški partner ne dostavi RS Obaveštenje o prihvatanju troškova dodatne sanacije u dodatnom roku od deset (10) Radnih

kon

dana od datuma dostavljanja Studije nultog stanja Strateškom partneru

u tom slučaju svaki Član društva ima pravo na raskid Ugovora sa momentalnim dejstvom uz pismeno obaveštenje dostavljeno drugim Ugovornim stranama u roku iz klauzule 4.6.3.

- t 2 RS i Strateški partner imaju pravo da solidarno odustanu, bilo delimično ili u

celosti, od Naknadnih uslova. RS i Strateški partner nisu u obavezi da iskoriste pravo na odustanicu i svaka predmetna odustanica od strane RS i Strateškog partnera ni u kom slučaju ne ograničava druga prava Članova društva u skladu sa ovim Ugovorom.

Članovi društva gube pravo na raskid Ugovora u skladu sa klauzulom 4.6.1 u sledećim slučajevima:

(a) ukoliko svi Naknadni uslovi budu ispunjeni ili se od istih odustane do Krajnjeg roka za ispunjenje naknadnih uslova; i kumulativno

(b) ukoliko ne dođe do raskida Ugovora u roku od 15 (petnaest) dana od isteka roka za dostavljanje Obaveštenja o prihvatanju troškova dodatne sanacije definisanog u klauzuli 4.6.1 (b).

4.6.4 Ako dođe do raskida ovog Ugovora u skladu sa klauzulom 4.6.1:

(a) ukoliko se Članovi društva ne sporazumeju drugačije pismenim putem, poništava se svaki posao predviđen ovim Ugovorom koji je uspešno izvršen; i

(b) RS vrši nadoknadu Troškova raskida Ugovora Strateškom partneru.

- ~.5 Strateški partner nema pravo na nadoknadu Troškova raskida Ugovora ukoliko

Naknadni uslovi nisu ispunjeni do Krajnjeg roka za izvršenje naknadnih uslova iz razloga koji se direktno mogu pripisati ponašanju Strateškog partnera.

5. RAŠČIŠĆAVANjE ZEMLjIŠTA

Pravno raščišćavanje

RS se obavezuje da, isključivo na svoj račun, oslobodi Zemljište i građevine na Zemljištu (uključujući i Objekte) svih prava svojine trećih lica na istim i da pribavi puno i nesporno pravo svojine na predmetnom Zemljištu i građevinama izgrađenim na istom (uključujući i Objekte), bez Tereta i da prenese pravo svojine na Javnom zemljištu na Grad Beograd („Pravno raščišćavanje").

2 „Izvršenje" Pravnog raščišćavanja znači:

(a) da RS postaje jedini i isključivi vlasnik Ostalog zemljišta i građevina izgrađenih na istom, prema izvodu iz katastra koji svedoči da je RS jedini vlasnik imovine (Ostalo zemljište i građevine izgrađene na istom (ukoliko postoje), uključujući i Objekte), bez Tereta, i

(b) da Grad Beograd postaje jedini i isključivi vlasnik Javnog zemljišta i građevina izgrađenih na istom, prema izvodu iz katastra koji svedoči da je RS jedini vlasnik imovine (Javno zemljište i građevine izgrađene na istom (ukoliko postoje),

23

kon

uključujući i Objekte), bez Tereta.

.2 Fizičko raščišćavanje

.2.1 RS se obavezuje da, isključivo na svoj račun, izvrši fizičko raščišćavanje Zemljišta (uključujući objekte i uklanjanje šuta) uklanjanjem sledećih građevina i/ili izvršavanjem sledećih radova:

(a) sve nadzemne građevine, instalacije ili objekti i građevine koje se nalaze na Zemljištu ili na površini reke ili koje plutaju na reci; i

(b) sve podzemne građevine priključenje na ili ispod postojećih ili prethodno porušenih nadzemnih građevina uključujući bez ograničenja temelje. podrume fundirane na šipovima, tunele, spremišta, zakopane predmete koji su antikviteti ili imaju istorijski značaj; i

(c) svi podzemni objekti i instalacije uključujući bez ograničenja kanalizaciju, sistem za navodnjavanje, elektro-mrežu, cevi, kablove, vodove, drenažne kanale; i

(d) uklanjanje NUS i Radovi na otkrivanju NUS na način detaljno opisan u klauzuli 5.3;

(e) uključujući građevine dodate obimu Fizičkog raščišćavanja pri čemu se predmetni dodaci određuju prema sopstvenom nahođenju Društva ili Strateškog partnera i o kojima se obaveštava putem jednog ili više obaveštenja dostavljenih RS od strane Društva, a Društvo će odrediti da li je neophodno da se uskladi odnosni Rok raščišćavanja kako bi odrazio predmetni dodatak;

(f) ali nisu obuhvaćene Manje podzemne građevine i građevine izričito izuzete iz obima Fizičkog raščišćavanja (uključujući bez ograničenja objekte i infrastrukturu), pri čemu predmetna izuzeća određuje Strateški partner prema sopstvenom nahođenju i o istim obaveštava putem jednog ili više obaveštenja RS,

Fizičko raščišćavanje")

2.2 Na primer, Fizičko raščišćavanje obuhvata uklanjanje postojećih nepokretnosti i železničkih šina sa Zemljišta, uklanjanje električne železničke mreže, razminiranje Zemljišta (tj. uklanjanje NUS) i uklanjanje ostataka brodova van lokacije. Kako bi se izbegla svaka sumnja. Fizičko raščišćavanje:

(i) ne obuhvata uklanjanje Manjih podzemnih građevina, čije uklanjanje obavlja Društvo isključivo na sopstveni račun i

(ii) ne obuhvata uklanjanje građevina navedenih u obaveštenjima iz klauzule 5.2.1 (e) i

(iii) obuhvata uklanjanje građevina navedenih u obaveštenjima iz klauzule 5.2.1(f).

2.3 Ukoliko je neka građevina upisana u katastar obuhvaćena Fizičkim raščišćavanjem, „izvršenje" Fizičkog raščišćavanja za predmetnu građevinu znači :

(a) fizičko uklanjanje predmetne građevine sa Zemljišta;

24

kon

(b) uklanjanje šuta sa Zemljišta; i

(c) brisanje uklonjene građevine iz katastra.

5.2.4 U meri u kojoj su određeni delovi Zemljišta u posedu Društva a pošto se Društvo odlučilo da uzme u zakup Ostalo zemljište ili uđe u posed Javnog zemljišta u skladu sa Ugovorom o uređivanju javnog zemljišta na kome Fizičko raščišćavanje nije u potpunosti izvršeno, Članovi društva će obezbediti da Društvo omogući RS (odnosno njenim zaposlenima ili zastupnicima) pristup Zemljištu, a Članovi društva, opšte uzev, vrše koordinaciju aktivnosti kako bi se olakšalo Fizičko raščišćavanje. Ova odredba se ne tumači na način da nameće odgovornost Strateškom partneru i/ili Društvu za Fizičko raščišćavanje.

5.2.5 RS obezbeđuje brzo izdavanje svih neophodnih dozvola za Fizičko raščišćavanje. Izdavanje dozvola za rušenje ne utiče na Rokove raščišćavanja.

5.2.6 RS preuzima punu odgovornost za:

(a) svaki gubitak ili štetu načinjenu trećim licima (uključujući i fizičku povredu) u toku Fizičkog raščišćavanja; i

(b) svaki gubitak ili štetu načinjenu na imovini unetoj na Zemljište od strane ili u ime Društva i/ili Strateškog partnera.

5.2.7 Uklanjanje Manjih podzemnih građevina obavlja Društvo isključivo na sopstveni račun.

5.3 Geotehnički rizici, Radovi na otkrivanju NUS

5.3.1 Društvo preuzima sve geotehničke rizike u vezi sa Projektom i Zemljištem (u okviru Granica projekta).

5.3.2 RS obezbeđuje Radove na otkrivanju NUS i snosi Troškove otkrivanja NUS.

5.3.3. Društvo ima opciju da obezbedi Radove na otkrivanju NUS, a da RS nadoknadi Društvu Troškove otkrivanja NUS. Ako Radovi na otkrivanju NUS nisu ugovoreni zasebno, već u okviru šireg obima radova, Društvo obezbeđuje zasebno prikazivanje Troškova otkrivanja NUS na fakturama pružaoca usluga.

5.3.4 RS nadoknađuje Društvu Troškove otkrivanja NUS do datuma koji nastupi kasnije:

(a) dvadeset (20) Radnih dana od datuma kada je faktura za Troškove otkrivanja NUS ispostavljena RS, ili

(b) dvadeset (20) Radnih dana od datuma prvog povlačenja zajma za Dodatno finansiranje iz klauzule 11,2(a)

s tim da RS mora da ispostavi zahtev za povlačenje sredstava neposredno po ispunjenju uslova za povlačenje zajma za Dodatno finansiranje, a u suprotnom plaćanje Troškova otkrivanja NUS se više neće odlagati do datuma iz tačke (b) i datum dospeća iz tačke (a) ove Klauzule se primenjuje bez obzira na povlačenje sredstava.

25

kon

5.4 Rokovi raščišćavanja

RS se obavezuje da izvrši Pravno raščišćavanje i Fizičko raščišćavanje prema

sledećoj dinamici:

(a) Površina pilot-nepokretnosti - Pravno raščišćavanje i Fizičko raščišćavanje završeno do 30.06.2016. godine; i

(b) Pilot-koridor - Pravno raščišćavanje i Fizičko raščišćavanje završeno do jednog ili više datuma koje Strateški Partner dostavi RS, pod uslovom da je određivanje datuma o kojima je dostavljeno obaveštenje u skladu sa planiranim napretkom realizacije nepokretnosti u okviru Projekta i predviđenim potrebama za postavljanje priključaka na Pilot-nepokretnosti; i

(c) zemljišne parcele u deonicama obojenim ljubičastom u Prilogu 5B - Pravno raščišćavanje i Fizičko raščišćavanje završeno do 30.06.2017. godine; i

(d) zemljišne parcele u deonicama obojenim plavom u Prilogu 5B - Pravno raščišćavanje i Fizičko raščišćavanje završeno do 31.12.2019. godine.

((a), (b), (c) i (d): „Rokovi raščišćavanja"

6. ZAKUP I UREĐIVANjE OSTALOG ZEMLjIŠTA

6.1 Opšte načelo

6.1.1 Opšte uzev ali shodno klauzuli 6.1.2, 6.1.3 i 6.1.4, isključivo deonice Ostalog zemljišta:

(a) na kojima je i Pravno raščišćavanje i Fizičko raščišćavanje izvršeno; i, kumulativno

(b) koje su identifikovane kao deonice namenjene za davanje u zakup Društvu u Poslovnom planu (a prema listi sadržanoj u Poslovnom planu u skladu sa klauzulom 4.5.1 ili izmenjenoj/dodatnoj listi sadržanoj ili priključenoj bilo kom Poslovnom planu koji se naknadno usvoji, ali ne uzimajući u obzir naznaku u Poslovnom planu u vezi sa vremenom kada će biti neophodno uređivanje predmetnih deonica);

mogu da se daju u zakup Društvu u skladu sa ovom klauzulom i klauzulom 6.2 („Zemljište za davanje u zakup"). Kako bi se izbegla svaka sumnja, ako dođe do proširenja liste sadržane u Poslovnom planu u skladu sa klauzulom 4.5.1. u bilo kom trenutku u skladu sa Poslovnim planom usvojenim nakon inicijalnog Poslovnog plana, zemljišne parcele sadržane u predmetnoj proširenoj listi će biti uključene i činiće deo „Zemljišta za davanje u zakup"'.

i '..2 Zemljište neophodno za Nepokretnosti na parceli br. 14 (na način definisan u Prilogu 6) smatra se „Zemljištem za davanje u zakup" i Društvo ima pravo da zatraži zaključenje Ugovora o zakupu u svakom trenutku nakon datuma zaključenja ovog Ugovora.

26

kon

6.1.3 Izuzetno, Društvo može da se odluči da uključi deonice Ostalog zemljišta gde nije u potpunosti izvršeno Fizičko raščišćavanje u „Zemljište za davanje u zakup" pod uslovom da ne postoje zakonski izgrađeni objekti upisani u katastar na datim deonicama. Predmetni dodatak ne oslobađa RS obaveze izvršenja Fizičkog raščišćavanja na datim deonicama Ostalog zemljišta u skladu sa klauzulom 5.2.

6.1.4 Društvo ima pravo da povremeno, a dok kompletno Ostalo zemljište ne bude dato u zakup Društvu:

(a) odabere bilo koje katastarske parcele (ali ne i delove katastarskih parcela) koje čine Zemljište za davanje u zakup na kome Fizičko raščišćavanje nije izvršeno („Odabrano zemljište za davanje u zakup");

(b) obavesti RS o svojoj nameri da uzme u Zakup Odabrano zemljište za davanje u zakup; i

(c) shodno prethodnim stavovima (a) i (b), pristupi uzimanju Zakupa prema postupku utvrđenom u klauzuli 6.2 (Odabrano zemljište za davanje u zakup koje je stvarno dato u zakup Društvu u skladu sa klauzulom 6.2: „Zemljište stvarno dato u zakup").

6.2 Postupak davanja u zakup

6.2.1 Društvo podnosi Direkciji, uz primerak dostavljen RS, uredan zahtev za zaključenje Zakupa Odabranog zemljišta za davanje u zakup bez naknade na osnovu člana 10. Uredbe.

6.2.2 RS se obavezuje da obezbedi preduzimanje i izvršenje svih sledećih radnji u rokovima utvrđenim u nastavku:

(a) Direkcija u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od zahteva Društva dostavljenog u skladu sa klauzulom 6.2.1 predlaže Vladi RS dodelu Zakupa Odabranog zemljišta za davanje u zakup na osnovu člana 10. Uredbe;

(b) Vlada RS u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana od datuma predloga Direkcije upućenog u skladu sa klauzulom 6.2.2(a) odobrava dodelu Zakupa Odabranog zemljišta za davanje u zakup Društvu;

(c) Direkcija u roku od osam (8) kalendarskih dana od datuma odobrenja datog u skladu sa klauzulom 6.2.2(6) dostavlja rešenje o dodeli u Zakup Odabranog zemljišta za zakup Društvu.

U roku od sedam (7) kalendarskih dana od (i) izvršenja radnji iz klauzule 6.2.2 i (ii) pravosnažnosti rešenja iz klauzule 6.2.2(c), RS obezbeđuje da Direkcija (u ime zakupodavca):

(a) uputi poziv Društvu (u svojstvu zakupca) da uredno zaključi Ugovor o zakupu; i

(b) uredno zaključi Ugovor o zakupu.

Društvo (u svojstvu zakupca) uredno zaključuje Ugovor o zakupu ubrzo nakon poziva od strane Direkcije upućenog u skladu sa klauzulom 6.2.3.

27

kon

U roku od petnaest (15) Radnih dana od datuma zaključenja konkretnog Ugovora o zakupu, Društvo podnosi uredan zahtev za upis predmetnog Zakupa u nadležni katastar, a shodno uredno predatom podnesku, RS obezbeđuje konačan i pravosnažan upis Zakupa u nadležni katastar u korist Društva, u dodatnom roku od petnaest (15) Radnih dana.

Shodno klauzuli 6.5, postupak utvrđen u klauzulama 6.2.1 - 6.2.5 može da se ponavlja dok celokupno Zemljište za davanje u zakup ne bude dato u zakup Društvu.

Konverzija u pravo svojine

Pravo zakupa Društva na osnovu Ugovora o zakupu konvertuje se u pravo svojine bez dodatnog plaćanja, naknade za konverziju i slično.

6 3.2 Konverzija u pravo svojine se vrši po katastarskoj parceli. Društvo ima pravo na konverziju prava zakupa u pravo svojine u trenutku kada upotrebna dozvola za jednu ili više građevina izgrađenih na katastarskoj parceli postane pravosnažna. Pre ili odmah po završetku svake građevine za koju je izdata upotrebna dozvola, Društvo ima pravo na parcelizaciju dela katastarske parcele na kojoj je predmetna građevina izgrađena u zasebnu katastarsku parcelu koju ne deli ni sa jednom drugom planiranom ili završenom nepokretnosti.

tZ.Z Pošto stekne pravo svojine na katastarskoj parceli u skladu sa klauzulom 6.3.2, Društvo ima pravo na prenos prava svojine na katastarskoj parceli trećim licima, u skladu sa odobrenim Poslovnim planom.

- 4 Nepokretnosti na parceli br. 14

t 4.1 Društvo fizički otpočinje građevinske radove na Nepokretnostima na parceli br. 14 do datuma koji pada 6 (šest) meseci od Dana izvršenja ("Datum početka radova na parceli br. 14"), zavisno od blagovremenog ispunjenja sledećih uslova:

(a) Dan izvršenja je nastupio u roku od 6 (šest) meseci od datuma zaključenja ovog Ugovora; i

(b) Pravno/Fizičko raščišćavanje je izvršeno na katastarskim parcelama za Nepokretnosti na parceli br. 14, a Društvu je dodeljen Zakup neophodan za Nepokretnosti na parceli br. 14 i postupak davanja u zakup je u potpunosti izvršen (uključujući i upis Zakupa u katastar) u roku od jednog (1) meseca od Dana izvršenja; i

(c) dokumentacija je uredno podneta za pribavljanje građevinskih dozvola za Nepokretnosti na parceli br. 14 u roku od jednog (1) meseca nakon izvršenja radnji iz klauzule 6.4.1(6); i

(d) građevinska dozvola za Nepokretnosti na parceli br. 14 je izdata i postala konačna i pravosnažna u roku od jednog (1) meseca nakon izvršenja radnji iz klauzule 6.4.1(c).

((a) - (d): „Preduslovi za početak radova na parceli br. 14")

: 4.2 Članovi društva ulažu maksimalan trud u ispunjenje Preduslova za početak radova na

28

kon

parceli br. 14, pod uslovom da RS ima isključivu odgovornost za ispunjenje Preduslova za početak radova na parceli br. 14 iz klauzule 6.4.1(6) i 6.4.1(d)

Ukoliko neki od Preduslova za početak radova na parceli br. 14 nije ispunjen ili nije pravovremeno ispunjen, Datum početka radova na parceli br. 14 se odlaže shodno tome, a predmetni kasniji datum se smatra „Datumom početka radova na parceli br. 14".

Napredak realizacije

Članovi društva su se sporazumeli da nastoje da Projekat bude realizovan u roku od trideset (30) godina od Dana izvršenja.

Članovi društva su se sporazumeli da nastoje da 50% (pedeset procenata) Projekta („Privremeni prag realizacije") bude realizovano u roku od (20) godina od Dana izvršenja („Ključni datum"). Ključnog datuma, Članovi društva određuju fazu realizacije na Ključni datum, izraženu u procentima realizacije Projekta primenom kriterijuma iz klauzule 6.5.3 („Ostvareni procenat").

Smatra se da je Privremeni prag realizacije ostvaren ako je (i) 50% (pedeset procenata) ukupne površine Zemljišta izgrađeno i ako su (ii) Pilot-nepokretnosti u značajnoj meri završene. U svrhu ove klauzule „ukupna površina Zemljišta" obuhvata kompletnu površinu Zemljišta, uključujući Javno zemljište, Ostalo zemljište i površine Zemljišta određene za bilo koju drugu vrstu namene.

Ukoliko Privremeni prag realizacije nije ostvaren do Ključnog datuma, u tom slučaju:

(a) Društvo ne može da uzme u novi Zakup Ostalo zemljište; i

(b) RS ima pravo da odluči da proda ili na drugi način po tržišnoj vrednosti otuđi deonice Ostalog zemljišta koje nisu date u zakup Društvu („Višak zemljišta").

Ukoliko Privremeni prag realizacije ne bude ostvaren do Ključnog datuma, Društvo dobija prihode od prodaje Viška zemljišta, pri čemu predmetni prihodi imaju istu srazmeru prema ukupnim prihodima od prodaje kao što Ostvareni procenat ima prema Privremenom pragu realizacije (srazmera izražena u procentima: „Srazmerno učešće Društva") (na primer, ako je 25% (dvadeset pet procenata) ukupne površine Zemljišta izgrađeno do Ključnog datuma, što predstavlja 50% (pedeset procenata) Privremenog praga realizacije, Srazmerno učešće Društva iznosi 50% (pedeset procenata) prihoda od prodaje). Ukoliko RS otuđuje Višak zemljišta u fazama, ovo načelo se primenjuje na svako pojedinačno otuđenje.

Rok od dvadeset (20) godina za ostvarenje Privremenog praga realizacije iz ove klauzule pretpostavlja:

(a) da nema kašnjenja Projekta usled propusta RS da pravovremeno izvrši svoje obaveze iz ovog Ugovora; i/ili

(b) da neće doći do pojave Negativnog uticaja od materijalnog značaja.

29

kon

Ukoliko ne dođe do ispunjenja pretpostavki iz klauzule 6.5.6, rok za ostvarenje Privremenog praga realizacije se shodno tome produžava.

Izvođači

Ugovorne strane su saglasne da, pri angažovanju izvođača za izvršenje radova na Ostalom zemljištu, prednost imaju izvođači iz Srbije u odnosu na izvođače iz inostranstva ako ponuda kako izvođača iz Srbije tako i izvođača iz inostranstva bude data pod istim uslovima, pri čemu i izvođač iz Srbije i izvođač iz inostranstva garantuju isti ili gotovo isti kvalitet radova.

UREĐIVANjE JAVNOG ZEMLjIŠTA, IZGRADNjA OBJEKATA Uređivanje Javnog zemljišta

Društvo vrši uređivanje i izgradnju sledećih građevina na Javnom zemljištu u okviru Granica projekta:

(a) javna saobraćajna infrastruktura u okviru Granica projekta (tačka 2.1, poglavlje IV Regulacionog plana (pravila uređenja i građenja);

(b) površine i objekti javne infrastrukture u okviru Granica projekta (vodovodna i kanalizaciona mreža, električna mreža i objekti, sistem daljinskog grejanja i mreža za snabdevanje gasom -tačka 2.2, poglavlje IV Regulacionog plana);

(c) površine u blizini reke u okviru Granica projekta (tačka 2.3, poglavlje IV Regulacionog plana);

(d) javne zelene površine u okviru Granica projekta (tačka 2.4, poglavlje IV Regulacionog plana);

(e) javni komunalni objekti u okviru Granica projekta (na način definisan u tački 2.5, poglavlje IV Regulacionog plana), osim Neuloženih objekata.

Uređivanje Javnog zemljišta se obavlja u skladu sa Poslovnim planom i shodno Zemljištu stvarno datom u zakup.

RS obezbeđuje da:

(a) Pravno raščišćavanje Javnog zemljišta bude obavljeno na način kojim se osigurava direktno sticanje prava svojine na Javnom zemljištu od strane Grada Beograda; i

(b) sticanje Javnog zemljišta od strane Grada Beograda nastupi u istom vremenskom roku predviđenom za izvršenje Pravnog/Fizičkog raščišćavanja.

Društvo pravovremeno obaveštava RS o odabiru deonica Javnog zemljišta koje su prve na redu za uređivanje od strane Društva („Odabrano javno zemljište"). Opšte uzev, isključivo deonice Javnog zemljišta:

(a) koje služe za pripremanje i opremanje Zemljišta stvarno datog u zakup odnosno

30

kon

Zemljišta za davanje u zakup; i

(b) na kojima je izvršeno i Pravno raščišćavanje i Fizičko raščišćavanje

mogu biti određene kao Odabrano javno zemljište. Izuzetno, Društvo može da uzme deonice Javnog zemljišta na kome Fizičko raščišćavanje nije u potpunosti izvršeno kao Odabrano javno zemljište. Predmetno dodavanje zemljišta ne oslobađa RS obaveze da izvrši Fizičko raščišćavanje predmetnih deonica Javnog zemljišta u skladu sa klauzulom 5.2.

7.1.5 U roku od petnaest (15) kalendarskih dana od predloga Društva za finansiranje uređivanja Odabranog javnog zemljišta, RS obezbeđuje zaključenje Ugovora o uređivanju javnog zemljišta od strane nadležne Državne institucije na zadovoljstvo Društva. koji između ostalog predviđa:

(a) pravo i obavezu Društva da sprovede uređivanje Odabranog javnog zemljišta u skladu sa Regulacionim planom;

(b) obavezu nadležne Državne institucije da izvrši prenos prava ulaska u posed Odabranog javnog zemljišta Društvu u roku od petnaest (15) kalendarskih dana od datuma zahteva Društva za ulazak u posed;

(c) obavezu Državnog organa i RS da obezbedi izdavanje svih dozvola neophodnih za izvršenje radova na uređivanju Odabranog javnog zemljišta i pripadajućih upotrebnih dozvola u roku od trideset (30) kalendarskih dana od datuma podnošenja urednog zahteva za izdavanje dozvola;

(d) potpunu samostalnost Društva u odabiru projektnih organizacija i izvođača radova i ostalih stručnih konsultanata angažovanih na uređenju Odabranog javnog zemljišta;

(e) u meri u kojoj postoji obaveza prema Merodavnom pravu, Državna institucija ima obavezu da imenuje lice za nadzor radova; predmetni nadzor radova se obavlja istovremeno sa nadzorom radova od strane lica koje imenuje Društvo, pri čemu je potonji isključivo odgovoran za davanje instrukcija izvođačima i overu situacija;

(f) u meri u kojoj je garancija obavezna prema Merodavnom pravu, Društvo polaže garanciju za svoje obaveze po osnovu Ugovora o uređivanju javnog zemljišta u formi menice ili tome slično; u Ugovoru o uređivanju javnog zemljišta i ispravama neophodnim za aktiviranje menica jasno se navodi da menice Društva mogu da se aktiviraju isključivo do iznosa određenih ali neplaćenih obaveza Društva na osnovu Ugovora o uređivanju javnog zemljišta;

(g) u meri u kojoj je neophodno prema obavezama iz aranžmana definisanih u klauzuli 4.2.1(e), odredbama kompletne kompenzacije između Naknada i doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta za kompletan Projekat i Troškova uređivanja javnog zemljišta za kompletan Projekat, RS obezbeđuje zaključenje od strane Državne institucije Ugovora o uređivanju javnog zemljišta.

31

kon

Uređene deonice Odabranog javnog zemljišta se predaju nadležnoj Državnoj instituciji, a pravo svojine na svim radovima završenih deonica prelazi na nadležnu Državnu instituciju ili RS.

U meri dozvoljenoj Merodavnim pravom, Društvu pripadaju sledeća prava na uređenim deonicama Odabranog javnog zemljišta:

(a) pravo da vrši usluge upravljanja imovinom i pravo da naplaćuje odgovarajuću naknadu za upravljanje imovinom po osnovu predmetnih usluga;

(b) druga prava neophodna za pravilno upravljanje uređenim deonicama Odabranog javnog zemljišta u cilju postizanja nivoa iskustva prema zahtevu Strateškog partnera, uključujući bez ograničenja pravo na korišćenje i upravljanje javnim zemljištem uključujući bez ograničenja. pravo na upravljanje oglašavanjem i na postavljanje kioska, objekata za prodaju hrane i pića, kao i drugih uobičajenih atrakcija na javnim mestima u celinama u okviru master-plana.

Ugovorne strane sarađuju u nastojanjima da ova klauzula proizvede najviši stepen pravnog dejstva u okviru ograničenja u Merodavnom pravu.

2 Uloženi objekti

2.1 U roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od Dana izvršenja, RS sprovodi povećanje kapitala Društva nenovčanim ulogom prava svojine na Uloženim objektima i pripadajućem zemljištu u kapital Društva („Nenovčani ulog").

2.2 Procena vrednosti Nenovčanog uloga za svaki pojedinačni Uloženi objekat se vrši u skladu sa Merodavnim pravom, a nakon unosa Nenovčanog uloga kapital Društva se povećava za predmetni iznos.

2.3 U roku od trideset (30) Radnih dana od datuma prvog puštanja u tečaj zajma za Dodatno finansiranje iz klauzule 11.2(a), preduzimaju se i izvršavaju sledeće radnje:

(a) RS dostavlja zadovoljavajući dokaz Strateškom partneru koji svedoči da (i) RS ima puno i nesporno pravo svojine na Uloženim objektima, bez Tereta i (ii) RS ima puno i nesporno pravo svojine na pripadajućem zemljištu uz Uložene objekte, bez Tereta;

(b) RS obezbeđuje sve neophodne državne/radnje Direkcije za potrebe prenosa prava svojine na Objektima kao Nenovčanog uloga;

(c) dostavljanje odgovarajuće odluke o povećanju kapitala od strane Društva (uredno overene. na potencijalni zahtev nekog od Članova društva);

(d) Društvo upisuje povećanje kapitala u Privredni registar;

(e) Članovi društva zaključuju izmene i dopune Ugovora o osnivanju (uredno overene, na potencijalni zahtev nekog od Članova društva) kako bi se unelo povećanje kapitala na osnovu Nenovčanog uloga, a koje služe kao isprava o prenosu prava svojine na Uloženim objektima sa RS na Društvo, kao i sva dokumenta, izjave, potvrde i isprave neophodne za upis prenosa prava svojine

32

kon

na Uloženim objektima sa RS na Društvo;

(f) Društvo podnosi nadležnom katastru uredan zahtev za upis isključivog vlasnika na Uloženim objektima;

(g) predaja ispražnjenih Uloženih objekata Društvu u posed.

".2.4 Shodno podnošenju urednog zahteva za upis, RS obezbeđuje upis Društva u nadležni katastar u svojstvu isključivog vlasnika Uloženih objekata, bez Tereta, u roku od petnaest (15) Radnih dana od podnošenja urednog zahteva za upis.

7.2.5 Nenovčani ulog neće dovesti do promene procentualnog učešća u kapitalu Društva, prava Članova društva na raspodelu viška kapitala i prava glasa.

7.2.6 Društvo vrši renoviranje Uloženih objekata prema standardima i u skladu sa Poslovnim planom.

7.3 Neuloženi objekti i Krst sa Male pijace

7.3.1 Društvo ima pravo ali ne i obavezu da finansira renoviranje Neuloženih objekata. Renoviranje Neuloženih objekata se vrši u skladu sa i do nivoa međunarodnih standarda industrije.

7.3.2 Društvo ima pravo da se povremeno odluči za renoviranje jednog ili više Neuloženih objekata („Odabrani neuloženi objekti") i obavesti RS o predmetnom odabiru. Obaveštenje sadrži krajnji datum planiranog početka radova na renoviranju jednog ili više Odabranih neuloženih objekata.

7.3.3 Nakon dostavljanja obaveštenja u skladu sa klauzulom 7.3.2, Članovi društva se bez odlaganja dogovaraju o načinu pribavljanja finansiranja za renoviranje jednog ili više Odabranih neuloženih objekata, radove na renoviranju, a RS obezbeđuje izdavanje svih dozvola za renoviranje do planiranog datuma početka radova na renoviranju.

7.3.4 RS se obavezuje:

(a) da ne vrši raspolaganje Neuloženih objekata i da ih zadrži u državnoj svojini; i

(b) da osigura dalje korišćenje Neuloženih objekata za javne namene (koje su navedene u Prilogu 2A) za vreme trajanja Ugovora.

7.3.5 Društvo ima mogućnost da koristi bez plaćanja dodatne naknade Odabrane neuložene objekte renovirane u skladu sa ovom klauzulom. Društvo će obavestiti RS o korišćenju mogućnosti za korišćenje renoviranih Odabranih neuloženih objekata u obaveštenju dostavljenom u skladu sa klauzulom 7.3.2. RS zaključuje odgovarajući ugovor ili obezbeđuje da isti zaključi jedna ili više nadležnih strana u vezi sa korišćenjem Odabranih neuloženih objekata od strane Društva.

7.3.6 RS se obavezuje da zadrži na postojećem mestu i očuva građevinu poznatu kao „Krst sa Male pijace" koja se nalazi u parku između Karađorđeve i Svetonikolskog trga.

7.4 Izvođači

33

kon

Ugovorne strane su saglasne da, pri angažovanju izvođača za izvršenje radova na Javnom zemljištu, prednost imaju izvođači iz Srbije u odnosu na izvođače iz inostranstva ako ponuda kako izvođača iz Srbije tako i izvođača iz inostranstva bude data pod istim uslovima, pri čemu i izvođač iz Srbije i izvođač iz inostranstva garantuju isti ili gotovo isti kvalitet radova.

8. SANACIJA ŽIVOTNE SREDINE, GEOTEHNIČKI RIZICI I RADOVI NA

OTKRIVANjU NUS

8.1 Sanacija životne sredine

8.1.1 RS obezbeđuje, isključivo na svoj račun, sanaciju životne sredine na Zemljištu ukoliko je isto neophodno u cilju uklanjanja Opasnih materijala (uključujući i toksično tlo) sa Zemljišta („Sanacija životne sredine").

8.1.2 Dinamički plan za Sanaciju životne sredine za bilo koji deo Zemljišta u skladu je sa dinamičkim planom iz Studije nultog stanja u skladu sa klauzulom 4.5.2(6).

Po dostavi Studije nultog stanja, Članovi društva mogu uneti izmene i dopune Rokova raščišćavanja isključivo u vezi sa izvršenjem Sanacije životne sredine.

8.1.3 Ako se Strateški partner odlučio da finansira Troškove dodatne sanacije (na osnovu dostavljenog Obaveštenja o prihvatanju troškova dodatne sanacije), primenjuje se sledeće:

(a) RS obezbeđuje, isključivo na sopstveni račun, Sanaciju životne sredine dok se ne potroši celokupan iznos Ciljnih troškova sanacije na Sanaciju životne sredine, prema uslovima „van dohvata ruke" („Osnovna sanacija životne sredine"); i

(b) po izvršenju Osnovne sanacije životne sredine, ali zavisno od zaključenja Zajma za dodatnu sanaciju, RS će obezbediti preostali deo Sanacije životne sredine do iznosa Troškova dodatne sanacije („Dodatna sanacija životne sredine");

(c) Troškovi dodatne sanacije će se finansirati posebnim zajmom ili zajmovima sa prvenstvom otplate koje odobri Strateški partner ili jedno ili više njegovih Povezanih lica u svojstvu zajmodavca, za RS u svojstvu zajmoprimca („Zajam za dodatnu sanaciju");

(d) ako, nakon izvršene Dodatne sanacije životne sredine, Sanacija životne sredine i dalje nije završena, u tom slučaju (i) RS neće imati obavezu da obezbedi završetak Sanacije životne sredine iznad i van obima Dodatne sanacije životne sredine, (ii) Strateški partner neće imati obavezu finansiranja završetka Sanacije životne sredine i (iii) Članovi društva će bez odlaganja stupiti u pregovore prema načelu savesnosti i poštenja o tome da li i kako nastaviti sa završetkom Sanacije životne sredine; ova odredba se neće tumačiti kao obaveza bilo koje Ugovorne strane da obezbedi ili finansira završetak Sanacije životne sredine iznad i van obima Dodatne sanacije životne sredine.

:

34

kon

troškova dodatne sanacije nije dostavljeno i pod uslovom da ne dođe do raskida ovog Ugovora na

osnovu klauzule 4.6.3(6), na Sanaciju životne sredine će se isključivo primenjivati klauzule 8.1.1

i 8.1.2.

9. OSTALE OBAVEZE RS

9.1 Infrastruktura

9.1.1 RS obezbeđuje, isključivo na sopstveni račun, izgradnju komunalne infrastrukture i pružanje komunalnih usluga (uključujući vodu, struju, gas, saobraćajnice, kanalizaciju i telekomunikacije) do granica Projekta prema količini, kvalitetu i kapacitetu detaljno definisanom u Regulacionom planu uključujući i sva spoljna saobraćajna rešenja, veze sa linijama podzemne železnice i tramvaja („Osnovna infrastruktura") do Granica projekta do datuma koji nastupi ranije:

(a) jedan ili više datuma koje Društvo dostavi RS (jednom ili više puta), pri čemu predmetno obaveštenje sadrži (i) datume za realizaciju Osnovne infrastrukture (ili delova iste) i (ii) kapacitet/količine Osnovne infrastrukture koja se mora realizovati na određeni datum, pod uslovom da je određivanje datuma/kapaciteta o kojima je dostavljeno obaveštenje u skladu sa planiranim napretkom realizacije nepokretnosti u okviru Projekta; ili

(b) 31.12.2019. godine.

Kako bi se izbegla svaka sumnja, kompletna Osnovna infrastruktura mora da bude realizovana najkasnije do 31.12.2019. godine.

9.1.2 Pored obaveze RS da obezbedi Osnovnu infrastrukturu iz klauzule 9.1.1, RS obezbeđuje isključivo na svoj račun ili na račun Grada Beograda (zavisno od slučaja), komunalne usluge do granica svakog od blokova sa kapacitetima prema specifikaciji iz Priloga 12 u roku od trideset (30) dana od datuma podnošenja zahteva za izdavanje građevinske dozvole za građevine koje je potrebno izgraditi u predmetnom bloku. Društvo obaveštava RS o podnošenju odgovarajućeg zahteva za izdavanje građevinske dozvole. Kako bi se izbegla svaka sumnja, Društvo ne može da odbije troškove nastale na teret RS/Grada Beograda u pribavljanju komunalnih usluga u skladu sa Prilogom 12 od Naknade/doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

9.2 Zoniranje i izdavanje dozvola

9.2.1 RS se obavezuje da ne donosi izmene i dopune Regulacionog plana bez prethodnog pristanka Strateškog partnera.

9.2.2 Strateški partner ima pravo na povremenu izmenu specifikacije Projekta ukoliko smatra da je ista neophodna ili poželjna za uspeh Projekta, u kom slučaju RS ulaže maksimalan trud da izmene i dopune Regulacionog plana obuhvate izmenjene specifikacije Projekta u najkraćem mogućem roku, ali najkasnije šest (6) meseci od

35

kon

datuma kada RS primi obaveštenje o izmeni specifikacije Projekta. U tom slučaju, izmenjeni Regulacioni plan se dostavlja na način koji omogućava direktno izdavanje građevinskih (i sličnih) dozvola na ime Društva, bez potreba za daljim izmenama i dopunama regulacionog plana (prostorni plan, plan generalne regulacije ili plan detaljne regulacije).

92.3 RS obezbeđuje:

(a) izdavanje svih dozvola Društvu u najkraćem mogućem roku ali najkasnije u roku od trideset (30) kalendarskih dana od datuma uredno podnetog zahteva za izdavanje dozvole; i

(b) izdavanje svih građevinskih/upotrebnih dozvola Društvu kojima se priznaje oslobođenje od plaćanja Naknada/doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta za kompletan Projekat po osnovu plaćanja Troškova uređivanja javnog zemljišta za kompletan Projekat i kojima se konstatuje da ne postoji obaveza plaćanja Naknada/doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta po osnovu predmetne građevinske dozvole.

-.2.4 RS obezbeđuje da se pre ili neposredno nakon završetka svake građevine za koju je izdata upotrebna dozvola, katastarska parcela na kojoj je izgrađena predmetna građevina parcelizuje u zasebnu katastarsku parcelu koju ne deli sa drugom planiranom nepokretnosti.

-.2.5 RS obezbeđuje da se sve radnje sa Državnim institucijama u vezi sa izdavanjem dozvola za Projekat završavaju preko jedne agencije/ institucije koju odredi RS i da se svi poslovi obave efikasno i ažurno.

Očuvanje zakonskog okvira i izmene zakona i propisa

-.3.1 RS se obavezuje da donese sve neophodne izmene zakona i propisa odnosno, zavisno od slučaja, da u svakom trenutku očuva određene ključne odlike zakonskog okvira koje su neophodne ili poželjne kako bi se proizvelo puno pravno dejstvo odredaba ovog Ugovora.

:.3.2 Sve predmetne izmene zakona i propisa, ključne odlike zakonskog okvira koje je potrebno očuvati u svakom trenutku, kao i izmene neophodne za garantovanje zaštite investicija uloženih od strane ili u ime Strateškog partnera zajedno sa planom sprovođenja izmena utvrđene su u Prilogu 13 („Ključni zakonski okvir i izmene zakona i propisa").

93.3 Ova klauzula 9.3 se tumači na sledeći način:

(a) Vlada RS predlaže izmene zakona i propisa;

(b) U meri u kojoj izmene zakona i propisa predložene od strane vlade RS ne usvoji Narodna skupština, RS sastavlja alternativni predlog/rešenje sa istim privrednim efektom za Strateškog partnera/Društvo kao zakonske izmene predviđene Ključnim zakonskim okvirom i izmenama zakona i propisa i ulaže maksimalan trud u sprovođenju alternativnog predloga/rešenja;

(c) Vlada RS se uzdržava od predloga izmena zakona i propisa u suprotnosti sa^

36

kon

načelima/obavezama iz Ključnog zakonskog okvira i izmena zakona i propisa i/ili na drugi način u suprotnosti sa ovim Ugovorom.

9.3.4 Propust na strani RS da ispoštuje ovu klauzulu ne daje pravo Strateškom partneru/Društvu da zatraži posebno izvršenje, ali će se smatrati kršenjem kojim se konstituiše (i) Razlog za aktiviranje prodajne opcije pri povlačenju i/ili (ii) osnov za odštetu.

9.4 Predaja Odabranog zemljšta za davanje u zakup na osnovu Zakupa

Bez obzira na odredbe Ugovora o zakupu, RS se ovim obavezuje da obezbedi predaju površina Odabranog zemljišta za davanje u zakup Društvu u skladu sa uslovima i dinamičkim planom sadržanim u relevantnim Ugovorima o zakupu.

9.5 Konverzija prava zakupa u pravo svojine

9.5.1 Bez obzira na odredbe Ugovora o zakupu, RS se ovim obavezuje da obezbedi konverziju Zakupa na osnovu Ugovora o zakupu u pravo svojine i izdavanje svih uslova i pristanaka za konverziju prava Društva u pravo svojine u roku od trideset (30) dana od datuma ispunjenja uslova za konverziju prava zakupa u pravo svojine u skladu sa klauzulom 6.3.2.

9.5.2 RS se ovim obavezuje da obezbedi uredan upis prava svojine Društva na predmetnim katastarskim parcelama u nadležni registar, bez Tereta (osim onih koje načini Društvo) u roku od trideset (30) dana od podnošenja zahteva za upis prava svojine Društva.

9.6 Prenos Zakupa

-.6.1 Bez obzira na odredbe Ugovora o zakupu, u slučaju reorganizacije Društva u skladu sa klauzulom 12.4, RS se ovim obavezuje da obezbedi izdavanje svih uslova i pristanaka za prenos delova prava Društva po osnovu Zakupa na izdvojena lica ili zavisna lica u roku od trideset (30) dana od datuma podnošenja prijave za predmetni prenos.

-.6.2 U slučaju prenosa prava Društva na osnovu Zakupa, RS se ovim obavezuje da obezbedi uredan upis prava primaoca u vezi sa prenosom dela prava Društva na osnovu Zakupa u nadležni katastar, bez Tereta (osim onih koje načini Društvo) u roku od (30) dana od podnošenja zahteva za upis prava primaoca.

-. 6. 3. Ugovorne strane priznaju da Merodavno pravo propisuje obavezu izdavanja građevinske dozvole za zemljište u Zakupu pre prenosa prava Društva po osnovu predmetnog Zakupa.

Izvršenje Ugovora o zakupu

RS se ovim obavezuje da pravovremeno izvrši, kao i da obezbedi da Direkcija pravovremeno izvrši sve svoje obaveze iz Ugovora o zakupu.

.0. OBAVEZE STRATEŠKOG PARTNERA Glavne obaveze

Shodno drugim uslovima iz Ugovora, Strateški partner plaća celokupan iznos Ukupne

37

kon

finansijske obaveze u skladu sa Poslovnim planom. 10.2 Finansiranje

10.2.1 Finansiranje (opšte)

Finansiranje Društva će biti obezbeđeno kombinacijom:

(a) prihoda od prodaje naplaćenih od kupaca;

(b) zaduživanja kod banaka, a Članovi društva su se sporazumeli da Društvo ima pravo na korišćenje Odabranog zemljišta za davanje u zakup kao sredstva obezbeđenja predmetnih dugovanja;

(c) finansiranje kapitala i dugovanja od strane ili u ime Strateškog partnera;

(d) investicije trećih lica koje organizuje Strateški partner.

Detalji finansijskog plana čine deo Poslovnog plana. 10.2.2 Finansiranje kapitala i dugovanja

Strateški partner je saglasan da pribavi finansiranje Društva bilo direktno ili indirektno preko svojih Povezanih lica ili povezanih društava na sledeći način:

(a) u vezi sa finansijskom obavezom iz klauzule 10.2.1(c), Strateški partner:

(i) ulaže dodatni kapital u ukupnom iznosu do 150.000.000 EUR (sto pedeset miliona evra); i

(ii) pribavlja Društvu kamatonosne zajmove člana društva u ukupnom iznosu do 150.000.000 EUR (sto pedeset miliona evra)

((i) i (ii): „Ukupna finansijska obaveza").

Ukupna finansijska obaveza se izvršava od strane ili u ime Strateškog partnera po pozivu za uplatu dodatnog kapitala na osnovu predloga Nadzornog odbora i odluka Skupštine u skladu sa Poslovnim planom („Poziv za uplatu dodatnog kapitala"); U Pozivima za uplatu dodatnog kapitala navodi se da li se od Strateškog partnera traži zajam člana društva ili finansiranje kapitala;

(b) Shodno Poslovnom planu i konkretnom Pozivu za uplatu dodatnog kapitala, prvih 20.000.000 EUR (dvadeset miliona evra) finansiranja od strane Strateškog partnera je u formi kapitala;

(c) Strateški partner je saglasan da pribavi zajam člana društva i/ili finansiranje kapitala u roku koji odredi Nadzorni odbor, a u skladu sa Poslovnim planom, a koji ni u jednom slučaju neće biti kraći od 30 (trideset) Radnih dana od upućenog Poziva za uplatu dodatnog kapitala;

(d) kako bi se izbegla svaka sumnja, Strateški partner neće biti u obavezi da finansira Društvo preko iznosa Ukupne finansijske obaveze.

kon

10.2.3 Bez izmena učešća

Dodatno finansiranje kapitala ili dugovanja od strane Strateškog partnera neće izmeniti procentualno učešće u kapitalu Društva, prava na raspodelu viška kapitala i prava glasa.

10.3 Zoniranje

Strateški partner je predvideo ulazne podatke za master-plan Projekta („Planirane nepokretnosti") i da RS obezbedi unos Planiranih nepokretnosti u Regulacioni plan . Strateški partner ima pravo na izmenu specifikacije Planiranih nepokretnosti u kasnijim fazama, koju smatra primerenom za potrebe realizacije Projekta.

10.4 Izvršavanje usluga

10.4.1 Strateški partner i njegova Povezana lica ili povezana društva će biti jedini i isključivi dobavljači sledećih usluga Društvu:

(a) usluge projektovanja, izgradnje i upravljanja;

(b) usluge prodaje i marketinga;

(c) usluge upravljanja brigom o kupcima i odnosima sa kupcima; i (d) usluge informacionih tehnologija i ostale povezane usluge. („Usluge")

.0.4.2 Potpisivanjem ovog Ugovora, Članovi društva su se sporazumeli da će Usluge izvršavati Strateški partner ili njegova Povezana lica ili povezana društva, a RS ovim daje pristanak na predmetne aranžmane.

.0.4.3 Strateški partner može da izvršava Usluge direktno, preko svojih Povezanih lica ili povezanih društava ili angažovanjem podizvođača koji su renomirana preduzeća za stručne usluge, a Strateški partner će imati pravo da naplati Društvu naknadu za upravljanje/koordinaciju u vezi sa predmetnim Uslugama. Ovim se podrazumeva da će Usluge obuhvatiti pružanje pomoći Društvu i ne isključuje se angažovanje eksternih konsultanata i/ili internih resursa Društva.

.0.4.4 Strateški partner, njegova Povezana lica i povezana društva će imati pravo na naknadu za Usluge jednaku 3% (tri procenta) ukupnih troškova uređivanja i izgradnje za Projekat. Pomenuta naknada ne obuhvata naknade koje se plaćaju eksternim konsultantima.

0.5 Princip „van dohvata ruke"

Strateški partner obezbeđuje da Društvo ne zaključi posao, ugovor ili sporazum bilo koje vrste sa bilo kojim Povezanim licem ili povezanim društvom Strateškog partnera osim posao, ugovor ili sporazum koji je u skladu sa uslovima principa „van dohvata ruke".

:0.6

Obaveza obaveštavanja

39

kon

Strateški partner bez odlaganja obaveštava RS čim dođe do saznanja da nepokretnost na bilo kom delu Zemljišta u skladu sa ovim Projektom nije komercijalno održiva iz bilo kog razloga. Strateški partner potom razmatra sa RS najbolje mogućnosti za rešenje tog dela Zemljišta i ako se međusobno sporazumeju, Društvo daje ponudu RS da predmetne delove Zemljišta izostavi iz obima Projekta i vrati RS.

11. DODATNO FINANSIRANjE OD STRANE STRATEŠKOG PARTNERA

11.1 Obaveza Strateškog partnera da pribavi dodatno finansiranje ni na koji način ne prejudicira obavezu RS da izvrši Pravno raščišćavanje i Fizičko raščišćavanje do Rokova raščišćavanja ili da izvrši druge obaveze u skladu sa ovim Ugovorom, osim

(a) obaveze RS da obezbedi Dodatnu sanaciju životne sredine. koja zavisi od zaključenja Zajma za dodatnu sanaciju;

(b) obaveze Društva da unese Uložene objekte u skladu sa klauzulom 7.2.3 koja zavisi od prvog puštanja u tečaj zajma za Dodatno finansiranje iz klauzule 11,2(a).

(c) obaveze Društva da otpočne nadoknadu Troškova otkrivanja NUS u skladu sa

klauzulom 5.3.4, koja zavisi od prvog povlačenja zajma za Dodatno finansiranje iz klauzule 11.2(a), s tim da se ovaj uslov poništava u slučaju da RS zakasni sa prvim povlačenjem, na način definisan u klauzuli 5.3.4.

11.2 Strateški partner će pribaviti sledeće zajmove RS:

(a) zajam namenjen finansiranju troškova Pravnog raščišćavanja i Fizičkog raščišćavanja u iznosu od 40.000.000 EUR (četrdeset miliona evra);

(b) zajam namenjen finansiranju troškova infrastrukture neophodne za Projekat u iznosu od 90.000.000 EUR (devedeset miliona evra); i

(c) zavisno od dostavljanja Obaveštenja o prihvatanju troškova dodatne sanacije, Zajam za dodatnu sanaciju.

((a),(b) i Zajam za dodatnu sanaciju: „Dodatno finansiranje")

11.3 Dodatno finansiranje, između ostalog:

(a) ima formu jednog ili više zajmova sa prvenstvom otplate od Strateškog partnera ili jednog ili više njegovih Povezanih lica, kao zajmodavaca, odobrenih RS kao zajmoprimcu;

(b) obezbeđeno je punom državnom garancijom RS;

(c) ima strukturu dugoročnog zajma sa definisanim planom otplate;

(d) ima cenu u skladu sa tržišnim cenama zaduživanja Strateškog partnera;

(e) obuhvata mehanizam praćenja puštanja u tečaj kojim se osigurava namensko korišćenje Dodatnog finansiranja;

kon

(f) sadrži druge odredbe uobičajene za prekogranična finansiranja ove vrste;

(g) omogućava puštanje u tečaj Zajma za dodatnu sanaciju tek pošto RS izvrši Osnovnu sanaciju životne sredine;

(h) ne dovodeći u pitanje obavezu RS da se pridržava definisanog plana otplate, Zajmom za dodatnu sanaciju će biti predviđeno da, u slučaju nepotpune otplate zajma do trenutka kada Društvo otpočne raspodelu dividende, svi primljeni iznosi ili iznosi koji treba da budu primljeni od strane RS po osnovu dividendi budu iskorišćeni za otplatu Zajma za dodatnu sanaciju.

11.4 Strateški partner može da ispuni svoju obavezu pribavljanja Dodatnog finansiranja tako što će organizovati da Dodatno finansiranje pribavi drugi domicilni entitet u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uključujući i državne entitete.

11.5 Kako bi se izbegla svaka sumnja, Strateški partner nije u obavezi da organizuje Zajam za dodatnu sanaciju ukoliko Obaveštenje o prihvatanju troškova dodatne sanacije nije dostavljeno u skladu sa klauzulom 4.6.1(6).

12. FINANSIRANjE, POSLOVNI PLAN, POLITIKA RASPODELE VIŠKA KAPITALA

12.1 Finansiranje

Članovi društva su se sporazumeli da se finansiranje Društva vrši u skladu sa klauzulom 10.2.

12.2 Poslovni planovi

12.2.1 Društvo realizuje Projekat u skladu sa Poslovnim planom i ovim Ugovorom.

12.2.2 Članovi društva obezbeđuju da Skupština usvoji Poslovni plan u roku od šest (6) meseci od Dana izvršenja.

.2.3 Politika raspodele viška kapitala

.2.3.1 Redosled otplate zajmova i politika raspodele viška kapitala Društva po izmirenju dugovanja i obaveza prema dobavljačima usluga u svojstvu trećih lica, shodno važećim finansijskim obavezama i garancijama prema bankama koje daju finansiranje Društvu je sledeći:

(a) otplata zajmova člana društva i sličnog finansiranja koje se ne odnosi na kapital zajedno sa kamatom na iste srazmerno dugovnom saldu po osnovu predmetnih zajmova člana društva i sličnog finansiranja koje se ne odnosi na kapital;

(b) otplata zajmova odobrenih od banaka u svojstvu trećih lica i ostalih finansijskih institucija; i

(c) nakon ispunjenja napred navedenog a shodno odluci Skupštine, prema sopstvenom nahođenju, da izvrši raspodelu viška sredstava ili dela istog, preostala sredstva zakonski raspoloživa za raspodelu od strane Društva

41

kon

raspodeljuju se kao dividende Članovima društva srazmerno učešću Članova društva u kapitalu Društva.

2.3.2 U slučaju nepotpune otplate Zajma za dodatnu sanaciju do trenutka kada Društvo otpočne raspodelu dividende, svi primljeni iznosi ili iznosi koji treba da budu primljeni od strane RS po osnovu dividendi biće iskorišćeni za otplatu Zajma za dodatnu sanaciju; ova obaveza ni u kom slučaju ne prejudicira obavezu RS da se pridržava plana otplate Zajma za dodatnu sanaciju.

12.4 Reorganizacija društva

.2.4.1 Ako je Poslovnim planom predviđeno da deo Zemljišta stvarno datog u zakup ili drugog sredstva Društva bude izdvojeno u zasebni privredni subjekt ili, ukoliko Merodavno pravo dopušta, uloženo u kapital zasebnog privrednog subjekta u punom vlasništvu Društva (subjekti osnovani izdvajanjem ili nenovčanim ulogom: „Novoformirana društva"), Članovi društva su saglasni da glasaju u korist izdvajanja ili nenovčanog uloga pod uslovom da su ugovor o osnivanju, ugovor članova društva ili izmene i dopune ovog Ugovora (zavisno od slučaja) usaglašeni sa primenom upravljačke strukture Društva u Novoformiranim društvima.

12.4.2 Shodno sporazumu između Članova društva, udeli u izdvojenim pravnim licima mogu da budu podložni posebnom dogovoru o procedurama prenosa.

13. UPRAVLjANjE DRUŠTVOM I PRAVA ČLANOVA

Članovi potvrđuju da je upravljačka struktura Društva u skladu sa Ugovorom o osnivanju i ovim Ugovorom i da je čine Skupština, Nadzorni odbor, Direktor i Zamenik direktora. Bliže odredbe o tim telima i njihovim nadležnostima utvrđene su u Ugovoru o osnivanju i dalje razrađene u nastavku.

3.1 Skupština

Skupština je najviši organ Društva. Detalji o organizaciji Skupštine utvrđeni su u Ugovoru o osnivanju i odgovarajućim zakonskim odredbama.

13.1.1 Obaveštenje

Skupštinu može sazvati Nadzorni odbor ili bilo koji od Članova. Sva obaveštenja o sazivanju Skupštine daju se u skladu sa odredbama ZPD preporučenim pismom uz istovremeno slanje faksom ili elektronskom poštom i zahtevom za potvrdom. U obaveštenju se navodi vreme, mesto i dnevni red, predlog zaključaka sa pratećim materijalima i zahtevi u pogledu učešća na predloženoj sednici, kao i drugi zahtevi iz ZPD.

13.1.2 Zapisnici sa Skupština

Članovi će se postarati da se na Skupštini vodi zapisnik u kome se barem navodi zvanični naziv Društva. mesto i vreme, ime predsednika Skupštine i zapisničara, sažet opis rasprave po svakoj tački dnevnog reda, rezultati glasanja po svakoj tački dnevnog reda, broj glasova za odluku, protiv odluke i uzdržanih, sve prigovore

42

kon

Članova ili izdvojena mišljenja Članova i primedbe Direktora, spisak Članova i ostalih lica koja prisustvuju sednici Skupštine. Taj zapisnik potpisuju predsednik Skupštine, zapisničar i lica koja prisustvuju sednici Skupštine.

Zapisnik sa Skupštine se zvanično dokumentuje dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku. U slučaju neslaganja između engleskog i srpskog jezika, isključivo između Akcionara, prednost ima engleski jezik.

13.1.3 Kvorum

Na svakoj Skupštini, za postojanje kvoruma potrebno je prisustvo od pedeset odsto plus jedan (50% + 1) ukupnih prava glasa svih Članova Društva sa pravom glasa na osnovu člana 13.1.4 ovog Ugovora.

U slučaju da prvobitno sazvana Skupština nema kvorum, ponovljena sednica Skupštine održaće se najranije deset (10) kalendarskih dana i najkasnije trideset (30) dana od datuma kada je trebalo održati prvobitno sazvanu Skupštinu. Na toj ponovljenoj sednici Skupštine, kvorum predstavlja prisustvo jedne trećine (1/3) ukupnog broja glasova svih Članova Društva.

13.1.4 Glasanje i većina

Sve odluke Skupštine donose se većinom od pedeset odsto plus jedan (50%+1) od datih glasova na Skupštini, osim sledećih odluka koje se moraju doneti jednoglasno sa sto odsto (100%) ukupnih glasova:

(a) odluke da se napusti ili umanji obim Projekta;

(b) odluke da se proširi obim Projekta; (c) odobrenja Poslovnog plana;

(d) odobrenja izmena korporativne svrhe i/ili promene registrovane poslovne delatnosti Društva;

(e) odobrenja povećanja kapitala Društva; (f) odobrenja umanjenja kapitala Društva;

(g) odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka; (h) odobrenja promene registrovanog sedišta Društva;

(i) odobrenja promene pravnog oblika Društva, kotiranju ili prestanku kotiranja Društva, spajanju ili razdvajanju, podeli, odvajanju;

(j) odluke o likvidaciji, prestanku i podnošenju predloga za pokretanje stečaja Društva;

(k) odluke o sticanju sopstvenih udela Društva;

(l) odluke o izdavanju hartija od vrednosti Društva (dužničkih, vlasničkih ili hibridnih);

43

kon

(m)

(n) (o) (p)

(q) (R)

(S)

(t)

(u)

(V)

imenovanja i opoziva člana Nadzornog odbora pod uslovom da svaki Član podržava imenovanje člana Nadzornog odbora koga je predložio drugi Član u skladu sa klauzulom 13.2;

utvrđivanja naknade za rad ili plate članova Nadzornog odbora ukoliko se utvrdi da su takve naknade ili plate primerene;

potvrđivanja imenovanja i opoziva revizora Društva na sugestiju Nadzornog odbora;

odobrenje raspolaganja imovinom Društva velike vrednosti osim raspolaganja koja su odobrena u Poslovnom planu;

odobrenje zaduživanja Društva kod drugog lica (osim kod zavisnog društva u potpunom vlasništvu u skladu sa Poslovnim planom);

izmene Ugovora o osnivanju Društva;

zaključivanje zajedničkih ulaganja ili ortakluka bilo koje vrste uključujući tajne ortakluke ili bilo kojih ugovora koji drugoj strani daju pravo na učešće u dobiti Društva ili mu daju pravo na naknadu u zavisnosti od iznosa njegove dobiti;

prenos akcija u skladu sa klauzulom 15 i odredbama i uslovima ulaganja novog člana;

odobrenje osnivačkih i drugih konstitutivnih akata Novoformiranih društava kao i nenovčanih uloga ili izdvajanja Zakupa ili druge imovine Društva u Novoformirano društvo;

odobrenje zaloge ili drugog tereta na udelima ili delovima udela Članova.

'.3.1.5 Mesto održavanja

Skupštine se održavaju u zvaničnom sedištu Društva ili na drugom mestu koje Članovi predlože i o kome se uzajamno dogovore.

13.2 Nadzorni odbor

13.2.1 Imenovanje

Nadzorni odbor se sastoji od pet (5) članova, od kojih tri (3) imenuje Skupština na predlog Strateškog partnera, a dva (2) imenuje Skupština na predlog RS. Predsednik Nadzornog odbora imenuje se na predlog Strateškog partnera, a Potpredsednik se imenuje na predlog RS.

Strateški partner i RS su saglasni da je odgovarajući Član odgovoran za odluke i glasanje članova Nadzornog odbora koje je imenovao. Članovi obezbeđuju da imenovana lica glasaju u Nadzornom odboru tako da se odluke Skupštine usvajaju i izvršavaju u Nadzornom odboru kvalifikovanom većinom koja se zahteva ovim Ugovorom.

13.2.2 Zamena i smena

44

kon

Ako Član želi da zameni člana Nadzornog odbora koga je imenovao, onda će drugi Član glasati za smenu tog člana i izbor novog člana koga kandiduje taj Član, bez obzira da li je smena ili zamena sa razlogom ili bez razloga.

Ako mesto u Nadzornom odboru postane upražnjeno iz bilo kog razloga osim smene (smrt, ostavka člana Nadzornog odbora, itd.), Članovi glasaju za kandidata onog Člana koji je prvobitno kandidovao člana čije je mesto upražnjeno.

".3.2.3 Pitanja o kojima odlučuje Nadzorni odbor

"3.2.2.1 Nadzorni odbor:

(a) odlučuje o poslovnoj strategiji Društva;

(b) imenuje i smenjuje Direktora i Zamenika direktora i utvrđuje naknadu za njegov/njen rad, kao i načela za utvrđivanje njihove zarade; Nadzorni odbor imenuje lice koje je predložio Strateški partner za Direktora, a lice koje je predložila RS za Zamenika direktora;

(c) nadgleda rad Direktora i Zamenika direktora i usvaja izveštaje Direktora;

(d) sprovodi interni nadzor nad poslovanjem Društva;

(e) sprovodi nadzor nad zakonitošću poslovanja Društva;

(f) predlaže Skupštini računovodstvene politike Društva i utvrđuje politike upravljanja rizicima;

(g) daje nalog revizoru da jednom godišnje ispita finansijske izveštaje Društva;

(h) predlaže Skupštini izbor revizora i naknadu i zaradu za njegov rad;

(i) kontroliše predloge za raspodelu dobiti i ostala plaćanja Članovima;

(j) sprovodi ostale radnje utvrđene Ugovorom o osnivanju i odlukom Skupštine.

".3.2.2.2 Pod uslovom da najmanje jedan član Nadzornog odbora koga je imenovala RS i jedan član Nadzornog odbora koga je imenovao Strateški partner odobre, Nadzorni odbor je ovlašćen da odlučuje o sledećim pitanjima:

(a) odobrenju promene obračunskog perioda i računovodstvene politike Društva;

(b) davanju kredita ili plasmana koji nisu predviđeni Poslovnim planom ili sticanju vlasničkih akcija ili drugih hartija od vrednosti bilo kog pravnog lica;

(c) odobrenju ugovora o angažovanju pružalaca usluga koji su Povezana lica Strateškog partnera (osim Usluga koje su unapred odobrene za ugovaranje u skladu sa klauzulom 10.4.1);

(d) sticanje, raspolaganje i opterećenje vlasničkih udela Društva u drugim društvima koji nisu predviđeni Poslovnim planom;

(e) sticanje, raspolaganje i opterećenje nepokretnosti, ako to raspolaganje nije u

45

kon

okviru redovnog poslovanja Društva;

(f) odobrenje svih transakcija između Društva i Povezanih lica Strateškog partnera na koje se primenjuju odredbe o sukobu interesa iz ZPD.

13.2.2.3 Pored pitanja navedenih u klauzuli 13.2.2.2, Nadzorni odbor daje prethodnu saglasnost na odluke o svim pitanjima koja nisu u isključivoj nadležnosti Skupštine.

13.2.4 Nadležnost Predsednika Predsednik je nadležan za:

(a) utvrđivanje dnevnog reda za sednice Nadzornog odbora;

(b) sazivanje sednica Nadzornog odbora u skladu sa klauzulom 13.2.5 ovog Ugovora; (c) predsedavanje sednicama Nadzornog odbora; i

(d) potpisivanje zapisnika sa sednica Nadzornog odbora.

13.2.5 Sazivanje sednica Nadzornog odbora.

Sednice Nadzornog odbora saziva Predsednik Nadzornog odbora kad god je potrebno zbog poslovanja Društva, a najmanje jednom u svakom tromesečju, na sopstvenu inicijativu ili na zahtev bilo kog od članova Nadzornog odbora. Ako Predsednik Nadzornog odbora ne postupi po tom zahtevu u roku od trideset (30) kalendarskih dana od zahteva, svaki član Nadzornog odbora ima pravo da neposredno sazove Nadzorni odbor.

.3.2.6 Obaveštenja

Nadzorni odbor se saziva obaveštenjem osam (8) kalendarskih dana ranije poštom, faksom, elektronskom poštom ili telefonom, u svakom od tih slučajeva sa zahtevom za potvrdu. Nakon obaveštenja elektronskom poštom ili telefonom obaveštenje se šalje faksom ili poštom. U hitnim slučajevima, rok za sazivanje se može skratiti, pod uslovom da su svi članovi Nadzornog odbora uredno obavešteni. Vreme, mesto i dnevni red utvrđuje Predsednik nadzornog odbora.

13.2.7 Kvorum

Kvorum za odlučivanje Nadzornog odbora je tri (3) člana Nadzornog odbora lično prisutna, od kojih najmanje jedan (1) član Nadzornog odbora mora biti član imenovan na predlog Strateškog partnera i najmanje jedan (1) član Nadzornog odbora mora biti član imenovan na predlog RS. Ako za neku sednicu Nadzornog odbora ne postoji kvorum, sednica se odlaže za nedelju dana, a sledeća sednica je punovažna ako joj prisustvuju bilo koja tri člana Nadzornog odbora.

13.2.8 Glasanje

Izuzev pitanja navedenih u klauzuli 13.2.2.2, Nadzorni odbor donosi odluke prostom većinom datih glasova. Uzdržani i uslovni glasovi ne uzimaju se u obzir. Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas. Ni Predsednik ni Potpredsednik Nadzornog odbora nemaju odlučujući glas.

46

kon

.2.9 Glasanje preko punomoćnika

Svaki član Nadzornog odbora može dati pisano punomoćje za glasanje drugom članu Nadzornog odbora za određeni sastanak Nadzornog odbora.

15.2.10 Zapisnik

Predsedavajući obezbeđuje da se na sastancima Nadzornog odbora vodi zapisnik u kome se beleži barem dnevni red, prisutni članovi, razmatrana pitanja i argumenti razmenjeni među članovima Nadzornog odbora, izdvojeno mišljenje članova Nadzornog odbora i rezultati glasanja. Zapisnik potpisuje Predsednik Nadzornog odbora i dostavlja se članovima u razumnom roku nakon sastanka poštom, faksom ili elektronskom poštom.

Zapisnici sa sastanaka Nadzornog se zvanično dokumentuju dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku. U slučaju neslaganja između engleskog i srpskog jezika, isključivo između Akcionara. prednost će imati engleski jezik.

3.2.11 Pisane odluke ili odluke putem telefonske konferencije

Sve odluke Nadzornog odbora mogu se takođe doneti pisanim putem (uključujući faks ili elektronsku poštu) ili putem telefonske konferencije pod uslovom da se nijedan član Nadzornog odbora tome pismeno ne usprotivi pre donošenja odluke i pod uslovom da odluke donete na telefonskoj konferenciji svaki član Nadzornog odbora zatim bez odlaganja potvrdi pismom, faksom ili elektronskom poštom Predsedniku Nadzornog odbora. Nakon potvrda faksom ili elektronskom poštom potvrda se šalje i poštom. Shodno se primenjuje klauzula 13.2.8 u pogledu neophodne većine. Predsednik Nadzornog odbora (ili zapisničar u njegovo ime) rukovodi glasanjem i bez odlaganja saopštava rezultate glasanja članovima.

13.2.12 Poslovnik

Nadzorni odbor donosi svoj poslovnik o radu. Za svaku izmenu i dopunu poslovnika Nadzornog odbora obavezno je odobrenje Nadzornog odbora.

13.2.13 Komisije

Nadzorni odbor može formirati komisije za posebne zadatke ili stalne komisije koje imaju savetodavne ili pripremne funkcije. Ukoliko nije izričito drugačije predviđeno, pravila koja važe za ceo Nadzorni odbor u meri u kojoj je moguće važe shodno za sve komisije Nadzornog odbora.

13.3 Direktor i Zamenik direktora

Društvo ima Direktora i Zamenika direktora. Zamenik direktora pomaže Direktoru. 13.3.1 Imenovanje

Direktora imenuje Nadzorni odbor na predlog Strateškog partnera, a Zamenika direktora imenuje Nadzorni odbor na predlog RS.

Članovi obezbeđuju da njihovi članovi u Nadzornom odboru glasaju u Nadzornom odboru

kon

za Direktora/Zamenika direktora koje je kandidovao Strateški partner odnosno RS.

133.2 Zamena i smena

Ako Strateški partner želi da zameni Direktora, onda će se RS postarati da njeni predstavnici u Nadzornom odboru glasaju za smenu tog člana i izbor novog člana koga kandiduje Strateški partner, bez obzira da li je smena ili zamena sa razlogom ili bez razloga. Ako RS želi da zameni Zamenika direktora, onda će se Strateški partner postarati da njegovi predstavnici u Nadzornom odboru glasaju za smenu tog člana i izbor novog člana koga kandiduje RS, bez obzira da li je smena ili zamena sa razlogom ili bez razloga.

Ako mesto Direktora/Zamenika direktora postane upražnjeno iz bilo kog razloga osim smene (smrt, ostavka, itd.), predstavnici RS i Strateškog partnera glasaju za kandidata Strateškog partnera za Direktora Društva i za kandidata RS za Zamenika direktora.

133.3 Pitanja o kojima odlučuje Direktor

Direktor odlučuje o pitanjima koja se odnose na poslovanje Društva u skladu sa Ugovorom o osnivanju, odlukama Skupštine i uputstvima Nadzornog odbora.

133.4 Zastupanje

Društvo zastupa samo Direktor. Ovlašćenja Direktora može ograničiti Nadzorni odbor ukoliko nađe za shodno.

Zamenik direktora nije ovlašćen da zastupa Društvo. REVIZIJA, PRAVO NA INFORMISANjE

Članovi su saglasni da prvi spoljni revizor Društva bude Ernst & Young.

Pod uslovom da to ne utiče neopravdano na poslovanje Društva, svaki Član može na svoj teret:

(a) u svako razumno vreme razmatrati poslovanje, finansije i račune Društva sa službenicima Društva i glavnim rukovodiocima; i

(b) pregledati i kopirati sve knjige, evidencije, račune, porudžbine, fakture, ugovore, interne odluke i ostala dokumenta koja se odnose na poslove i pitanja Društva ili, uz poštovanje ograničenja u vezi sa poverljivošću koja su razumno prihvatljiva za Društvo, organizovati da te dokumente pregleda i kopira neko od njegovih predstavnika ili stručnih savetnika. Članovi će obezbediti da Direktor stavi na raspolaganje odgovarajućim predstavnicima ili savetnicima sve informacije koje zatraže.

15. PRENOS UDELA 15.1 Prenosi

15.1.1 Svaki od Članova je saglasan da neće prodati, preneti, ustupiti, opteretiti ili na drugi način otuđiti, neposredno ili posredno, svoj udeo u Društvu ili njegov deo, bez

48

kon

obzira da li za naknadu u novcu ili stvarima ili u njihovoj kombinaciji, ili besplatno niti zaključiti bilo kakav ugovor, opciju ili drugi aranžman u vezi sa tim prenosom, ustupanjem, opterećenjem ili otuđenjem u celini ili delimično njegovog udela (pri čemu svaka ta transakcija predstavlja „Prenos") osim u skladu sa ovom klauzulom.

15.1.2 RS neće preneti svoje udele u Društvu niti njihov deo. Ova odredba se odnosi na sve Prenose (uključujući Prenose na subjekte u potpunom vlasništvu i pod punom kontrolom RS)

Strateški partner neće preneti najmanje 50,10% (pedeset i 1/10 odsto) ukupnog/ih udela u Društvu u periodu od pet (5) godina nakon Dana izvršenja, ukoliko RS nije unapred odobrila predmetni Prenos.

.5.1.3 Članovi su saglasni da Prenos ne uključuje prenos udela na Povezana lica Strateškog partnera, a taj prenos je bez ograničenja i samo zahteva nekvalifikovanu ratifikaciju i preuzimanje od strane primaoca prenosa:

(a) odredaba ovog Ugovora i Ugovora o osnivanju, i

(b) svake i svih obaveza na osnovu bilo kog ugovora zaključenog između Članova.

(„Neograničeni prenos")

Ako primalac prenosa na osnovu Neograničenog prenosa prestane da iz bilo kog razloga bude u potpunom vlasništvu i pod punom kontrolom Člana prodavca, zavisno od slučaja, stečeni udeli moraju se odmah i u celini ponovo preneti na Člana prodavca.

Član prodavac ostaje solidarno odgovoran kao sadužnik za sve obaveze primaoca prenosa na osnovu Neograničenog prenosa. U slučaju Neograničenog prenosa, Garancija ostaje na snazi i pokriva obaveze primaoca prenosa u istoj onoj meri u kojoj je pokrila obaveze Strateškog partnera.

:5.1.4 Bez obzira na ostale odredbe ovog Ugovora, nijedan Član ne sme preneti svoje udele dok traje Zastoj ukoliko nije reč o prenosu koji se vrši u skladu sa odredbama klauzule 18.5.

15.1.5 Uz poštovanje klauzula 15.1.2, 15.1.3 i 15.1.4, ako Član želi da izvrši Prenos („Član prodavac") bilo kom licu („Kupac", a predloženi prenos Kupcu: „Predložena transakcija"), taj Prenos je dozvoljen jedino ako:

(a) se odnosi na ceo udeo Člana prodavca u Društvu, s tim što Strateški partner može preneti deo svog udela iznad udela blokiranog na osnovu klauzule 15.1.2;

(b) Kupac u celini preuzme ugovorni položaj (zajedno sa svim pravima, obavezama i odgovornostima) Člana prodavca na osnovu ovog Ugovora i na osnovu svakog i svih ugovora koje je Član prodavac zaključio u vezi sa Projektom;

(c) je Strateški partner Član prodavac, garant sa najmanje istim finansijskim stanjem u svojstvu Garanta daje garanciju za primaoca prenosa u istom obimu kao što je i Garancija, s tim da ako primalac prenosa ima najmanje isto finansijsko stanje kao Garant, neće biti neophodna garancija trećeg lica; i

49

kon

(d) se vrši uz novčanu naknadu; i

(e) ako ga odobri Skupština.

U slučaju da Skupština ne odobri Predloženu transakciju, ona istom odlukom određuje alternativnog Kupca koji stiče udeo Člana prodavca pod odredbama i uslovima koji nisu nepovoljniji nego oni navedeni u Obaveštenju o prodaji, s tim da uslovi iz tačaka (a) do (d) ove klauzule 15.1.5 moraju biti ispunjeni.

U slučaju neslaganja između Članova društva oko toga da li neko lice ima „najmanje isto finansijsko stanje", jedna računovodstvena firma iz „velike četvorke" (imenovana i angažovana od strane Strateškog partnera) potvrđuje da li lice „ima najmanje isto finansijsko stanje kao i Garant", a predmetna potvrda se uzima kao dokaz o finansijskom stanju u smislu klauzule 15.1,5(c).

15.1.6 Član prodavac daje pismeno obaveštenje Članu koji ne prodaje svoj udeo, navodeći svoju nameru da prenese svoj udeo u Društvu ("Ponuđeni udeo". U ovom obaveštenju („Obaveštenje o prodaji") navodi se sledeće:

(a) Ponuđeni udeo;

(b) cena prenosa i drugi uslovi pod kojima se predlaže Prenos Ponuđenog udela („Naknada iz ponude");

(c) identitet Kupca;

(d) datum zaključenja Predložene transakcije.

15.2 Pravo preče kupovine Člana koji ne prodaje svoj udeo

15.2.1 Član koji ne prodaje svoj udeo, u roku od dvadeset (20) Radnih dana od Obaveštenja o prodaji, šalje pismeno obaveštenje Članu prodavcu u kome navodi da li:

(a) želi da kupi Ponuđeni udeo za Naknadu iz ponude; ili

(b) odbija da stekne Ponuđeni udeo („Odgovor").

15.2.2 Ako Član koji ne prodaje svoj udeo ne pošalje Odgovor u roku iz klauzule 15.2.1, smatra se da je Član koji ne prodaje svoj udeo odbio da kupi Ponuđeni udeo i njegovo Pravo pridruživanja prodaji je izgubljeno.

15.2.3 Nakon prijema Odgovora u kome Član koji ne prodaje svoj udeo navodi da želi da stekne Ponuđeni udeo za Naknadu iz ponude, Član prodavac je obavezan da bezuslovno proda, a Član koji ne prodaje svoj udeo bezuslovno je obavezan da kupi Ponuđeni udeo za Naknadu iz ponude.

15.2.4 Zaključivanje prodaje Ponuđenog udela Članu koji ne prodaje svoj udeo odvija se sledećim redosledom:

(a) Član koji ne prodaje svoj udeo daje odgovarajuće obezbeđenje za plaćanje Naknade iz ponude, zavisno od slučaja;

50

kon

(b) Članovi obezbeđuju da se bez odlaganja dobije svaka i sve dozvole o kontroli koncentracije od Komisije za zaštitu konkurencije Srbije neophodne da bi se ostvarila kupovina Ponuđenog udela i da postanu konačne i pravosnažne. Izdatke za podneske u vezi sa kontrolom koncentracije snosi Član koji ne prodaje svoj udeo;

(c) Član koji ne prodaje svoj udeo i Član prodavac potpisuju Ispravu o prenosu prava svojine za Ponuđeni udeo i propisno overavaju svoje potpise;

(d) Član prodavac dostavlja pisane neopozive ostavke svih Direktora i članova Nadzornog odbora imenovanih na predlog Člana prodavca, u kojima potvrđuju da nemaju nikakva potraživanja od Društva;

(e) Član prodavac dostavlja sve saglasnosti ili isprave (ako postoje) koje mogu biti neophodne za dokazivanje prava svojine na Ponuđenom udelu i sposobnost Člana prodavca da ga proda i prenese;

(f) pod uslovom da Član prodavac ispuni svoje obaveze na osnovu ove klauzule, pun iznos Naknade iz ponude isplaćuje se Članu prodavcu.

2.5 U slučaju negativnog Odgovora Člana koji ne prodaje svoj udeo ili prećutnog odbijanja Člana koji ne prodaje svoj udeo da kupi Ponuđeni udeo, Član prodavac može dovršiti Predloženu transakciju u skladu sa Obaveštenjem o prodaji u roku od daljih dvadeset (20) Radnih dana (ako nije neophodno odobrenje koncentracije za Predloženu transakciju) ili u roku od pet (5) meseci (ako je neophodno odobrenje koncentracije za Predloženu transakciju).

2.6 Ako se Predložena transakcija ne završi u roku iz klauzule 15.2.5, svaki pokušaj Člana prodavca da otuđi svoj udeo smatra se novim Prenosom i podleže postupku utvrđenom u klauzulama 15.1.6 do 15.2.4.

2.7 U slučaju da uslovi utvrđeni u ovoj klauzuli 15 nisu ispunjeni u pogledu Prenosa, taj Prenos („Zabranjeni prenos") je bez uticaja i Društvo ne priznaje Zabranjeni prenos, a Članovi obezbeđuju da Društvo ne preduzima nikakve radnje neophodne za upis novog člana u Registar privrednih društava koji se vodi kod Agencije za privredne registre i nastavlja da vodi poslove Društva kao da Zabranjenog prenosa nije ni bilo.

3 Pravo pridruživanja prodaji

3.1 U slučaju Prenosa, Član koji ne prodaje svoj udeo ima pravo, ali ne i obavezu, da učestvuje u Prenosu tako što će ceo svoj udeo preneti na Kupca, pod istim odredbama i uslovima kakvi važe za Člana prodavca („Pravo pridruživanja prodaji").

3.2 Ako Član koji ne prodaje svoj udeo odluči da iskoristi svoje Pravo pridruživanja prodaji tako što će u Odgovoru dati svoje Obaveštenje o pridruživanju prodaji, Član prodavac može prodati svoj udeo samo uz poštovanje uslova da se Kupac obaveže da kupi udeo Člana koji ne prodaje svoj udeo u obliku obavezujuće ponude koju Kupac šalje Članu koji ne prodaje svoj udeo u roku od deset (10) Radnih dana nakon obaveštenja Člana prodavca Kupcu da je Član koji ne prodaje svoj udeo odlučio da iskoristi svoje Pravo pridruživanja prodaji („Ponuda za pridruživanje prodaji"). Ako Kupac ne dostavi

kon

svoju Ponudu za pridruživanje prodaji Članu koji ne prodaje svoj udeo, Član prodavac ne sme prodati svoj udeo Kupcu.

15 3.3 Član koji ne prodaje svoj udeo pismeno obaveštava Člana prodavca o svojoj odluci da iskoristi Pravo pridruživanja prodaji („Obaveštenje o pridruživanju prodaji") zajedno sa Odgovorom koji daje u skladu sa klauzulom 15.2.1. U slučaju da Član koji ne prodaje svoj udeo (i) obavesti Člana prodavca da neće koristiti svoje Pravo pridruživanja prodaji ili (ii) ne obavesti Člana prodavca o svojoj odluci do isteka roka za Odgovor, Pravo na pridruživanje prodaji se gubi.

5.3.4 Obaveštenje o pridruživanju prodaji predstavlja obavezujuću obavezu za Člana koji ne prodaje svoj udeo u Društvu da proda svoj udeo u Društvu Kupcu istovremeno sa prodajom i prenosom Člana prodavca i pod istim odredbama i uslovima.

16. PRESTANAK STATUSA ČLANA

16.1 Ako Član prestane da bude Član, on, nakon postupka prenosa njegovog udela, obezbeđuje ostavku svih lica koje je imenovao uključujući, po potrebi, Direktora i lica imenovanih na mesta u Nadzornom odboru. Ako Član koji zadržava taj status to zahteva, on izvršava sve radnje i potpisuje sva dokumenta koja bi inače mogla biti neophodna da bi se obezbedila blagovremena ostavka ili otkaz tim licima.

16.2 Te ostavke stupaju na snagu bez ikakvih odgovornosti Društva za naknadu zbog gubitka funkcije ili iz drugih razloga. Svaki Član koji smenjuje imenovano lice obeštetiće u celosti i osloboditi odgovornosti drugog Člana, kao i Društvo, od bilo kakvog zahteva otpuštenog ili smenjenog lica po osnovu nepravednog ili nepropisnog otpuštanja usled takve smene.

16.3 Garancija automatski prestaje da važi u slučajevima navedenim u klauzuli 33.6.

17. FER TRŽIŠNA VREDNOST

17.1 Kada je potrebno da se na osnovu ovog Ugovora utvrdi fer tržišna vrednost udela u Društvu („Fer tržišna vrednost"), Članovi se sastaju i uz svoje maksimalne napore dogovaraju se o Fer tržišnoj vrednosti.

17.2 Ako Članovi ne uspeju da se dogovore o Fer tržišnoj vrednosti u roku od trideset (30) kalendarskih dana, Fer tržišnu vrednost utvrđuje Veštak.

17.3 Veštak, u roku od trideset (30) kalendarskih dana od imenovanja, dostavlja Članovima pisani izveštaj („Izveštaj o proceni vrednosti") kojim se utvrđuje Fer tržišna vrednost. Utvrđivanje Fer tržišne vrednosti iz Izveštaja o proceni vrednosti konačno je i obavezujuće za Strane.

17.4 Procena Fer tržišne vrednosti zasniva se na metodu koji Veštak smatra najprimerenijim. Prilikom utvrđivanja Fer tržišne vrednosti udela Člana, ta Fer vrednost označava Fer tržišnu vrednost Društva u celini pomnoženu procentom udela koji je u vlasništvu Člana.

17.5 Sve naknade i izdatke koje snosi Veštak, kao i naknade i izdatke koji se plaćaju za

52

kon

angažovanje Veštaka, ako postoje, plaćaju Članovi srazmerno svojim udelima u Društvu.

17.6 Članovi sarađuju sa Veštakom i pružaju mu sve informacije koje razumno zatraži kako bi mu omogućili da pripremi Izveštaj o proceni vrednosti.

18. ZASTOJ U ODLUČIVANjU

18.1 Članovi su saglasni da učine sve što je u njihovoj moći da reše nesporazume na prijateljski način kako ne bi ometali ili na drugi način ugrožavali saradnju Članova u korporativnim telima Društva. Članovi su saglasni da sve sporove u vezi sa poslovnim odlukama rešavaju na nivou Društva, u skladu sa odredbama ove klauzule 18.

18.2 Zastoj u odlučivanju („Zastoj u odlučivanju") nastaje kada Skupština ne može da donese odluke o pitanjima navedenim u klauzuli 13.1.4 za koje je potrebna jednoglasna odluka.

18.3 Ako dođe do Zastoja u odlučivanju, svaki Član, bez odlaganja nakon nastupanja Zastoja u odlučivanju, daje drugom Članu obaveštenje da je nastupio Zastoj u odlučivanju, u kome opisuje Zastoj u odlučivanju i razloge za njegovo nastupanje („Obaveštenje o zastoju u odlučivanju").

18.4 U roku od deset (10) Radnih dana od prijema Obaveštenja o zastoju u odlučivanju, davalac Obaveštenja o zastoju u odlučivanju upućuje predmet generalnom direktoru Strateškog partnera i fizičkom licu koje imenuje Vlada RS („Odbor za rešavanje spora") radi rešavanja. Odbor za rešavanje spora čini sve što je u njegovoj moći i bez odlaganja. u najboljoj nameri, pregovara o rešenju Zastoja u odlučivanju kako bi se izbegao sukob. Odbor za rešavanje spora može pozvati priznate stručnjake u pitanjima koja su predmet Zastoja u odlučivanju kako bi ti stručnjaci dali savete o tome kako rešiti Zastoj u odlučivanju. Članovi će se postarati da Skupština donese odluku u skladu sa dogovorom Odbora za rešavanje spora.

18.5 Ako Odbor za rešavanje spora ne može da reši Zastoj u odlučivanju u roku od šezdeset (60) dana od datuma kada mu je upućen predmet u skladu sa klauzulom 18.4 („Period za rešavanje zastoja u odlučivanju"), on obaveštava Članove i Društvo o neuspehu u rešavanju Zastoja u odlučivanju („Potvrda o zastoju u odlučivanju"). U roku od šezdeset (60) kalendarskih dana od (i) prijema Potvrde o zastoju u odlučivanju ili (ii) isteka Perioda za rešavanje zastoja u odlučivanju, zavisno šta je ranije:

(a) Strateški partner može prodati svoj udeo u Društvu Republici Srbiji, u kom slučaju će se Pravila za prodajnu opciju pri povlačenju primenjivati mutatis mutandis\ i

(b) RS može kupiti udeo Strateškog partnera u Društvu, u kom slučaju će se Pravila za kupovnu opciju pri povlačenju primenjivati mutatis mutandis.

Ako Članovi ne iskoriste svoja prava na prodaju odnosno kupovinu u navedenom roku od šezdeset (60) dana, njihova prava na prodaju odnosno kupovinu u skladu sa ovom klauzulom 18.5 prestaju.

1 8.6 Član ne sme ni pod kakvim okolnostima veštački stvoriti Zastoj u odlučivanju niti zahtevati da ostvari svoja prava na osnovu ove klauzule 18 kada je Zastoj u odlučivanju

53

kon

veštački nastao ili postao. U tom smislu, Zastoj u odlučivanju je veštački ako ga je izazvao Član koji glasa protiv predloga ili se uporno protivi predlogu:

(a) prvenstveno ili u najvećoj meri sa namerom da osujeti ili odloži pravilno i efikasno obavljanje poslova Društva; ili

(b) u svakom slučaju, ako je njegovo donošenje ili odobrenje neophodno da bi se Društvu omogućilo da svoje poslove obavlja pravilno i efikasno u cilju razvoja i komercijalizacije Projekta.

18.7 Kada nastupi Zastoj u odlučivanju i sve dok se on ne reši, svaki Član preduzima mere koje su neophodne da bi se:

(a) uzdržao od preduzimanja bilo kakvih radnji ili odluka u vezi sa spornim pitanjima;

(b) posledice tog Zastoja u odlučivanju za Društvo svele na najmanju meru i obezbedilo da korporativno upravljanje Društvom ne bude bitno ugroženo tim Zastojem u odlučivanju; i

(c) obezbedilo da se poslovima, imovinom i obavezama Društva upravlja u skladu sa Merodavnim pravom i ovim Ugovorom, a da se istovremeno maksimira rentabilnost Društva.

19. IZJAVE I GARANCIJE

19.1 Izjave i garancije Strateškog partnera

Ukoliko nije izričito drugačije navedeno u ovoj klauzuli 19.1, Strateški partner izjavljuje i garantuje Republici Srbiji da su prilikom Izvršenja sledeće izjave istinite i tačne i da će nastaviti da budu istinite i tačke tokom trajanja ovog Ugovora:

(a) Strateški partner je propisno registrovan na osnovu zakona Ujedinjenih Arapskih Emirata sa registrovanim sedištem na adresi Hamdan Street, A1 Gaith Tower, Floor 19, Office 34, Abu Dabi, Ujedinjeni Arapski Emirati. Strateški partner je u krajnjoj instanci pod Kontrolom gdina Mohammed Ali Rashed Alabbar.

(b) Strateški partner ima sva ovlašćenja za zaključivanje Ugovora o pravnom poslu u kojima je strana i za izvršavanje svojih obaveza na osnovu Ugovora o pravnom poslu;

(c) Strateški partner je dobio sva neophodna odobrenja svojih organa za zaključivanje Ugovora o pravnom poslu u kojima je strana i za izvršavanje svojih obaveza na osnovu Ugovora o pravnom poslu;

(d) odredbe Ugovora o pravnom poslu u kojima je Strateški partner strana predstavljaju zakonite, punovažne i obavezujuće obaveze Strateškog partnera, koje se protiv njega mogu izvršavati u skladu sa njihovim uslovima;

(e) sva odobrenja, saglasnosti nadležnih organa i institucija i podnesci

54

kon

nadležnim organima i institucija koje je neophodno pribaviti ili podneti pre Izvršenja kako bi Strateški partner dobio dozvolu da zaključi i izvrši ovaj Ugovor i sve u njemu predviđene radnje pribavljene su, valjane su i u potpunosti na snazi i proizvode pravno dejstvo;

(f) ni zaključivanje Ugovora o pravnom poslu u kojima je Strateški partner strana ni njihovo izvršavanje od strane Strateškog partnera (i) ne krši nijednu presudu ili nalog koji se primenjuje na Strateškog partnera (ili neko od njegovih Povezanih lica); (ii) nije suprotno nijednoj odredbi zakona Ujedinjenih Arapskih Emirata; (iii) ne krši nijednu odredbu osnivačkog akta ili drugih konstitutivnih akata Strateškog partnera (ili nekog od njegovih Povezanih lica), niti je (iv) u suprotnosti ili izaziva povredu bilo kog ugovora u kome je Strateški partner (ili neko od njegovih Povezanih lica) strana ili koji je za njega (ili neko od njegovih Povezanih lica) obavezujući;

(g) nije preduzeta nijedna radnja niti je pokrenut, otpočeo ili u toku pred bilo kojim sudom, arbitražom ili arbitrom, ili pred bilo kojom Državnom institucijom nikakav postupak koji bi mogao da utiče na zakonitost, punovažnost ili izvršivost Ugovora o pravnom poslu u kojima je Strateški partner strana pre ili posle osnivanja Društva niti je, koliko je Strateškom partneru poznato, zaprećeno njihovim pokretanjem; i

(h) Strateški partner je i dalje će biti pod Kontrolom gdina Mohammed Ali Rashed Alabbar.

19.2 Izjave i garancije RS

Ukoliko nije izričito drugačije navedeno u ovoj klauzuli 19.2, RS izjavljuje i garantuje Strateškom partneru da su prilikom Završetka sledeće izjave istinite i tačne i da će nastaviti da budu istinite i tačke tokom trajanja ovog Ugovora:

(a) RS ima sva ovlašćenja za zaključivanje Ugovora o pravnom poslu u kojima je strana i za izvršavanje svojih obaveza na osnovu Ugovora o pravnom poslu;

(b) RS je dobila sva neophodna odobrenja i sprovela sve postupke neophodne za zaključivanje Ugovora o pravnom poslu u kojima je RS strana i za izvršavanje svojih obaveza na osnovu Ugovora o pravnom poslu;

(c) odredbe Ugovora o pravnom poslu predstavljaju zakonite, punovažne i obavezujuće obaveze RS, koje se protiv nje mogu izvršavati u skladu sa njihovim uslovima;

(d) postupak koji dovodi do zaključivanja Ugovora o pravnom poslu, zaključivanje Ugovora o pravnom poslu i drugi dokumenti koji se na njih odnose i koji se ovde razmatraju izvršeni su u potpunosti u skladu sa Merodavnim pravom.

(e) sva odobrenja, saglasnosti nadležnih organa i institucija i podnesci nadležnim organima i institucijama koje je neophodno pribaviti ili podneti pre osnivanja Društva kako bi RS dobila dozvolu za zaključivanje i izvršavanje ovog Ugovora i svih u njemu predviđenih radnji pribavljene su, valjane su i u

kon

potpunosti na snazi i proizvode pravno dejstvo;

(f) ni zaključivanje Ugovora o pravnom poslu niti njihovo izvršavanje od strane RS (i) ne krši nijednu presudu ili nalog koji se primenjuje na RS, (ii) nije suprotno nijednoj odredbi Merodavnog prava niti je (iii) u suprotnosti ili izaziva povredu bilo kog ugovora u kome je RS strana ili koji je za nju obavezujući;

(g) nije preduzeta nijedna radnja niti je pokrenut, otpočeo ili u toku pred bilo kojim sudom, arbitražom ili arbitrom, ili pred bilo kojom Državnom institucijom nikakav postupak koji bi mogao da utiče na zakonitost, punovažnost ili izvršivost Ugovora o pravnom poslu pre ili posle osnivanja Društva niti je, koliko je Republici Srbiji poznato, zaprećeno njihovim pokretanjem;

(h) prilikom potpisivanja odgovarajućih Ugovora o zakupu, Odabrano zemljište za davanje u zakup za koji su potpisani Ugovori o zakupu u vlasništvu je RS, bez ikakvih Tereta;

(i) prilikom unošenja Nenovčanih uloga, Uloženi objekti su u vlasništvu RS, bez ikakvih Tereta;

(j) Odabrani neuloženi objekti su u vlasništvu RS, bez ikakvih Tereta;

(k) prilikom potpisivanja odgovarajućih Ugovora o zakupu, nema postupaka u toku niti se, prema saznanjima RS, očekuje njihovo pokretanje, koji bi uticali na bilo koji deo Odabranog zemljišta za davanje u zakup za koji su potpisani Ugovori o zakupu; ne postoji nikakav nerešen sudski nalog, zabrana, uredba, odluka ili presuda u postupku ili očekivana, koja se odnosi na vlasništvo, zakup, korišćenje ili radnu upotrebu od strane bilo kog lica Odabranog zemljišta za davanje u zakup na koji se odnose potpisani Ugovori o zakupu;

(l) Zemljište i objekti su u skladu sa svim bitnim ekološkim dozvolama koje su obavezne za izvođenje Projekta i prema saznanjima RS ne postoje Opasni materijali u Zemljištu i/ili Objektima i ne postoje sudski sporovi ili mere u toku ili očekivane od strane bilo koje Državne institucije ili bilo kog drugog lica na osnovu ekoloških zakona koji se odnose na Zemljište i/ili Objekte; i

(m) izjave i garancije u vezi sa Društvom date u Prilogu 14.

20. NEZAVISNOST IZJAVA, PRAVNA SREDSTVA

20.1 Svaka garancija data u klauzuli 19 ovog Ugovora je zasebna i nezavisna i ukoliko nije izričito drugačije predviđeno ovim Ugovorom, nije ograničena upućivanjem na drugu garanciju utvrđenu u toj klauzuli niti bilo čime drugim u ovom Ugovoru.

20.2 Bez uticaja na bilo koju obavezu ili odgovornost Članova na osnovu ovog Ugovora, svaki od Članova odmah obaveštava druge Članove o svim pitanjima:

(a) koja se mogu javiti ili mogu postati poznata pre ili nakon osnivanja Društva, i

(b) koja nisu u skladu sa bilo kojom od izjava ili garancija izloženih u

56

kon

klauzulama 19.1 i 19.2 ovog Ugovora ili koje bi bilo koju od njih mogle učiniti neistinitom, netačnom, obmanjujućom ili čije je poznavanje bitno za donošenje odluke o ulasku u Projekat koji se razmatra u ovom Ugovoru.

Ako se ispostavi da je jedna od izjava ili garancija koje RS daje na osnovu ovog Ugovora neistinita u potpunosti ili delimično, RS ima pravo na otkloni taj nedostatak u garancijama i izjavama u roku od šest (6) meseci od datuma kada RS postane svesna da ta izjava/garancija nije tačna, kako bi se obezbedilo da nakon otklanjanja tog nedostatka, te izjave i garancije na osnovu ovog Ugovora budu u svim aspektima iste kao da nije bilo nedostatka koji je naknadno ispravljen.

ODŠTETA

Odšteta od strane Strateškog partnera

Pored ostalih pravnih sredstava predviđenih ovih Ugovorom, Ugovorima o pravnim poslovima ili koja su na raspolaganju na osnovu Merodavnog prava, Strateški partner će obeštetiti i osloboditi odgovornosti RS ili Društvo (zavisno od slučaja) od svakog i svih gubitaka na osnovu, iz ili zbog sledećih razloga:

(a) povrede od strane Strateškog partnera izjava i/ili garancija koje je Strateški partner dao u ovom Ugovoru i/ili Ugovorima o pravnom poslu, a koje nisu otklonjene u roku od šest (6) meseci;

(b) svake povrede od strane Strateškog partnera njegovih obaveza na osnovu ovog Ugovora i/ili Ugovora o pravnom poslu.

Odšteta od strane RS

Pored ostalih pravnih sredstava predviđenih ovih Ugovorom, Ugovorima o pravnim poslovima ili koja su na raspolaganju na osnovu Merodavnog prava, RS će obeštetiti i osloboditi odgovornosti Strateškog partnera ili Društvo (zavisno od slučaja) od svakog i svih gubitaka na osnovu, iz ili zbog sledećih razloga:

(a) povrede od strane RS izjava i/ili garancija koje je RS dala u ovom Ugovoru i/ili Ugovorima o pravnom poslu, a koje nisu otklonjene u roku od šest (6) meseci;

(b) svake povrede od strane RS njenih obaveza na osnovu ovog Ugovora i/ili Ugovora o pravnom poslu.

Odšteta Društvu od strane Članova

Članovi ili Član prekršilac, zavisno od slučaja, obeštetiće i osloboditi odgovornosti Društvo (zavisno od slučaja) od svakog i svih gubitaka na osnovu, iz ili zbog sledećih razloga:

(a) povrede od strane Članova ili Člana izjava i/ili garancija koje su ti Članovi ili taj Član dali u ovom Ugovoru i/ili Ugovorima o pravnom poslu, a koje nisu otklonjene u roku od šest (6) meseci;

(b) svake povrede od strane tih Članova ili tog Člana njihovih/njegovih obaveza

57

kon

na osnovu ovog Ugovora, uključujući realizaciju povećanja kapitala i/ili Ugovora o pravnom poslu.

1 .3.2 Ako Društvo (ili njegova zavisna društva) ima ili može imati bilo kakvo potraživanje od Člana ili nekog od njegovih Povezanih lica po osnovu ovog Ugovora, drugog ugovora ili zakona, taj Član obezbeđuje da Direktor ili članovi Nadzornog odbora imenovani na njegov predlog ne učine ništa čime bi se Društvo ili njegova zavisna društva sprečili ili ometali u ostvarivanju tog potraživanja od prvopomenutog Člana i da će, po potrebi, omogućiti donošenje svih odluka u vezi sa tim potraživanjem od strane Direktora ili članova Nadzornog odbora imenovanih na predlog Članova koji žele da potvrde ili naplate potraživanje. Ovim se ne dovodi u pitanje pravo samog okrivljenog Člana da osporava potraživanje.

21.4 Posebno izvršenje

Članovi potvrđuju i saglasni su da naknada štete ne bi bila odgovarajuće pravno sredstvo za kršenje izjava i garancija koje su Članovi dali ili njihovih obaveza na osnovu Ugovora o pravnom poslu. Svaki Član i Društvo imaju pravo (pored naknade štete) da traže posebno izvršenje u vezi sa kršenjem izjava i garancija ili obaveza od strane bilo kog Člana.

21.5 Zabrana višestruke odštete

Članovi nemaju pravo da naplate naknadu štete ili dobiju plaćanje ili odštetu (i) više od jednom za isti gubitak ili povredu ili (ii) u meri u kojoj je Društvo već primilo naknadu štete ili dobilo plaćanje ili odštetu za gubitak ili povredu po osnovu istih činjenica ili okolnosti.

21.6 Povrede od strane drugih Strana

Član nije odgovoran na osnovu ovog Ugovora za bilo koje pitanje, činjenje, nečinjenje ili okolnost (ili njihovu kombinaciju) niti za gubitke nastale usled toga ukoliko do njih ne bi došlo da nije bilo povrede ovog Ugovora ili Merodavnog prava od strane druge Strane.

22. NASTAVAK VAŽENjA ODŠTETE

Potraživanja pokrenuta na osnovu odredaba o odšteti iz klauzule 21 ovog Ugovora pre raskida ovog Ugovora ili usled tog raskida nastavljaju da važe i posle raskida ovog Ugovora. Isto važi i za bilo koju odredbu iz klauzule 21 ovog Ugovora u meri u kojoj je neophodno za izvršenje tih odredaba o odšteti.

23. POVLAČENjE

23.1 Povlačenje Strateškog partnera

Strateški partner ima pravo da iskoristi Prodajnu opciju pri povlačenju isključivo nakon nastupanja nekog od sledećih događaja:

(a) Datum početka radova na parceli br. 14 ne nastupi do datuma utvrđenog/utvrđenih u klauzuli 6.4. pod uslovom da se nenastupanje Datuma

58

kon

početka radova na parceli br. 14 može pripisati činjenici RS nije ispunila Preduslove za početak radova na parceli br. 14 predviđene u klauzuli 6.4.2; i/ili

(b) RS je bitno povredila neku od svojih obaveza utvrđenih u klauzuli 5 (Raščišćavanje zemljišta), klauzuli 6 (Zakup ostalog zemljišta), klauzuli 7 (Uređivanje javnog zemljišta, izgradnja objekata), klauzuli 8 (Sanacija životne sredine) i klauzuli 9 (Dodatne obaveze RS); i/ili

(c) bitne povrede neke od izjava i garancija utvrđenih u klauzuli 19.2.

pod uslovom da: (i) RS ne ispravi povrede navedene u prethodnim stavovima (b) i (c) u roku od šest (6) meseci od prijema pismenog obaveštenja o toj povredi; i (ii) Strateški partner ili Društvo nisu izazvali nijednu od povreda navedenih u prethodnim stavovima (a) - (c) povredom bilo kog Ugovora o pravnom poslu („Razlog za aktiviranje prodajne opcije pri povlačenju").

23.2 Povlačenje RS

RS ima pravo da iskoristi Kupovnu opciju pri povlačenju nakon nastupanja nekog od sledećih događaja:

(a) Datum početka radova na parceli br. 14 ne nastupi do datuma utvrđenog/utvrđenih u klauzuli 6.4, pod uslovom da se nenastupanje Datuma početka radova na parceli br. 14 ne može pripisati ponašanju RS (pri čemu se, da ne bi bilo zabune, smatra da „ponašanje RS" uključuje ponašanje Državne institucije); i/ili

(b) Strateški partner je bitno povredio neku od svojih obaveza utvrđenih u klauzuli 10; i/ili

(c) Strateški partner je bitno povredio neku od izjava i garancija utvrđenih u klauzuli 19.

pod uslovom da: (i) Strateški partner ne ispravi povrede navedene u prethodnim stavovima (b) i (c) u roku od šest (6) meseci od prijema pismenog obaveštenja o toj povredi; i (ii) RS ili Društvo (Društvo činjenjem/nečinjenjem predstavnika RS na Skupštini i/ili Nadzornom odboru) nisu izazvali nijedan od događaja navedenih u prethodnim stavovima (a) - (c) povredom bilo kog Ugovora o pravnom poslu („Razlog za aktiviranje kupovne opcije pri povlačenju").

23.3 Posledice Razloga za aktiviranje kupovne/prodajne opcije pri povlačenju

23.3.1 Nakon nastupanja Razloga za aktiviranje kupovne opcije pri povlačenju, RS ima pravo da od Strateškog partnera kupi, a Strateški partner ima obavezu da proda RS sve i ne manje od svih udela Strateškog partnera u Društvu po Fer tržišnoj vrednosti („Kupovna opcija pri povlačenju"), s tim da ako se Kupovna opcija pri povlačenju bazira na Razlogu za aktiviranje kupovne opcije pri povlačenju iz klauzule 23.2(a) (nenastupanje Datuma početka radova na parceli br. 14 do datuma utvrđenog/utvrđenih u klauzuli 6.4, pod uslovom da se nenastupanje Datuma početka radova na parceli br.

59

kon

14 ne može pripisati ponašanju RS (pri čemu se, da ne bi bilo zabune, smatra da „ponašanje RS" uključuje ponašanje Državne institucije), Fer tržišna vrednost udela Strateškog partnera u Društvu iznosi nula (0).

233.2 Nakon nastupanja Razloga za aktiviranje prodajne opcije pri povlačenju, Strateški partner ima pravo da proda RS, a RS ima obavezu da kupi od Strateškog partnera sve i ne manje od svih udela Strateškog partnera u Društvu po Fer tržišnoj vrednosti („Prodajna opcija pri povlačenju").

13.3.3 Uz poštovanje klauzule 23.3.1, Kupovna opcija pri povlačenju se može iskoristiti u roku od trideset (30) Radnih dana nakon što RS dostavi pismeno obaveštenje Strateškom partneru u kome navodi da je nastupio Razlog za aktiviranje kupovne opcije pri povlačenju („Rok za kupovnu opciju pri povlačenju") ili u nekom kasnijem trenutku, ako je taj produžetak izričito dogovoren između RS i Strateškog partnera. Da bi bila blagovremena, Kupovna opcija pri povlačenju mora se iskoristiti najkasnije do 24.00 časa poslednjeg dana Roka za kupovnu opciju pri povlačenju ili produženog Roka za kupovnu opciju pri povlačenju. RS koristi Kupovnu opciju pri povlačenju dostavljanjem obaveštenja Strateškom partneru u kome navodi da RS koristi Kupovnu opciju pri povlačenju u skladu sa odredbama i uslovima ovog Ugovora („Obaveštenje o Kupovnoj opciji pri povlačenju").

23.3.4 Uz poštovanje klauzule 23.3.2, Prodajna opcija pri povlačenju može se iskoristiti u roku od trideset (30) Radnih dana nakon što Strateški partner dostavi pismeno obaveštenje RS u kome navodi da je nastupio Razlog za aktiviranje prodajne opcije pri povlačenju („Rok za prodajnu opciju pri povlačenju") ili u nekom kasnijem trenutku, ako je taj produžetak izričito dogovoren između RS i Strateškog partnera. Da bi bila blagovremena, Prodajna opcija pri povlačenju se mora iskoristiti najkasnije do 24.00 časa poslednjeg dana Roka za prodajnu opciju pri povlačenju ili produženog Roka za prodajnu opciju pri povlačenju. Strateški partner koristi Prodajnu opciju pri povlačenju dostavljanjem obaveštenja RS u kome navodi da Strateški partner koristi Prodajnu opciju pri povlačenju u skladu sa odredbama i uslovima ovog Ugovora („Obaveštenje o prodajnoj opciji pri povlačenju").

23.3.5 Kupovna/prodajna opcija pri povlačenju („Opcije pri povlačenju", a svaka pojedinačno „Opcija pri povlačenju") je neopoziva i obavezujuća za Članove. Članovi su saglasni da ostvarivanju Opcija za povlačenje obezbede punu pravnu snagu i dejstvo.

23.3.6 Kupovina od strane RS na osnovu Opcije pri povlačenju realizuje se u roku od deset (10) Radnih dana od dobijanja odobrenja koncentracije u skladu sa klauzulom 24.2 ovog Ugovora, a odredbe Klauzule 15.2.4 se primenjuju mutatis mutandis.

24. IZVRŠENjE OPCIJA PRI POVLAČENjU

24.1 Opšte

24.1.1 Nakon izvršenja Opcije pri povlačenju, Strateški partner i RS potpisuju i zaključuju Ispravu o prenosu prava svojine. U skladu sa odredbama i uslovima Isprave o prenosu prava svojine, Strateški partner prodaje udele Republici Srbiji i udeli se prenose

kon

sa Strateškog partnera na RS. Ukoliko nije izričito drugačije definisano ovim Ugovorom, Strateški partner ustupa i prenosi udele sa svim pravima i obavezama koje se na njih odnose u skladu sa odredbama i uslovima Isprave o prenosu prava svojine i pod uslovom da se (i) dobije odobrenje koncentracije, ako je primenljivo i (ii) plati Fer tržišna vrednost na bankovni račun koji navede Strateški partner.

1-1.2 Članovi obezbeđuju da se prava i obaveze na osnovu ovog Ugovora izvrše do završetka prenosa udela.

24.2 Odobrenje koncentracije

U slučaju izvršenja Opcije pri povlačenju, RS obezbeđuje da se bez odlaganja dobije svaka i sve dozvole o kontroli koncentracije neophodne da bi se ostvarila ta opcija od Komisije za zaštitu konkurencije Srbije i da postane konačna i pravosnažna. Strateški partner pomaže Republici Srbiji i Društvu u najvećoj mogućoj meri i na teret Društva u pripremi podnesaka za odobrenje koncentracije.

24.3 Ostavka imenovanih lica

24.3.1 U slučaju izvršenja Opcije pri povlačenju, Strateški partner obezbeđuje da članovi Nadzornog odbora imenovani na predlog Strateškog partnera odmah po zaključenju Isprave o prenosu prava svojine daju ostavku na svoju funkciju i odreknu se bilo kakvih potraživanja od Društva. Ako RS to zahteva, Strateški partner izvršava sve radnje i potpisuje sva dokumenta koja bi inače mogla biti neophodna da bi se obezbedila blagovremena ostavka tih lica ili otkaz tim licima.

24.3.2 Ostavke na osnovu klauzule 24.3.1 stupaju na snagu bez ikakvih odgovornosti Društva za naknadu zbog gubitka funkcije ili iz drugih razloga. Strateški partner koji smenjuje imenovano lice obeštetiće u celosti i osloboditi odgovornosti RS i Društvo za bilo kakav zahtev otpuštenog ili smenjenog lica po osnovu nepravednog ili nepropisnog otpuštanja usled takve smene.

25. PRAVNA SREDSTVA

Strane potvrđuju i saglasne su da su pravna sredstva predviđena ovim Ugovorom isključiva pravna sredstva, na raspolaganju samo Stranama, a ne kumulativna sa drugim pravnim sredstvima predviđenim važećim zakonom.

26. POSLOVNE KNjNGE P USKLAĐENOST SA PROPISIMA

Članovi se obavezuju da ulože razumne napore kako bi obezbedili da:

(a) Društvo vodi uredne poslovne knjige i unosi tačne i potpune podatke o svim svojim poslovnim promenama i transakcijama u okviru i u vezi sa poslovanjem; i

(b) Društvo uloži maksimalne napore za pribavljanje i održavanje na snazi svih odobrenja, saglasnosti ili dozvola neophodnih za poslovanje.

27. POVERLjIVOST

61

kon

1 ~ 1 Poverljive informacije

Članovi ulažu sve razumne napore da zadrže u poverenju i da obezbede da njihova Povezana lica i njihovi službenici, zaposleni, zastupnici i stručni i ostali savetnici zadrže u poverenju sve informacije („Poverljive informacije"):

(a) koje se odnose na klijente, poslovanje, imovinu ili stvari Društva koje mogu imati ili koje steknu po osnovu posedovanja udela u Društvu; ili

(b) koje se odnose na sadržaj ovog Ugovora, Projektne dokumentacije i svih transakcija predviđenih njima, kao i na klijente, poslovanje, imovinu ili stvari drugih Članova ili bilo kog njihovog Povezanog lica koje mogu imati ili koje steknu po osnovu toga što su Članovi ili po osnovu ostvarivanja svojih prava ili izvršavanja svojih obaveza na osnovu ovog Ugovora.

27.2 Ograničenja

27.2.1 Nijedan Član ne sme otkriti nijednom trećem licu nikakve Poverljive informacije bez prethodne pismene saglasnosti drugog Člana.

27.2.2 Ova klauzula 27 ne primenjuje se na:

(a) informacije koje su ili postanu javno dostupne (izuzev usled povrede ove klauzule 27);

(b) informacije koje je nezavisno izradio odgovarajući Član ili dobio od trećeg lica, ukoliko su dobijene sa pravom da se mogu otkriti.

(c) informacije koje su zakonito u posedu datog Člana bez ikakvih ograničenja u pogledu obelodanjivanja, kako se može videti iz pisane dokumentacije tog Člana i drugih razumnih dokaza;

(d) informacije koje, nakon obelodanjivanja na osnovu ove klauzule 27, postanu dostupne datom Članu, kako se može videti iz pisane dokumentacije tog Člana i drugih razumnih dokaza, iz izvora koji nije obavezan nikakvom obavezom čuvanja poverljivosti tih informacija;

(e) obelodanjivanje Poverljivih informacija od strane Člana svojim direktorima ili zaposlenima ili svojim Povezanim licima ili direktorima i zaposlenima tih Povezanih lica koji treba da znaju te Poverljive informacije u svrhe koje se odnose na ovaj Ugovor, pod uslovom da ti direktori i zaposleni podležu jednako strogoj zakonskoj ili ugovornoj obavezi čuvanja poverljivosti;

(f) otkrivanje informacija u meri u kojoj se moraju otkriti na osnovu zakona (pod uslovom, da bi se izbegla nedoumica, da taj zakon ne izuzima poverljive obaveze iz obelodanjivanja), pravila zvanično priznate berze ili po zahtevu nadležnog suda, bilo kog državnog službenika ili regulatornog organa ili na osnovu obavezujuće presude, naloga ili zahteva bilo kog nadležnog organa;

(g) otkrivanje informacija poreskom organu u meri koja je razumno neophodna u poreske svrhe poreskih poslova datog Člana ili nekog od njegovih Povezanih

62

kon

lica;

(h) otkrivanje stručnim savetnicima Člana informacija koje se razumno moraju otkriti u svrhe koje se odnose na ovaj Ugovor, pod uslovom da ti stručni savetnici podležu jednako strogoj zakonskoj ili ugovornoj obavezi čuvanja poverljivosti;

(i) otkrivanje bilo kom osiguravaču na osnovu ili u vezi sa polisom osiguranja koja se odnosi na Projekat, u zavisnosti od slučaja, pod uslovom da ta lica podležu jednako strogoj zakonskoj ili ugovornoj obavezi čuvanja poverljivosti;

(j) otkrivanje informacija banci ili finansijskoj instituciji u svrhe traženja ili dobijanja finansijskog učešća za Projekat, uključujući i stručnom konsultantu koga angažuje ta banka ili finansijska institucija za ocenu Poverljivih informacija, pod uslovom da ta lica podležu jednako strogoj zakonskoj ili ugovornoj obavezi čuvanja poverljivosti;

(k) svako saopštenje ili cirkularno pismo ili informacije date u skladu sa uslovima klauzule 29 ovog Ugovora;

(l) informacije otkrivene bilo kom Članu i njihovim Povezanim licima.

27.2.3 Svaki Član obaveštava svakog službenika, zaposlenog ili zastupnika ili svakog

stručnog ili drugog savetnika koji savetuje o pitanjima koja se odnose na ovaj Ugovor,

ili kome se daje Poverljiva informacija da je ta informacija poverljiva i upućuje ih:

(a) da je svaka objava ili cirkularno pismo ili informacija data u skladu sa uslovima klauzule 29 ovog Ugovora;

(b) da je zadrže u poverenju; i

(c) da je ne otkrivaju nijednom trećem licu (osim lica kojima je već otkrivena ili može biti otkrivena u skladu sa uslovima ove klauzule 27).

27.2.4 Kada iz bilo kog razloga prestane da bude Član, Član je obavezan ovom klauzulom 27 u periodu od deset (10) godina. Ako Društvo zatraži, Član je dužan da odmah vrati Društvu sve materijale koji sadrže Poverljive informacije koji su u njegovom posedu ili u posedu njegovih Povezanih lica ili trećih lica koja su te podatke dobila preko tog Člana i ne sme čuvati te materijale (bilo u fizičkom ili digitalnom obliku) duže nego što zahteva važeći zakon.

28. SARADNjA I DALjA UVERAVANjA

28.1 Saradnja

Članovi su saglasni da međusobno sarađuju i da ulože sve razumne napore da pripreme sve dokumente, podnesu sve neophodne podneske i pribave sve neophodne dozvole, saglasnosti, odricanja, odobrenja i ovlašćenja od svih trećih lica i Državnih institucija neophodnih za realizaciju Projekta predviđenog ovim Ugovorom.

28.2 Dalje uveravanje

63

kon

Svaki Član će izraditi, potpisati, potvrditi i dostaviti druge instrumente i dokumente i preduzeti ostale radnje koje mogu biti razumno neophodne da bi se ostvarila svrha ovog Ugovora utvrđena u klauzuli 2 ovog Ugovora.

29. JAVNA SAOPŠTENjA

Nijedan Član ne sme davati nikakva javna saopštenja niti izdavati cirkularna pisma koja se odnose na ovaj Ugovor bez prethodne pismene saglasnosti drugog Člana. Ovo se ne odnosi na saopštenja ili cirkularna pisma obavezna na osnovu zakona ili zahteva regulatornog organa ili pravila zvanično priznate berze, ali Član koji ima obavezu da da izjavu ili cirkularno pismo, ukoliko je to izvodljivo, konsultuje se sa drugim Članom pre nego što postupi u skladu sa tom obavezom. Sve date usmene javne izjave ili odgovori na pitanja koje daje bilo koji od Članova, a koja se odnose na Društvo ili Projekat moraju biti u skladu sa javnim saopštenjima ili cirkularnim pismima.

30.ODRICANjA, ODRICANjE OD IMUNITETA DRŽAVE

30.1 Članovi se mogu odreći svojih prava, ovlašćenja i povlastica na osnovu ovog Ugovora, pod uslovom da je to odricanje u pismenom obliku i upućeno drugom Članu. Članovi su saglasni da bez obzira na bilo kakvu suprotnu odredbu ovog Ugovora, propust Člana ili odlaganje da ostvari neko svoje pravo, ovlašćenje ili povlasticu na osnovu ovog Ugovora nema dejstvo odricanja. Članovi su saglasni da nikakvo jednokratno ili delimično ostvarivanje nekog prava, ovlašćenja ili povlastice na osnovu ovog ugovora ne sprečava datog Člana u njegovom ostalom ili daljem ostvarivanju ili ostvarivanju bilo kog drugog prava, ovlašćenja ili povlastice na osnovu ovog Ugovora, izuzev ako je to ostvarivanje suprotno zakonu. Članovi su saglasni da nijedno odricanje neće imati dejstvo ili se tumačiti kao buduće odricanje od (daljeg) prava, ovlašćenja ili povlastice na osnovu ovog Ugovora. Ukoliko Član u bilo koje vreme ili vremena ne zahteva izvršenje bilo koje odredbe ovog Ugovora, to neće ni na koji način uticati na njegovo pravo da traži njeno izvršenje, a odricanje bilo kog Člana od povrede bilo koje odredbe ne sme se tumačiti kao odricanje tog Člana od svih narednih povreda te odredbe ili odricanje tog Člana od bilo kakve povrede bilo koje druge odredbe ovog Ugovora.

30.2 Ovaj Ugovor predstavlja komercijalnu transakciju, a ne državni ugovor, javni ili državni akt i RS zaključuje ovaj Ugovor isključivo u svom komercijalnom svojstvu. RS se odriče u pogledu sebe, svoje imovine i bilo kakvih radnji koje je preduzela imuniteta od sudskog postupka, izvršenja ili jurisdikcije na koje bi inače ona ili njena imovina imali pravo u bilo kom postupku zbog, po osnovu ili za izvršenje bilo koje obaveze proistekle direktno iz ovog Ugovora koji može biti pokrenut kako predviđa ovaj Ugovor. To odricanje predstavlja samo ograničeno i posebno odricanje u svrhe ovog Ugovora i ni pod kojim okolnostima se ne sme tumačiti kao opšte odricanje bilo kog Člana ili odricanje koje nema veze sa ovim Ugovorom.

31. OBAVEZE

31.1 Odobrenja i usklađenost s propisima

Ne ograničavajući se na bilo koju drugu klauzulu ovog Ugovora, kada je reč o Projektu

64

kon

uređenom ili predviđenom ovim Ugovorom, svaki Član se pojedinačno obavezuje drugom Članu iz ovog Ugovora da će dobiti tražena odobrenja i dozvole u bilo kojoj jurisdikciji na koju se odnosi, uključujući između ostalog RS, da će dati sve neophodne prijave, podneske i objave i inače u svakom trenutku postupiti u skladu sa svim važećim zakonima uključujući, između ostalog zakone o tržištu kapitala (npr. pravila o manipulisanju tržištem) i o kontroli koncentracije, u bilo kojoj jurisdikciji na koju se odnosi, uključujući, između ostalog, RS.

31.2 Sudski postupci

Članovi se pojedinačno obavezuju da će bez odlaganja pismeno obavestiti drugog Člana ako bilo koje treće lice pokrene ili zapreti pokretanjem sudskog postupka u vezi sa Projektom ili transakcijama na koje se primenjuje ili koje su predviđene ovim Ugovorom.

32. MERODAVNO PRAVO I MESTO rešavanja SPOROVA

32.1 Na ovaj Ugovor i prava i obaveze iz njega (uključujući i Garanciju) primenjuje se pravo Srbije i tumače se u skladu sa pravom Srbije, bez primene njegovih odredaba o sukobu zakona ili Konvencije UN o ugovorima za međunarodnu prodaju robe. Primenjuju se imperativne odredbe prava Srbije, posebno ali ne isključivo one o osnivanju i upravljanju Društvom.

32.2 Svi sporovi, nesuglasice ili potraživanja po osnovu ili u vezi sa ovim Ugovorom (uključujući i Garanciju), uključujući pitanja u vezi sa valjanošću, povredom ili raskidom ovog Ugovora i/ili Garancije, konačno i isključivo se rešavaju arbitražom u skladu sa Pravilima arbitraže Međunarodne privredne komore od tri arbitra imenovana u skladu sa navedenim Pravilima. Sedište arbitraže je u Beču. Arbitražni postupak vodi se na engleskom jeziku.

32.3 Strateški partner zadržava pravo da traži zaštitu u skladu sa ugovorom o investiranju između Ujedinjenih Arapskih Emirata i RS.

33. GARANCIJA

33.1 Garant neopozivo garantuje RS izvršenje obaveza Strateškog partnera sadržanih u ovom Ugovoru (uključujući i njegove obaveze iz klauzule 10 i 11). Garant vrši povremena ulaganja u Društvo, na prvi poziv, svakog novčanog iznosa koji je Strateški partner obavezan u bilo kom trenutku da uloži u Društvo na osnovu ovog Ugovora ili u skladu sa istim, a koji nije uplaćen u trenutku kada je poziv upućen, pod uslovom da je RS saglasna da predmetni poziv neće biti upućen Grantu ako poziv za ulaganje nije prvo upućen Strateškom partneru u skladu sa ovim Ugovorom, a Strateški partner nije izvršio predmetno ulaganje. Obaveze Garanta iz klauzule 33.1 predstavljaju osnovne obaveze, a ne obaveze po osnovu običnog jemstva.

33.2 Garant je neopozivo i bezuslovno saglasan da obešteti (i obeštećuje) RS na prvi poziv za svaki gubitak, materijalnu obavezu ili trošak koji snosi RS kao posledica bilo koje obaveze Strateškog partnera iz klauzule 33.1 koja jeste ili postane ništava, poništiva ili nepredvidiva u odnosu na Strateškog partnera iz bilo kog razloga. Iznos gubitka, materijalne obaveze ili troška je jednak iznosu na koji bi RS inače imala pravo

kon

povraćaja od Strateškog partnera.

■3.3 Obaveze Garanta iz klauzule 33.1 i 33.2 predstavljaju stalne obaveze i ne mogu se ispuniti. izvršiti niti biti pod uticajem privremene isplate ili poravnanja računa od strane Strateškog partnera, odnosno izmene u organizaciji ili kontroli istog, odnosno koncentracije ili konsolidacije sa drugim licem istog, odnosno nelikvidnosti istog, odnosno bankrota, likvidacije ili analognog postupka u vezi sa istim.

33.4 Garant se odriče svakog prava koje može imati da traži od RS da utuži ili ostvari druga prava ili sredstva obezbeđenja ili zatraži plaćanje od drugog lica pre nego od Garanta na osnovu klauzule 33. Ova odustanica se primenjuje bez obzira na bilo koji suprotan zakon ili suprotnu odredbu ovog Ugovora ili drugog ugovora zaključenog na osnovu ovog Ugovora.

33.5 Ničim iz klauzule 33 se ne prejudiciraju prava Strateškog partnera da ostvari svoja prava na osnovu ovog Ugovora, a iznos (ukoliko postoji) koji Garant plaća RS na osnovu klauzule 33 ni u kom slučaju ne prelazi iznos koji bi inače Strateški partner platio u odsustvu klauzule 33.

33.6 Garancija automatski prestaje da važi u bilo kom od sledećih slučajeva:

(a) Strateški partner nije više Član društva na osnovu Prenosa koji nije Neograničen prenos; ili

(b) Strateški partner nije više Član društva na osnovu Opcije pri povlačenju.

U slučaju prestanka važenja Garancije, Garant ostaje odgovoran za obaveze Strateškog partnera nastale do prestanka.

33.7 Ova Garancija ostaje na snazi za obaveze primaoca prenosa isključivo u slučaju da je isti primalac prenosa po osnovu Neograničenog prenosa.

34. RAZNO

34.1 Celovitost sporazuma

Ovaj Ugovor sadrži celokupan sporazum i razumevanje između Članova (ukoliko nije drugačije pismeno dogovoreno između Strana) u pogledu predmeta Ugovora.

34.2 Zabrana ustupanja p pravni sledbenici

Izuzev ako je drugačije Ugovorom predviđeno, ovaj Ugovor i sva prava i obaveze na osnovu njega ne smeju se ustupiti bez prethodne pismene saglasnosti druge Strane. Sve njegove odredbe su obavezujuće i deluju u korist Članova i njihovih pravnih sledbenika i dozvoljenih asignata.

Garancija i bilo koja prava i obaveze na osnovu Garancije se ne smeju ustupiti bez prethodnog pismenog pristanka Garanta.

34.3 Jezik

Članovi će se postarati da sva komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom, bilo usmena ili

66

kon

pismena, uključujući, između ostalog, obaveštenja, rasprave na sednicama Skupštine Društva i sastancima Nadzornog odbora, izveštaje, materijale za pripremu sednica Nadzornog odbora i Skupštine, ukoliko je razumno moguće i dozvoljeno važećim zakonima i propisima, bude na engleskom i srpskom jeziku, pri čemu će u slučaju nesaglasnosti engleski jezik biti merodavan.

Ako merodavno pravo obavezuje da komunikacija, uključujući, između ostalog, obaveštenja, rasprave i zapisnike sa sastanaka Skupštine i Nadzornog odbora bude obavezno na srpskom jeziku, predmetna komunikacija, uključujući, između ostalog, obaveštenja, rasprave i zapisnike datih organa preduzeća sastavlja se dvojezično - na srpskom i engleskom jeziku. U slučaju neslaganja između engleskog i srpskog jezika, prednost će imati engleski jezik isključivo između Članova. Ukoliko ovim Ugovorom nije izričito predviđeno drugačije, svako obaveštenje, potraživanje, zahtev, molba, saglasnost, odobrenje ili druga komunikacija sa bilo kojom Stranom/Garantom biće na engleskom i srpskom jeziku i smatra se da je uredno dostavljena ili sastavljena kada je data napismeno, dostavljena lično uz potvrdu prijema ili poslata preporučenom poštom sa unapred plaćenom poštarinom, telefaksom ili kurirskom službom (sa unapred plaćenom kurirskom uslugom) odnosnoj Strani/Garantu na adresu navedenu u nastavku (ili na drugu adresu o kojoj ta Strana naknadno pismeno obavesti drugu Stranu/Garanta). Sva ta obaveštenja i ostala komunikacija smatra se data na datum kada je primi primalac.

34.4 Obaveštenja

ZaRS:

Adresa: Nemanjina 11

Beograd, Republika Srbija

Faks:

+ 381 11 362 15 26

N/r:

Ministarki građevinarstva, Šefu kabineta

Za Strateškog partnera:

Adresa: RO Voh 34888

Capital Gate Level 12

Abu Dhabi, UAE

Faks:

+971 26338886

H/p: Generalnom direktoru

Kopija: Pravnom savetniku

67

kon

Za Društvo: Adresa:

Faks: N/r: Kopija: Za Garanta: Adresa:

Faks:

N/r:

Kopija:

Karađorđeva 48 Beograd, Republika Srbija +381 11 788 88 96 Generalnom direktoru Pravnom savetniku

RO Voh 34888 Capital Gate Level 12

Abu Dhabi, UAE +971 26338886 Generalnom direktoru Pravnom savetniku

34.5 Salvatorna klauzula

Ako je bilo koja odredba ovog Ugovora nevažeća ili nesprovodiva, onda u meri u kojoj je moguće sve ostale odredbe ovog Ugovora ostaju u potpunosti na snazi i proizvode pravno dejstvo i obavezujuće su za Članove. Članovi ulažu maksimalne i razumne napore da tu nevažeću odredbu zamene važećom i sprovodivom odredbom, koja što približnije odgovara komercijalnoj nameri nevažeće ili nesprovodive odredbe.

34.6 Zvaničan zahtev, izmene, aneksi, broj primeraka

Nijedna izmena ovog Ugovora i njegovih Aneksa nije punovažna ukoliko nije u pisanom obliku i potpisana od strane ili u ime Članova. što takođe važi i za svako odricanje od zahteva za pisanim oblikom. Izraz „izmena" uključuje svaku izmenu, dopunu, brisanje ili zamenu bez obzira kako je izvršena. Ovaj Ugovor potpisan je na engleskom jeziku u osam (8) primeraka, a svaki potpisnik zadržava po dva (2) primerka. Svi primerci imaju jednaku pravnu snagu i dejstvo.

Nijedna izmena Garancije nije punovažna ukoliko nije u pisanom obliku i potpisana od strane ili u ime Ugovornih strana i Garanta.

34.7 Zabrana ortakluka ili zastupništva

Ništa u ovom ugovoru (ili dogovorima koji su njime predviđeni) ne predstavlja niti se smatra da predstavlja ortakluk između Članova niti, izuzev ako je izričito njime

68

kon

predviđeno, ne znači da je jedna Strana ili Garant zastupnik druge za bilo koju svrhu. Nijedan od Članova ne sme (i) zaključiti bilo kakav ugovor ili obavezu sa trećim licem kao zastupnik Društva ili nekog od njegovih zavisnih društava ili nekog od drugih Članova ili (ii) se predstavljati kao zastupnik ili na bilo koji način nastupati kao da je taj zastupnik.

POTVRĐUJĆI PRETHODNO NAVEDENO, propisno ovlašćeni predstavnici Strana su potpisali ovaj Ugovor.

REPUBLIKA SRBIJA

/pečat: nečitko/ /potpis: Zorana 3 Mihajlović/

Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

BELGRADE WATERFRONT CAPITAL INVESTMENT LLC

/potpis: nečitko/

g. Mohamed Ali Rashed Alabbar

BEOGRAD HA VODI D.O.O.

.../potpis: Trifunović Aleksandar/ /pečat: BEOGRAD NA VODI DOO *BEOGRAD*/

g. Aleksandar Trifunović, v.d. direktora

AL MAABAR INTERNATIONAL INVESTMENT LLC

/potpis: nečitko/

g. Mohamed Ali Rashed Alabbar

KPAJ PREVODA

Ovim potvrđujem da je prevod veran originalom dokumentu sastavljenom na engleskom jeziku U Beogradu, 28.04.2015.

Sudski prevodilac

69

(Izvor: Ugovor o zajedničkom ulaganju u Beograd na vodi, Sajt Vlade Srbije, 20. septembar 2015.)

( Beograd na vodi - saobraćajniceJV_Agreement_ENG.pdf, Sajt Vlade Srbije, 20. septembar 2015. (Skicu takođe možete videti u FOTO GALERIJI desno)

Tribina Centra za kulturnu dekontaminaciju CZKD: Ispod površine Beograda na vodi: planovi i posledice

Podsećanje na okolnosti: Građanska inicijativa Ne da(vi)mo Beograd je 23. oktobra 2014. u Paviljonu CZKD-a organizovala razgovor o projektu „Beograd na vodi", metodama njegove realizacije i mogućim posledicama - Ksenija Petovar, Nemanja Nenadić, Miiodrag Vujošević, Goran Milićević, Bojan Kovačević


POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST
 

>> Strah da će te informacije ostati sakrivene, unosi i činjenica da je po zahtevu "strateškog partnera" i državnog pravobranioca u ime RS, državna Komisija za zaštitu konkurencije odlučila da označi kao tajne čak i one osnovne podatke koji se tiču "strateškog partnera", firme Belgrade Waterfront Capital Investment LLC, kao što su izvod iz registra firmi, prikaz organizacione strukture, izveštaj o godišnjem prihodu, pa čak i broj zaposlenih, uz šturo objašnjenje kako bi objavljivanje tih podataka nanelo materijalnu štetu "stranom partneru" (Iz analize ugovora organizacije Ne davimo Beograd)

FOTO GALERIJA

Planirana namena površina, JV_Agreement_ENG.pdf, Sajt Vlade Srbije, 20. septembar 2015.

Inicijativa Ne davimo Beograd: Prva analiza ugovora

Posle dužeg odugovlačenja, neistinitog predstavljanja i krivljenja činjenica, u nedelju 20. septembra svetlost dana je ugledao ugovor za projekat "Beograd na vodi".

I pored građanskog protesta "Pokažimo im patku", koji se dešavao iza tramvaja zaustavljenih da zaklone pogled na nezadovoljne građane, ovaj ugovor potpisan je u zgradi "Geozavoda" 27. aprila između predstavnika Republike Srbije (Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture), Relgrade Waterfront Capital Investment LLC (g. Mohamed Ali Rashed Alabbar), Beograd na vodi d.o.o. (Aleksandar Trifunović, v.d. direktora) i Rl Maabar International Investment LLC (g. Mohamed Ali Rashed Alabbar).

Na sajtu Vlade Republike Srbije objavljena su sledeća skenirana dokumenta - prevod dela Ugovora na srpski jezik koji ne sadrži priloge (69 strana), engleska verzija Ugovora koja sadrži sve priloge (259 strana), kao i amandman na ugovor potpisan 27. jula 2015. godine. Interesantno je da je u pitanju nepretraživa verzija dokumenta, prilozi Ugovora nisu prevedeni na srpski jezik, a kvalitet skeniranih dokumenata je dosta loš.

Donosimo vam pregled najznačajnijh odredbi ugovora i tumačenja njihovih posledica. Ovo je samo prvo čitanje ugovora, uskoro očekujte dublje analize i tumačenja.

Ukratko, ovim ugovorom postalo je jasno da je investitor u obavezi da, umesto 3.5 milijarde, uloži 150 miliona uz 150 miliona evra kredita, dok se Republika Srbija obavezuje na kompletnu pripremu terena, dodatne pozajmice, dozvoljava prenos prava korišćenja zemljišta u pravo svojine, prepušta Strateškom partneru moć odlučivanja pri izradi planske dokumentacije, poklanja privatnom preduzeću objekte i zemljište, odriče se suvereniteta obavezujući se da ne menja zakone na štetu ugovora, i to sve bez ikakvih garancija da će druga ugovorna strana realizovati dogovoreno.

No, krenimo redom:

4.5.2. Studija nultog stanja

Troškovi izrade Studije nultog stanja predstavljaju još jedan od mnogih skrivenih troškova vezanih za projekat "Beograd na vodi". Republika Srbija se obavezuje da u roku od 4 meseca od dana potpisivanja Ugovora, proceni troškove Sanacije životne sredine, na zahtev investitora.

Međutim, iz člana 11.1 (Dodatno finansiranje od strane strateškog partnera) može se uočiti da se, za potrebe Sanacije životne sredine, a prema realnim troškovima procenjenim Studijom nultog stanja, Republika Srbija obavezuje na uzimanje još jednog kredita. RS kredit u iznosu od 40 miliona evra, uzima od Strateškog partnera odnosno njegovih povezanih lica kao zajmodavaca, po tržišnim uslovima. S obzirom da je prva procena tih troškova očigledno urađena bez stvarnog utemeljenja u odgovarajućoj Studiji, ostavljena je mogućnost i većeg zaduživanja.

5.2.5 Izdavanje dozvola za rušenje ne utiče na rokove raščišćavanja.

Ovo je još jedan član Ugovora koji utvrđuje da za projekat "Beograd na vodi" zakoni i propisi Republike Srbije ne važe.

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji, član 168., uklanjanju objekata može se pristupiti samo na osnovu dozvole o uklanjanju objekta, a koja se dobija na osnovu:

1) projekta rušenja sa tehničkom kontrolom;

2) dokaza o svojini na objektu; 3) uslova, ako se radi o objektu čijim rušenjem bi bio ugrožen javni interes (zaštita postojeće komunalne i druge infrastrukture, zaštita kulturnog dobra, zaštita životne sredine i 6) sl.).

S obzirom na ovakvo arbitrarno ugovaranje rokova i procesa rušenja postojećih objekata, a pre svega raseljavanja Ijudi koji su u tim objektima živeli ili radili, možda ni ne čudi što je Grad Beograd raseljavanje stanovnika ovog područja i rušenje njihovih kuća započeo 7 meseci pre usvajanja Lex specialis-a koji bi taj proces pravno podržao. Kao pravni osnov, Grad je tada navodio "Program uređivanja i davanja u zakup gradskog građevinskog zemljišta". Prilikom raseljavanja stanara, nije se dublje ulazilo u specifičnosti problema njihovog formalnog i socijalnog statusa, ostavljajući ih u direktnoj opasnosti od beskućništva.

6.3. Konverzija u pravo svojine

Ovim članom omogućava se preduzeću "Beograd na vodi d.o.o." da pretvori pravo korišćenja zemljišta u pravo svojine i to bez plaćanja naknade za konverziju ili drugog dodatnog plaćanja. Društvo to pravo može iskoristiti odmah po dobijanju upotrebnih dozvola za izgrađene objekte, a dodatno se daje pravo da se izvrši naknadno prekrajanje već formirane građevinske parcele (utvrđeno i Članom 9.2.4).

Ugovorom je, takođe, dopušteno da se tako dobijeno pravo svojine prenese na "treće lice".

Povezan sa ovim članom je i član 9.5. koji obavezuje Republiku Srbiju da obezbedi ovakvu konverziju zemljišta, omogući dobijanje svih dozvola i pristanaka i to u roku od 30 dana od dana ispunjenja uslova iz člana 6.3.

Konverzija prava zakupa u pravo svojine

Suprotno ovim članovima bile su brojne izjave gradskih čelnika da zemljište za "Beograd na vodi" neće biti poklonjeno, već izdato u zakup na 99 godina.

6.5. Napredak realizacije

Rok za realizaciju Projekta je 30 godina. "Privremeni prag realizacije", odnosno prvi momenat evaluacije napretka Projekta zakazan je za 20 godina i biće ocenjen pozitivno ukoliko je realizovano 50% Projekta i ukoliko su "pilot-nepokretnosti" u značajnoj meri izgrađene. Za potrebe ove procene, u taj okvir od 50% ulazi i svo javno i ostalo zemljište.

Ukoliko predviđeni rok ne bude poštovan, prihodi od prodaje viška zemljišta će se deliti među osnivačima preduzeća "Beograd na vodi" d.o.o. u srazmeri ulaganja. Na taj način, "strateški partner" ostvaruje zaradu čak i u slučaju da nije uspeo da obezbedi uspešnost Projekta.

7.1. Uređivanje Javnog zemljišta

Ovim članom (preciznije 7.1.7) "Beograd na vodi" d.o.o. stiče pravo na korišćenje i upravljanje javnim zemljištem u okviru Projekta, čime ono de facto prestaje da bude javno jer građani prestaju da imaju uticaj na to kako će se koristiti.

Dodatno, sve naknade za postavljanje kioska i drugih objekata, reklamiranje i slično idu u profit preduzeća, a ne grada Beograda.

7.2. Uloženi objekti

Ovim članom, preduzeće "Beograd na vodi" d.o.o. postaje isključivi vlasnik objekata SIMPO i ISKRA. Vlasništvo nad ovim objektima vodi se kao "nenovčani ulog" i ne utiče na promenu procentualnog učešća u kapitalu zajedničkog preduzeća, što ga čini svojevrsnim loto zgoditkom u vrednosti od 2500 kvadratnih metara.

Apendix 2 b

Contribudet buildings

Мо

T

БекЮБевЮБевЮП+4БевЮ1216Б.екЮ

1ISKRA614463/12 Živkovića
2SIMPO625464/26 Hađi-Nikole ŽivkovićaB-G-41201

7.3 Neuloženi objekti i Krst sa Male pijace

Ovim članom se preduzeću "Beograd na vodi" d.o.o omogućuje da besplatno koristi, kao i da odluči da li će renovirati objekte sa ovog spiska:

Beogradska zadruga, hotel Bristol, grupa zgrada u četvrti Savamala, glavna zgrada Železničke stanice, Fabrika hartije, Okretnica vagona, zgrada Pošte (više detalja u prilogu 2A verzije ugovora na engleskom, str. 96-98).

Sudeći po dosadašnjoj praksi sa zgradom "Geozavoda", možemo očekivati da će se pod maskom javnog interesa gore spomenuti objekti koristiti isljučivo za potrebe investitora, te pod nejasnim uslovima stavljati pod zakup trećim licima - slučaj restorana "1905" i kancelarije firme "Eagle Hills Properties" d.o.o. u "Geozavodu" kao i fensi kafića "Savanova".

9.2. Zoniranje i izdavanje dozvola

Republika Srbija se obavezuje da ne menja plansku dokumentaciju bez saglasnosti Strateškog partnera. Međutim, isti taj partner može da menja specifikaciju projekta, dok se u tom slučaju Republika Srbija obavezuje da u najkraćem mogućem roku omogući dobijanje građevinskih dozvola, u svemu u skladu sa naručenim izmenama. Na taj način, direktno se sputava nezavisnost Republike Srbije u donošenju Planova koji se tiču uređenja ovog dela svoje teritorije.

Ovim članom Ugovora još se utvrđuje i da je "Beograd na vodi" d.o.o. oslobođen plaćanja naknada i doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta za kompletan Projekat i to po osnovu plaćanja Troškova uređivanja javnog zemljišta. Nigde u Ugovoru nije data uporedna analiza stvarnih iznosa tih troškova.

Posebnim članom 9.2.5. obavezuje se Republika Srbija da poslove obavlja "efikasno i ažurno" i to na način da odredi jednu agenciju/instituciju koja će biti odgovorna za sprovođenje svih poslova sa državnim institucijama.

Na ovaj način, ozbiljan (i skup) posao u smislu konsalting usluga i ishodovanja dozvola, država će DONIRATI time što će jednu svoju instituciju dati na korist i uslugu privatnom investitoru.

9.3. Očuvanje zakonskog okvira i izmene zakona i propisa

9.3.1. RS se obavezuje da donese sve neophodne izmene zakona i propisa odnosno, zavisno od slučaja, da u svakom trenutku očuva određene ključne odlike zakonskog okvira koje su neophodne ili poželjne kako bi se proizvelo puno pravno dejstvo odredaba ovog Ugovora.

.

Ovaj član Ugovora predstavlja jasno ukidanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije jer se donošenje novih i izmene postojećih zakona i propisa stavlja u funkciju, ne unapređenja naše države, već očuvanja ključnih tačaka potpisanog Ugovora.

Neispunjavanje ovog uslova, po Ugovoru potpisanom na vremenski rok od 30 godina, predstavlja osnov za potraživanje odštete.

10.2.2 Finansiranje kapitala i dugovanjaBez obzira što je projekat "Beograd na vodi" dugo predstavljan kao investicija od 3,5 milijarde evra, iz ovog člana se jasno vidi da investitor nije u obavezi da uloži više od 150 miliona evra direktnog kapitala niti obezbedi više od 150 miliona evra pozajmice. To što bi mogao svoj prihod da reinvestira ne znači i da hoće, pogotovo imajući u vidu da za to ne postoji nikakva ugovorna obaveza.

10.3. Zoniranje

Uprkos tome što postojanje bilo kog dokumenta kojim bi se, od strane investitora, prejudiciralo konačno rešenje prostornog odnosno urbanističkog plana, nije predviđeno zakonima i propisima Republike Srbije, ovim članom Ugovora potvrđeno je da je upravo to bio slučaj sa razvojem projekta "Beograd na vodi". Naime, ovaj član govori da je Strateški partner predvideo ulazne podatke za Master plan (nepoznata vrsta plana u planskoj regulativi RS, kao i nepoznat pojam u zakonima RS), a RS se obavezala na njihovo unošenje u zvanična planska dokumenta.

lako je javnost ukazivala na postojanje Master plana, kao i mogućnost njegove zloupotrebe u svrhu ispunjavanja privatnih interesa jednog investitora, predstavnici institucija angažovanih na izradi Prostornog plana područja posebne namene za Beograd na vodi (Zavod za urbanizam Beograda , Republička agencija za prostorno planiranje) u svojim zvaničnim odgovorima negirali su njegovo postojanje.

Takođe, ovim članom dodatno su potvrđene odredbe Člana 9.2. pa se Strateškom partneru daje "nravo na izmenu specifikacije Planiranih nepokretnosti u kasnijim fazama" što u praksi može da znači i značajno umanjenje obima planiranog projekta, a samim tim i potpuno nejasnu strukturu projekta u celini.

10.4. Izvršavanje usluga

Ugovorom je određeno da "strateški partner", firma Belgrade Waterfront Capital Investment LLC, i njena povezana lica, budu jedini i isključivi dobavljač usluga vezanih za projektovanje, izgradnju i upravljanje, usluge prodaje i marketinga, kontakta sa kupcima, informacionih tehnologija i sl.

Po osnovu ove usluge, firma BWCI i njena povezana lica, imaju pravo na isplatu dodatne zarade u iznosu od čak 3% ukupne vrednosti troškova uređivanja i izgradnje čitavog Projekta.

11.2. Strateški partner će pribaviti sledeće zajmove

Pored zajma od 150 miliona evra, investitor će RS obezbediti još nekoliko dodatnih pozajmica, i to za pravno i fizičko raščišćavanje terena, u iznosu od 40 miliona evra; za troškove infrastrukture, u iznosu od 90 miliona evra, kao i Zajma za dodatnu sanaciju životne sredine, ukoliko se prihvate troškovi dodatne sanacije. Za sve ove dodatne pozajmice, o kojima nije bilo ni reči u izjavama državnih zvaničnika, garantuje Republika Srbija.

19.1. Izjave i garancije strateškog partnera

"Strateški partner je u krajnjoj instanci pod Kontrolom gdina Mohhamed Ali Rashed Alabbar."

Ponavljanje ove rečenice verovatno ima za cilj da pokaže kako je Mohamed Alabbar, našoj javnosti predstavljen kao investitor, odnosno osoba na čelu kompanije sa kojom su predstavnici naše države potpisali Ugovor, iako je potvrdu takve tvrdnje nemoguće naći kako u ovom, tako i u drugim dostupnim dokumentima.

Naime, detaljniji podaci o dva preduzeća registrovana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, sa kojima je naša država potpisala predmetni Ugovor, ne mogu se naći u njegovom tekstu.

Strah da će te informacije ostati sakrivene, unosi i činjenica da je po zahtevu "strateškog partnera" i državnog pravobranioca u ime RS, državna Komisija za zaštitu konkurencije odlučila da označi kao tajne čak i one osnovne podatke koji se tiču "strateškog partnera", firme Belgrade Waterfront Capital Investment LLC, kao što su izvod iz registra firmi, prikaz organizacione strukture, izveštaj o godišnjem prihodu, pa čak i broj zaposlenih, uz šturo objašnjenje kako bi objavljivanje tih podataka nanelo materijalnu štetu "stranom partneru".

Ni nakon pretraživanja on line registra firmi iz Abu Dabija ne možemo saznati dodatne podatke o vlasničkoj strukturi partnerskih firmi, ali možemo videti da je naš "strateški partener" BWCI LLC, firma registrovana 12. marta 2015. godine sa početnim ulogom od 0 (nula) dirhama i trajanjem ograničenim na godinu dana.

Mohhamed Ali Rashed Alabbar je potpisnik Ugovora i u ime "garanta" - firme Al Maabar International Investment LLC.

Stvarna veza između ove dve firme i firme Eagle Hills, koja je javnosti nuđena kao nosilac projekta Beograd na vodi - ostaje neutvrđena.

Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd!

www.nedavimobeograd.wordpress.com www.facebook.com/nedavimobeograd www.twitter.com/nedavimobgd #nedavimobgd

Pravni tim Demokratske stranke: Ko je zapravo strateški partner Belgrade Waterfront Capital Investment koji je na registru firmi u Abu Dabiju registrovan ovog 12. marta 2015. godine, sa ulogom od nula dirhama

Već sada je potpuno jasno kada je u pitanju Ugovor o izgradnji tzv. projekta "Beograda na vodi" i da je evidentna šteta za grad Beograd i građane Srbije, preko 1.760.000 evra se daje za svako otvoreno radno mesto kada je u pitanju izgradnja prve faze. Sa jedne strane gušimo srpsku privredu, a sa druge strane prijatelju iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Vlada Republike Srbije i grad Beograd (Izjava Balše Božovića, DS, Beograd, 26. septembra 2015)

Veoma me čudi što od svih ljudi iz SNS-a, od svih funkcionera grada Beograda, Vlade Republike Srbije i Skupštine Republike Srbije, jedino premijer Aleksandar Vučić ima nešto da kaže u odbranu ugovora o Beogradu na vodi.

Svako ko pročita ugovor uveriće se da je njime konačno potvrđeno sve ono što smo kao opozicija govorili o leks specijalisu i projektu koji smo nazvali "prevara veka".

Pravni tim Demokratske stranke veoma detaljno analizira ugovor, a svako ko ga pogleda uveriće se u sledeće:

1. Beograd na vodi se NE GRADI. Od njega se odustalo! Naziv Beograd na vodi je samo paravan za pljačku Beograda i Srbije. Ideja je da uzak krug ljudi blizak vlasti sebi izgradi šoping mol, hotel i kafanu.

2. Ovim štetnim ugovorom je omogućeno (tačke 6.3, 6.3.1, 6.3.2., 6.3.3.), kako je i priznao gradonačelnik Beograda Siniša Mali, da se zemljište Savskog amfiteatra koje pripada Beogradu poklanja investitoru bez ijednog dinara naknade.

3. Umesto obećanih 3,5 milijardi evra investicije, što je bio JEDINI povod da se donese neustavni leks specijalis, iz ugovora se jasno vidi (tačka 10.2.2) da se predviđa ulaganje od 150 miliona evra ali uz nove kredite koje Srbija mora da uzme u vrednosti od minimum 130 miliona evra jer je ideja da građani plate a nekolicina zaradi. To znači da se celokupna ušteda od smanjenih penzija bacila za račun arapskog investitora.

4. Iz ugovora se jasno vidi da su mnoge stvari ostale tajna i da se krije ko je zapravo strateški partner Belgrade Waterfront Capital Investment koji je na registru firmi u Abu Dabiju registrovan ovog 12. marta 2015. godine, sa ulogom od nula dirhama, sa ograničenim rokom postojanja od jedne godine.

5. Nakon prve analize stiče se utisak da ovde može biti elemenata krivičnog dela ukoliko bi se dokazala namera da se privatnom licu omogući sticanje imovinske koristi na štetu javnog interesa. U tom slučaju, neko će zbog svega navedenog da ide u zatvor.

Zato pozivamo građane da se u nedelju u 16 časova nađemo u Hercegovačkoj ulici kako bismo sprečili pljačku građana Srbije.

( Izjava Balše Božovića, narodnog poslanika i predsednika Gradskog odbora DS Beograd Informativna služba DS Beograd, 23. septembra 2015. )

Nikola Nedeljković, generalni direktor kompanije Belgrade Waterfront: iz prve A kule BW Residences više od 75% od ponuđenih stanova je prodato...

U Galeriji Belgrade Waterfront počela prodaja stanova

Prodaja stanova u kuli A kompleksa BW Residences počela je 3. oktobra 2015. u 10 časova po principu registracije zainteresovanih za kupovinu. U ponudi su bili stanovi od jednosobnih do četvorosobnih koji pružaju predivan pogled na reku Savu i dinamičan život pored reke. Stanovi vrhunskog kvaliteta imaju jedinstvenu lokaciju u blizini hotela W Belgrade.

Kompanija Belgrade Waterfront je uspešno otvorila prodaju prvih stambenih jedinica kule A kompleksa BW Residences, koja je održana u Galeriji Belgrade Waterfront 3. oktobra. Dve kule sa po dvadeset spratova, koje su trenutno u izgradnji, nalaze se na odličnoj lokaciji pored reke Save u okviru jednog od najvažnijih projekata u Beogradu.

Potencijalnim kupcima su ponuđeni stanovi različite strukture i dizajna, od jednosobnih do četvorosobnih, u prvoj A kuli BW Residences. Svi stanovi će biti vrhunskog kvaliteta i završne obrade sa velikim terasama, direktnim pristupom na savsku promenadu i njene restorane pružajući jedinstveni doživljaj života pored reke. Budući stanari će biti u prilici da koriste niz ekskluzivnih pogodnosti uključujući i zatvoreni bazen, deo za jogu i odmor, moderan fitnes centar, igralište za decu, krovne vrtove i prostrane terase namenjene raznovrsnim aktivnostima.

Na kraju prvog dana prodaje, Nikola Nedeljković, generalni direktor kompanije Belgrade Waterfront je izjavio: „Sa ponosom objavljujemo da smo uspešno započeli prodaju stanova u kompleksu Belgrade Waterfront. Danas smo našim kupcima ponudili stanove iz prve A kule BW Residences i više od 75% od ponuđenih stanova je prodato. Ovo predstavlja ključnu prekretnicu u razvoju projekta. Veliki broj kupaca je iz Srbije, a za njima sledi dijaspora. Fantastičan odziv i veliko poverenje koje su današnji kupci stanova ukazali Belgrade Waterfront-u označava svetlu budućnost za naš projekat."

(Izvor: U Galeriji Belgrade Waterfront počela prodaja stanova, Belgrade Waterfront, 03/10/2015 )

***

Iz vesti nije sasvim jasno da li je reč samo o registaciji zainteresovanih ili da su završene sve radnje koje se uobičajeno obavljaju pri kupoprodaji stanova - da su strane prihvatile sve uslove, da je potpisan ugovor i kupoprodaji, da je data garancija da kupac neće odustati, što je u normalnoj proceduri teško izvesti u ovako kratkom roku (prim. red.)...

Videti takođe:

DINAMIKA PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CENE

KAPARA

10% ZAVRŠENI RADOVI

NA ŠIPOVIMA –

II RATA

10%

RADOVI DO KOTE

NULA -

III RATA - ZAVRŠENO

15% ZAVRŠENA KONSTRUKCIJA ZGRADE DO 10 SPRATA -

IV RATA

15%

ZAVRŠENA KONSTRUKCIJA ZGRADE - V RATA

15% ZAVRŠENO ZASTAKLJIVANJE ZGRADE -

VI RATA

15%

TEHNIČKI PREGLED

ZGRADE -

VII RATA -

ZAVRŠENO

20%

(Izvor: Belgradewaterfront.com. DINAMIKA PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CENE )

Prenosimo: Kako smo zamalo kupili stan u Beogradu na vodi

Prenosimo: Kako smo zamalo kupili stan u Beogradu na vodi

Početak prodaje stanova nije doneo ništa novo, odvija se u istom maniru kao i ceo projekat – netransparentno i na štetu građana. Tvrdnja da je čak 75 odsto ponuđenih stanova prodato već prvog dana, ne samo da je neistinita, nego skriva jednu još goru činjenicu o načinu prodaje stanova – stanovi nisu ni bili na prodaju, već je zainteresovanima ponuđen veoma sumnjiv ugovor o rezervaciji, a potencijalni kupci obavezani su da, bez uvida u kupoprodajni ugovor, uplate 1.000 evra, kao nepovratnu rezervacionu naknadu.

Od početka projekta Beograd na vodi, državni promoteri se trude da prikažu da za stanovima postoji ogromna potražnja. Pa tako premijer izjavljuje da će se prvog dana prodati 2.000 stanova. Poređenja radi, u Beogradu se godišnje proda oko 3.000. Priliku da sugeriše glad tržišta nije propustio ni gradonačelnik, koji je u martu 2015. najavio početak prodaje stanova. Nakon što je shvatio da je prodaja bez građevinske dozvole nelegalna, brzo je objasnio da to nije stvarno prodaja, nego više rezervacija. Tada su se hvalili sa 6.000 „rezervisano-prodatih" stanova, pa su novinari ismevali celu operaciju prebrojavajući koliko njih se samo po redakcijama prijavilo za rezervaciju stanova.

Da bismo saznali o kakvoj se prodaji radi, pokušali smo da i sami "kupimo" stan u Beogradu na vodi. Prijavili smo se preko sajta Belgrade Waterfront, registrovali se i dobili uputstvo da u subotu 3. oktobra dođemo u zgradu beogradske zadruge na „ekskluzivni BW Residences prodajni događaj". U pozivu je još navedeno da ponesemo 1.000 evra kao naknadu za rezervaciju. Traženi su nam i neki lični podaci, za šta je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić već utvrdio da je protivzakonito.

Na prodajnom događaju, potencijalni kupci imali su priliku da pogledaju imitacije delova stambenog prostora, modele u prirodnoj veličini, a atmosfera je bila takva da su se prodavci i hostese zgražali i prevrtali očima na bilo kakve sumnje ili pitanja o rokovima, garancijama, izvođenju. To se prosto ne dovodi u pitanje – na ovako ekskluzivan događaj se ne dolazi da bi se pričalo o stolariji, nego da se bude deo iskustva. Deo tog iskustva je i razgovor sa prodavcem, koji nam je u prvoj rečenici objasnio da razgovor može trajati maksimalno 20 minuta i da je on, za to vreme, tu za sva naša pitanja i eventualnu rezervaciju, to jest kupovinu.

U prvom delu razgovora, prodavac objašnjava šta će se sve graditi u okolini: jedna zgrada, ova u kojoj smo došli da kupimo stan, i još jedna slična njoj. Kaže, odmah do njih biće izgrađen "svetski" hotel. Sve to će biti završeno do 2018, možda koji mesec gore dole, imajte razumevanja. Kaže da će se u okolini graditi i kula i šoping mol, ali da će to trajati malo duže, oko 4, 5 godina. Na pitanje kako da u sve to budemo sigurni, ponovo dobijamo neverbalni odgovor u stilu "čemu sumnja?" Budući da nam on sada nudi rezervaciju, očekujemo da rokovi, garancije i slično budu u kupoprodajnom ugovoru.

Prelazimo na biranje stana. Dobili smo nekoliko planova: za dva manja od oko 50 i dva veća od oko 90 kvadrata, na različitim spratovima. Treba da izaberemo. Pitamo šta je još u ponudi, a prodavac kaže: to je to, ostali su slični. Treba da izaberemo jedan da bismo mogli da se dogovorimo o ceni koja zavisi od pogleda i terase. On otvara neki registrator sa još tlocrta. Izvlači nam jedan za stan od oko 60 kvadrata i kaže: evo, recimo ovaj. Šesti sprat, ne gleda na reku, ali zato mu je cena manja. Slažemo se da nam je to bitno i dobijamo cenu od 2.644 evra po kvadratnom metru plus porez. Garaža je obavezna i košta 19.000 evra. Ukupno oko 200.000. Pitamo koliko bi koštao stan sa pogledom na desetom spratu. Kaže 3.200 evra po kvadratu, ali imaju samo veliki od 90 kvadrata. Mrzi nas da računamo koliko je to novca koji nemamo, za stan koji ne postoji i biramo onaj prvi. Prodavac nas pita da li sigurno imamo onih 1.000 evra za rezervaciju. Ne damo se prevariti.

Na pitanje da li će nam naknada za rezervaciju biti vraćena, kaže da to nije opcija i da ako za 10 dana ne potpišemo kupoprodajni ugovor, novac ostaje njima. Na molbu da nam pokaže ugovor, upućuje nas u finansijsku službu gde ćemo potpisati rezervaciju, uplatiti 1.000 evra i gde će odgovoriti na sva naša pitanja. Moli nas da imamo razumevanja, isteklo je 20 minuta, a i on ne zna sve. U finansijskoj službi nam odgovaraju da ne mogu da nam pokažu ugovor, ali da će prodavac sigurno odgovoriti na sva pitanja ako ga pozovemo telefonom, ali ne danas.

Zanimljiv dokument koji kao "rezervisti" stana dobijamo je i dinamika plaćanja, koja obavezuje kupca da u različitim fazama uplati dogovorene iznose novca. Dobra ideja, kako bi investitor mogao da finansira izgradnju. Samo se postavlja pitanje: ako se izgradnja finansira novcem građana, zašto je onda bio potreban strani investitor koji učestvuje u vlasništvu sa 62% i kome se poklanja najvredniji deo Beograda?

Na izlazu nas špalir hostesa pozdravlja osmesima, odlazimo sa Belgrade Waterfront papirnom kesom i crtežima stana u rukama. Narednih dana smo pokušavali da dođemo do prodavca, do pravne službe ili do bilo koga ko bi nam poslao kupoprodajni ugovor, ali bez uspeha.

Generalni direktor kompanije Belgrade Waterfront Nikola Nedeljković u subotu 3. oktobra, objavio je da je ova kompanija uspešno počela prodaju stanova u okviru projekta Beograd na vodi i da je čak 75 odsto ponuđenih stambenih jedinica prodato već prvog dana.

Ova tvrdnja ne samo da je neistinita, nego skriva još goru činjenicu o načinu prodaje stanova. Prvo, stanovi nisu ni bili na prodaju, već je zainteresovanima ponuđen veoma sumnjiv ugovor o rezervaciji. Drugo, rezervacija stanova potencijalne kupce obavezuje da, bez uvida u kupoprodajni ugovor, uplate 1.000 evra, kao nepovratnu naknadu. Ovu naknadu oni gube ako ne potpišu kupoprodajni ugovor i plate kaparu od 10% vrednosti stana. Kupci ni u jednom trenutku nemaju uvid u kupoprodajni ugovor, niti mogu da saznaju garancije, rokove izgradnje, detalje stana, rokove izgradnje okolnih zgrada i slično. Ali tu je slatkorečivi prodavac da odagna sve njihove sumnje.

Početak prodaje stanova nije doneo ništa novo i odvija se u istom maniru kao i ceo projekat: netransparentno i na štetu građana. Nastavlja se i serija netačnih i manipulantskih izjava promotera projekta koje, neosporene logičnim novinarskim pitanjima, odlaze u javnost. Juče su to bile proizvoljne izjave o veličini investicija, troškovima projekta i broju predviđenih radnih mesta, a danas vesti o nepostojećoj i verovatno protivzakonitoj "prodaji" stanova.

Epilog

Poštovani Milovane,

Zvao sam Vas nekoliko puta, a i pokušavao da dobijem pravnu službu kako ste mi rekli kako bih dobio kupoprodajni ugovor. Ja sam zainteresovan za kupovinu, ali moram da vidim ugovor. Možete li mi ga molim vas poslati?

Pozdrav

Poštovani Radomire,

Hvala Vam na kontinuiranom interesu za nas projekat. Ugovor koji ste sa nama potpisali je raskinut, kao što smo vas obavestili email-om. Ukoliko ste zainteresovani za kupovinu stana, pozivam Vas da dođete u našu prodajnu galeriju u Karađordjevoj 48 i jedan od naših prodajnih savetnika će Vam pomoći da izaberete stan u skladu sa Vašim potrebama. Nakon što potpišete novi Ugovor o rezervaciji i uplatite rezervacionu naknadu, poslaćemo Vam nacrt Ugovora o kupoprodaji.

Srdačan pozdrav

Ispred inicijative Ne davimo Beograd: Maja Ćurčić, Andrija Stojanović, Dobrica Veselinović i Radomir Lazović.

( Radomir Lazović: Kako smo zamalo kupili stan u Beogradu na vodi Peščanik 18/10/2015)

( Kako smo zamalo kupili stan u Beogradu na vodi (Radomir Lazović - Peščanik) NSPM, ponedeljak, 19. oktobar 2015.)

 

 

 

 

Novinarnica

 

Novosti

 

Naslovi.net