Bosna i Hercegovina>

Tražioci međunarodne zaštite

udruženje vaša prava bih

U avgustu 2014. godine otvoren je novi i savremeni azilantski centar u mestu Delijaš, kod Trnova, koji ima 150 kreveta

ceo tekst

Komentari:

od prvog      od poslednjeg