Intervju - Vladimir Cucić, Komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije>

Pitanje održivog povratka je pravno pitanje

mirko rudić

„Da bi povratak bio održiv, povratniku je potrebno da ga lokalna zajednica prihvati. Može država da se deklariše kao ambijent u kome nema nikakvih prepreka, ali ako naši povratnici u Lapcu, na Baniji, Kordunu nemaju posao, školu za dete, ako nemaju pristup javnim službama, ambulantu ni autobus da odu da najbližeg mesta, onda nema ni uslova za održivi povratak"

ceo tekst

Komentari:

od prvog      od poslednjeg