Strategije>

Region za nauku

j.g.

Ministri sedam zemalja regiona saglasili su se da će Regionalna istraživačko-razvojna strategija za inovacije doprineti poboljšanju istraživačke osnove i uslova za istraživačku izuzetnost, podspešivanju saradnje nauke i industrije i transfera tehnologije, omogućavanju poslovnih ulaganja u istraživanje i inovacije, kao i osnivanje start-up preduzeća, i jačanju upravljačke uloge nacionalnih istraživačkih i inovacionih politika

ceo tekst

Komentari:

od prvog      od poslednjeg
Mima,  05-11-2013 11:44:30
Pozdravljam. Izdvojila bih dve stvari: kada je u pitanju naucno-istrazivacki rad i investicije s tim u vezi, podrzavam stav da "Jedan od načina da se borimo s izazovima jest – da se udružujemo", to jest, zajednicki nastup prema evropskim fondovima koji ce doneti boljitak svim zemljama regiona, u pravednom i balansiranom odnosu.

A kada su u pitanju srpsko-hrvatski odnosi, u potpunosti bih podrzala stav "ako želimo da u budućnosti živimo svi bolje i kvalitetnije, onda uvijek u prvom planu mora biti argument riječi, a ne argument sile". Dodala bih samo "uvek mora u prvom planu da bude argument reci i dela (u vezi sa recima), a ne argument sile".