Obrazovne strategije EU>

Svestranost i preduzetnički duh

j. g.

Evropska komisija predstavila je javnosti 20. novembra strateški dokument "Promišljanje obrazovanja", koji bi zemljama članicama trebalo da posluži kao smernica kako da obrazovne sisteme prilagode realnim potrebama tržišta rada. Plan predstavlja poziv za nacionalne obrazovne vlasti da stave naglasak na preduzetničke i IT veštine, a da učenje stranih jezika standardizuju

ceo tekst

Komentari:

od prvog      od poslednjeg