Azilanti

Problemi azilanata

09.10.2014

Nedostaci azilnog sistema

Predlozi za izmene Zakona o azilu


09.10.2014

Linija razdvajanja

„Vreme" čitaocima donosi izveštaj sa konferencije „Sistem azila i migracija: dve priče" na kojoj je 26. septembra u Beogradu prezentovan i izveštaj „Izazovi sistema azila: odgovor na mešovite migracijske tokove"


09.10.2014

Onemogućena primena zakona

Prosečan period boravka tražilaca azila u Crnoj Gori je 9,6 dana. Međutim, loši uslovi prijema i nemogućnost integracije tražilaca azila utiču na njihovo opredeljenje da umesto u Crnoj Gori svoj put nastave i završe u nekoj od zemalja EU


09.10.2014

Tražioci međunarodne zaštite

U avgustu 2014. godine otvoren je novi i savremeni azilantski centar u mestu Delijaš, kod Trnova, koji ima 150 kreveta


09.10.2014

Na Balkanskoj ruti

Kandidatura Rebublike Makedonije je definitivno pokretač pozitivnih promena. Naša zemlja je preuzela dalje korake za približavanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske Unije kojima se utvrđuju minimalni standardi za uslov za prijem azilanata i procedure za izdavanje i ukidanje statusa izbeglica


09.10.2014

Evropski model azilne politike

Prvi Zakon o azilu u Hrvatskoj je stupio na snagu 1. jula 2004. godine. Radi usklađivanja sa zakonodavstvom EU, 2007. godine je donesen novi Zakon o azilu, koji je do danas dva puta menjan kroz Izmjene i dopune Zakona o azilu iz 2010. i 2013. godine


09.10.2014

Predlozi za sveobuhvatni regionalni pristup

Brojke su porasle sa manje od 400 tražilaca azila u regionu koliko ih je bilo 2008. na približno 12.000 u 2013. godini. Čini se da se ova tendencija rasta nastavlja i tokom 2014. U periodu januar–avgust 2014, ukupno 8474 lica zatražila su azil u regionu, od kojih 82 odsto u Srbiji


14.08.2014

Dijalogom do tolerancije i nenasilja

Projekat "Otvaranje dijaloga između migranata i građana u lokalnim zajednicama o međusobnoj toleranciji i nenasilju" doprineće informisanju i edukaciji lokalnog stanovništva


08.05.2014

Problemi i perspektive

U okviru projekta "Pogled uprt u evropsko pravo: Izbeglice i azilanti", a kao deo programa "Jačanje medijske slobode u Srbiji", koji je finansirala Evropska unija (EU), nedeljnik "Vreme" organizovao je panel diskusiju pod nazivom "Azil u Srbiji – problemi i perspektive".


15.05.2014

Potreban je značajan napredak

Azilanti moraju uvek biti dočekani sa poštovanjem, uvek im se mora pružiti prilika da objasne zašto su podneli zahtev za azil i mora im se obezbediti zaštita u skladu sa jasnim i objektivnim kriterijumima. Procedura za odobravanje zahteva za azil treba da bude brza, poštena i efikasna.


15.05.2014

Nerad, nemar i bahatost

U postojećem zakonu nema roka za jedan od postupaka – evidentiranje koje sledi neposredno pošto stranac pred ovlašćenim policijskim službenikom MUP-a, ili pismenim putem, izrazi nameru da traži azili.


15.05.2014

Veća međusobna saradnja

Potrebno je uspostaviti nezavisnu Kancelariju za azil sa obučenim profesionalcima koji su upoznati sa azilnim zakonodavstvom i koji sarađuju sa svim ostalim činiocima azilnog sistema


15.05.2014

Tri linije problema

Tek smo izašli iz jedne zime, ali što se mene tiče, nova zima panično ide. Mi ćemo imati pune kapacitete, Srbija je tranzitna zemlja. Moramo da ispunimo svoje obaveze u tom delu, Srbija mora da postavi rampu za nelegalne i iregularne migrante, i mora da ozbiljno i odgovorno procesuira one koji stvarno žele da dobiju azil ovde.


15.05.2014

Sistem ne funkcioniše

Uočili smo da nadležni organi Republike Srbije uopšte ne evidentiraju iregularne migrante kada ih zateknu na teritoriji RS. Ta lica se ne sprovode do policijskih stanica, ne pretresaju, ne uzimaju im se biometrijski podaci, otisci prstiju, ne fotografišu se, ne unose se u evidencije...


15.05.2014

Imamo konsenzus da popravimo stvari

Očekujem da sve bude jako dobro spremljeno u zakonu, da se svi konsultuju o tome kako će zakon da izgleda na kraju, ali organi i ljudi koji rade u azilu moraju da budu obučeni, da prođu neophodne treninge, a za to treba vremena


20.03.2014

U svetu straha i nepoverenja

"Kod većine tražilaca azila bazično poverenje je ozbiljno ugroženo. Doživljaj napuštanja, izdanosti, kod njih je jak i izražen. To su ljudi koji nemaju poverenja ni u kakav državni sistem zbog sveg dosadašnjeg iskustva, pre svega u zemlji porekla, pa onda i u svim zemljama kroz koje su prošli. Posmatrajući te ljude, vidite da su usled različitih vrsta trauma i problema zaboravili da se može desiti da ih neko pita: ‘Kako ste?’, ‘O čemu razmišljate?’, ‘Kako spavate?’ Izgledaju kao da su zaboravili da imaju ta ljudska prava"


20.03.2014

Diskriminacija, suživot, podrška

Iskustva većine zemalja sa mnogo imigranata pokazuju da, naročito u uslovima krize, oni lako postaju meta netrpeljivosti i nasilja. Uz uobičajene parole o ugroženosti domaćeg stanovništva, rastu kriminala, masovnim silovanjima, za šta se redovno optužuju tražioci azila i imigranti, nasilje obično pokreće neki incident, pravi ili izmišljeni. Onda na scenu stupaju oni koji svoje frustracije istresaju na najslabijima


20.03.2014

Lutanja između zakona i politike

Od 2008. do danas, međunarodnu zaštitu je u Srbiji dobilo samo dvanaest osoba, od kojih je pet dobilo azil, a sedam supsidijarnu zaštitu


20.03.2014

Problemi u funkcionisanju sistema azila u Srbiji

Nedeljnik "Vreme" uputio je svim relevantnim službama i organizacijama koje se bave problemom azila u Srbiji pitanje koji su, po njihovom mišljenju, najveći problemi azilnog sistema u našoj zemlji sa kojima se susreću u svom radu


15.05.2014

Ukazivanje na slabosti

Ono što je jako opasno jeste konstantno isticanje Srbije kao tranzitne zemlje u kojoj se tražioci azila samo odmaraju na putu do zemalja članica EU. Ovakav diskurs oslobađa Srbiju odgovornosti da unapredi sistem azila, jer zašto bi se unapređivao neki sistem u kome niko ne želi da ostane. 

Projekat "Pogled uprt u evropsko pravo: Izbeglice i azilanti", finansira Evropska Unija (preko Delegacije EU u Srbiji) kroz program "Jačanje medijske slobode u Srbiji"