Autor: Vesna Rakić Vodinelić

Predsednikov studentski indeks

Petparačke priče

Da li, možda, Vučićeva visoka prosečna ocena treba da ga kvalifikuje za neki drugi, viši državni položaj od onog na kome je danas? Ali, takvog položaja nema. Možda je u pitanju neki, doduše...

Odnos države prema građanima

O odgovornosti sudija

Odluka kojom se država obaveže na naknadu štete koju je pričinio sudija, ili odluka prema samom sudiji, suviše je daleko od principa pravne sigurnosti da bi se ovaj princip mogao koristiti kao...

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu