Autor: Tomislav Brlek

Provetravanje

Šta je rekao grom

Nedavno je objavljen novi prevod Puste zemlje sa beleškama i pogovorom Leona Kojena. U njemu se ubedljivo dokazuje da pitanje kako čitati Eliotov spev nije stvar upliva istorijskih ili ma kakvih...

Provetravanje

Da, poetika i politika

U poetici, kao i u politici, odgovornost je na nama: sapere aude. Razumevanje je opažanje i pamćenje, ponavljanje i proveravanje, dovođenje u vezu onoga što želimo da saznamo sa onim što...

Provetravanje

Neraspoznatljivi Pazolini

Kao i sav njegov rad, i odricanje će biti nerazrešivo ambivalentno i obeleženo ironijom jer je Pazolinijevo pisanje, bila to pesma, roman, drama, esej ili film, uvek evidentno riscrittura, a...

Provetravanje

Palanka u Americi

Konstantinovićeva se dijagnoza više ne doima nimalo lokalnom, da ne velimo provincijalnom, već upravo (srazmerno domašaju američkog političkog i kulturnog upliva) globalnom

Provetravanje

Avangarda i poslednji dani

Naravoučenije, za decu i osetljive, početnike i ponavljače, nije da (odista i wannabe) totalitarni režimi umetnost podvrgavaju isledničkom postupku, nego da je umetnost suštinski...

Provetravanje

Jedan foto za dva pisca

Knjiga o fotografiji Davida Albaharija i Žarka Radakovića kao da je napisana u potvrdu nedeljivog međusobnog delanja fotografije i pripovedanja

Provetravanje

Kristeva 4×20

Takozvano društvo spektakla, to carstvo svesrdno žurnalistički dramatizovanih stereotipa, paradoksalno je kao stvoreno da predupredi analizu fantazija i načina na koji se one oblikuju. Sledstveno...

Provetravanje

Drveno gvožđe

Reprezentacija znači da nešto ili neko predstavlja nešto drugo ili nekog drugog. A to će reći da suštinski jeste nešto što nije. Dosledna primena takozvane politike identiteta, koja je osnov...

Provetravanje

Mišimina smrt i priključenija

Komika i tragika, hedonizam i stoicizam, askeza i užitak, život i teatar, serioznost i provokacija – činjenica da je sve te krajnosti dohvatao jednakom lakoćom čine ga antimodernistom u...

Provetravanje

Gubitak vremena

Tehnika je antropološka konstanta a čovek je biće artificijelnog zato što nije besmrtan. Otuda je pitanje tehnike i ključno političko pitanje: radi se o tome kako se s njom ophodimo u vremenu...

Provetravanje

Milan

Odista je bio jedan od onih vanredno retkih koji su bili u svom vremenu i ostali u našem vremenu apsolutno moderni. Ta se dinamička nesavremenost odupire opšteprihvaćenom fetišizmu...

Provetravanje

Tiha slava Mate Lončara

Samozatajno temeljit, Lončar je rezultate svojih istraživanja pred zainteresovanu javnost iznosio isključivo kad je imao šta da joj kaže. Podrazumeva se da je takvom pristupu preduslov celovit...

Provetravanje

Krležnina

Kao i Vatroslav Jagić, kojeg je izuzetno cenio, Krleža je dosledno držao da nema mesta "patriotskim osjećajima ondje gdje očekujemo kritičko-filološke, književnohistorijske i arheološke...

Provetravanje

Štulić od đ do dž (i obratno)

Ogromna većina o njemu izrečenoga ne ostavlja sumnje da se Štulića shvata pre svega kao idola. Ako su takve predstave, kako se tim povodom sam izrazio, skorup od lažnih stvari, koje su...

Provetravanje

Pisac koji je previše znao

Ključno naravoučenije čitanja Pinčona je kako je najmanje vidljivo ono što uopšte nije skriveno i da najveća opasnost preti od onoga što je toliko poznato da je nespoznato

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu