Autor: Tatjana Ristić, Save the Children

Izbeglička kriza

Deca van vidokruga

Mnogobrojna deca migranti i izbeglice putuju sama sa krijumčarima duž formalno zatvorene Balkanske rute izložena nasilju i iskorišćavanju. Socijalni sistemi zemalja kroz koje prolaze nisu...

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu