Autor: Slobodan Damnjanović

VREME 1612, 24. novembar 2021

Polemike – Jesmo li izgubili Estetiku otpora (4)

U traganju za „odmornim frazama“

Nije istina da prevodilac "zdušno prigrljava praksu političkog govora", ali je istina da naša autorka ima muke sa rečima. Ona zna jezik, ali se teško izražava

Svi brojevi Vremena na jednom mestu!>

Pogledajte arhivu