Autor: Miloš Jovanović

Izbeglička kriza

Trijaža ljudi na Balkanskoj ruti

Otkad su promenjene procedure, "čudne" situacije se dešavaju na granicama. Po drugi put je kroz kamp u Preševu prošla jedna grupa izbeglica koja je iz Slovenije vraćena u Đevđeliju da uzme novi...

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu