Autor: Marko Jovanović

Proleće na izbegličkom putu

Beznađe kao sudbina

Svaki incident u kome se pominju izbeglice diže u javnosti "moralnu temperaturu", najviše zbog tabloidnog izveštavanja medija koji objavljuju nepotpune ili potpuno lažne informacije. Često im...

Na licu mesta – Preševo, Šid, Dimitrovgrad

Na putu kroz Srbiju

Izbeglice sa Bliskog istoka ne žele da ostanu u Srbiju, a u tom smislu može se reći da izbeglički ili migrantski sistem u Srbiji, u načelu, funkcioniše dobro. Na terenu se mogu primetiti...

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu