Autor: Lazar Džamić

Elektronska koliba (15)

Digitalna Srbija

Bilo bi lepo čuti primere vodećih srpskih kompanija koje su uvođenjem interneta u poslovanje uštedele na troškovima marketinga ili organizacije

Elektronska Koliba (14)

Digitalni kurcšlus

Na prvi pogled, sve u elektronskoj kolibi izgleda savršeno i bajno, ali šta se dešava u slučaju kada stvari krenu naopako, kad izbije "digitalni kurcšlus"? Scenariji su različiti, ali se većina...

Elektronska koliba (13)

Digitalne prednosti

O digitalnom poslovanju treba razmišljati veoma ozbiljno upravo u zemljama kao što je Srbija

Elektronska Koliba (11)

Smrt TV oglasa?

Personalni video rekorder (PVR) pruža gledaocima TV programa mogućnost da potpuno preskoče oglase tokom "živih" emisija

Elektronska koliba (10)

Komunikacid

Ako je već postojala potreba da se cene telefonskih impulsa povećaju, onda je internet tarifa morala da ima poseban tretman s obzirom na njen civilizacijski i simbolički značaj

Elektronska koliba (9)

Grabiti ili držati

Biznis na internetu nije održiv jer su troškovi pridobijanja potrošača veći od onoga koliko oni troše na mreži, a suština nije samo u tome da se potrošač dovede na prezentaciju već da se na...

Elektronska koliba (8)

Flešturbacije

Jedna od najvažnijih pouka koju je donelo otrežnjenje povodom pitanja komercijalnih očekivanja od digitalne ekonomije vezana je za veb prezentacije odnosno njihov dizajn

Elektronska koliba (3)

Marketing – gde god da ste!

Za nekoliko meseci, Londonci će moći mobilnim telefonom da pozovu piceriju koju su takođe mobilnim našli na internetu, da naruče šta im se sviđa i onda sačekaju da kompanija metodom...

Elektronska koliba (2)

Mobilni novčanik

Telefon, kao mala portabl mašina koja svuda putuje sa nama, idealan je da bude centar organizacije našeg (post)modernog života

Elektronska koliba (1)

Pisani telefon

Zbog ograničenja tastature, SMS je proizveo čitav jedan novi jezik, baziran na skraćenicama i vizuelnim simbolima

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu