Autor: j. j

Studentske i omladinske organizacije

Lepo je biti student

"Kada se naši članovi negde prijavljuju za posao, često se desi da veći deo poslovnog intervjua provedu u razgovoru o tome šta su radili ili rade u AEGEE-u", kaže Jelena Majstorović (25), PR studentske organizacije AEGEE. AEGEE je jedna od više od stotine studentskih i omladinskih organizacija koje trenutno postoje u Srbiji. Njihova interesovanja i poslovi kojima se bave su veoma različiti. Neke su vezane samo za fakultete na kojima su nastale, neke imaju širok opseg delovanja. Ponekad se studenti žale da se organizacije previše okreću zabavi, a premalo suštinskim problemima. Međutim, ono što niko ne može da ospori je da njihovo postojanja širi mogućnosti, a na studentima je da procene šta im odgovora i za šta žele da se angažuju

Studentske i omladinske organizacije

Lepo je biti student

"Kada se naši članovi negde prijavljuju za posao, često se desi da veći deo poslovnog intervjua provedu u razgovoru o tome šta su radili ili rade u AEGEE-u", kaže Jelena Majstorović (25), PR...

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu