Autor: Dr Neven Cvetićanin, naučni saradnik Instituta društvenih nauka u Beogradu

Iz ličnog ugla – Pitanje "klimavog" ustava

Srpska Peta republika

Budući da je trenutni ustav nedefinisan i protivrečan, te da neke odredbe vuku ka "čistom" parlamentarnom, a druge ka polupredsedničkom sistemu, valjalo bi da se novim ustavom (ili reformisanjem...

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu