Autor: Dr Lidija Basta-Flajner, rukovodilac nezavisne grupe eksperata

Grupa nezavisnih eksperata

Čija je Srbija?

Predlog predviđa raskid sa načelom etnonacionalne države većinske nacije, u kojoj "manjine uživaju sva prava, podelu Srbije na šest regiona, jake skupštinu (dvodomu) i vladu i slabog...

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu