Autor: Božidar Đelić

Vreme 1186, 25. septembar 2013

Ko je potreban Srbiji – savetnik, lobista ili činovnik

Ko plaća Stros-Kana

Gospodin Stros-Kan je rekao da će raditi tri meseca besplatno jer, kako je rekao, "voli Srbiju". Bilo bi korisnije reći punu istinu. Vlada nije angažovala g. Stros-Kana, već njegovog poslodavca,...
Vreme 994, 20. januar 2010

Svetska ekonomska kriza i kapitalizam

Kako upravljati novim svetom

"Zapad još nije našao drugi način osim zaduživanja kako bi održao životni standard građana. Generacije privilegovanih bejbi-bumera koje se spremaju za penziju ne pristaju na bilo kakvo...
Vreme 586, 29. mart 2002

Božidar Đelić - Finansijska vremena

Rat protiv siromaštva

U pregovorima sa MMF-om isto je kao u životu. Uspeh pre svega zavisi od pregovaračke dinamike, jasnih ideja u koncepciji i doslednosti u sprovođenju odluka

Svi brojevi na jednom mestu!>

Pogledajte arhivu